prof. dr. sc. Marko Palekčić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis:

 

Rođen je 25. srpnja 1947. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1972. do 1992. godine
radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu - Odsjek za pedagogiju. U zakonskim rokovima napredovao u znanstveno-nastavnim zvanjima - docent 1981., izvanredni profesor 1985., a redoviti profesor 1990. godine. Bio je predstojnik Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za pedagogiju i psihologiju i prodekan Filozofskog fakulteta (u dva mandata)u Sarajevu.
Boravio je na znanstvenom usavršavanju na Institutu za pedagogiju u Londonu (1991.), kao i u Njemačkoj kao gost Instituta za odnose s inozemstvom u Štutgartu (na više sveučilišta - Stuttgart, Manheim, Müenchen, Heidelberg) 1989. godine. Od 1992. do 1998. godine radi u Americi i Njemačkoj kao gostujući profesor. Od studenog 1998. godine radi kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1. 02. 1999. godine stalno je uposlen na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Održavao je nastavu iz predmeta Didaktika i Uvod u pedagogiju u zvanju redoviti profesor – trajno zvanje za Didaktiku (izabran 28. rujna 2000. godine). Bio je predstojnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru.
Od 1. 10. 2003. godine radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (izabran 9. lipnja 2003. godine u zvanje redoviti profesor– trajno zvanje na Katedri za sistematsku pedagogiju). Na Filozofskom fakultetu od 2003. godine predavao je Opću pedagogiju i Didaktiku na pedagoško-didaktičkoj izobrazbi za studente ostalih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu, kao i kolegije Uvod u didaktičke teorije, Pedagošku dijagnostiku i Didaktiku na Odsjeku za pedagogiju.
Bio je gostujući profesor u Linzu (cijeli semestar) 2003. godine. Održao je dva predavanja kao gostujući profesor a fakultetima u Beču i Münchenu. Sudjelovao je i na znanstvenom skupovima u Grazu i Erfurtu. Boravio je i na kratkom usavršavanju u Hamburgu. Sudjelovao je i na mnogim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima ( primjerice u Mariboru, 2008. i u Klagenfurtu, 2009. i 2010. godine). Gostujući je profesor (u trajanju od tjedan dana) na Filozofskom fakultetu u Beču (2010.)
Bio je (prvi) glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa «Pedagogijska istraživanja»
(osnivač i izdavač: Hrvatsko pedagogijsko društvo) od 2003.-2005. godine. Bio sje i tri godine
član redakcije znanstvenog časopisa “Odgojne znanosti“ (Izdavač: Učiteljski fakultet u Zagrebu).
Utemeljio je i bio prvi Voditelj Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (od 2005. do 2010. godine).

 

POPIS RADOVA

(od 2006. godine)

 

Poglavlja u knjizi 

1. Palekčić, Marko; Zekanović, Nenad. ”Croatia“. The Education Systems of Europe / Hörner, W. ; Döbert, H. ; Kopp, B.v. ; Mitter, W. (ur.). Dordrecht : Published by Springer, 2007. Str. 184-201
2. Palekčić, Marko. Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
3.Palekčić, M. Die Verlagerung vom Lehren aufs Lernen. Kritische Reflexion anhand des Wertequadrats. Am Beispiel des „Menon“. In: Edward Protner/Vladimir Wakounig/Robi Kroflič: Pädagogische Konzeptionen zwischen Vergangenheit und Zukunft Begriffsverwiorrungen und Reformeifer. Peter Lang, 2009, S. 85-108.
4. Palekčić, M. (2009). Obrazovnoteorijski, kurikularni i didaktički konteksti ishoda učenja. U: Ishodi učenja naSveučilištu u Zagrebu. SveZaIU. Sveučilište u Zagrebu, 2009, S. 218-225.
5. Palekčić, M. / Nenad Zekanović, N., Radeka,I. (2010), Kroatien. U: Hans Doebert/Wolfgang Hoerner/ Botho von Kopp/Wolfgang Mitter (Hrsg.): Die Schulsysteme Europas. 2. überarbeitete und korrigierte Auflage. Schneider Verlag. Hohengehren 2010, 353-369.
6. Radeka, I,, Palekčić, M., Rogić, Ana Marija (2010) Lehrerfortbildung in Kroatien. Stand und Perspektiven. U: Müller, F., Eichenberger, A., Lüders, M., Mayr, J. (Hg.) (2010). Lehrerinnen und Lehrer lernen. Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung. Münster: Waxmann, 451-462.
7.Palekčić, M. (2012). Kultiviranje teorijskog mišljenja – uvjet identiteta i znanstvenog statusa pedagogije. U: Hrvatić, N, Klapan,A. (2013). Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Hrvatsko pedagogijsko društvo,1. svezak., s. 324- 334.


Znanstveni rad objavljen u zbornicima (znanstveni skupovi s međunarodnom recenzijom) i u referiranim znanstvenim časopisima

6. Florian H. Müller , Marko Palekčić, Igor Radeka, (2006), Determinanten der Lernbereitschaft und der Leistung im Studium. Odgojne znanosti , 2006, 12, 2, 401-419
7. Palekčić, Marko (2006), Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji odabira. Pedagogijska istraživanja 2006, III, 2, 181-200.
8.Müller, F. H., Palekčić, M., Beck, M., & Wanninger, S. (2006. Personality, motives and learning environment as predictors of self-determined learning motivation. Review of Psychology 2006, 13, br.2, 73-84.
9.Palekčić, Marko. Teorijsko-metodološka pitanja pedagogije: suvremeni izazovi i perspektive. U: Pedagogija : prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.). Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 243-259.
10. Palekčić, Marko (2008). Uspješnost ili učinkovitost obrazovanja nastavnika. Odgojne znanosti. 10 (2008) , 2; 157-177.
11.. Radeka, Igor; Palekčić, Marko; Rogić, Ana Marija,Lehrerinnen und Lehrer lernen : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung / Müller, Florian ; Eichenberger, Astrid ; Lüders, Manfred ; Mayr, Johannes (ur.). - Münster / New York / München / Berlin : Waxmann Verlag GmbH, Münster , 2010. 451.-459. (ISBN: 978-3-8309-2107-3).
12. Müller,Florian; Andreitz, Irina; Palekčić, Marko. Lehrermotivation – ein vernachlässihtes Thema in der empirischen Forschung. Odgojne znanosti. 10 (2008) , 15; 61-78.
13.Müller, Florian H.; Palekčić,Marko. Vidovi učiteljske profesije. Odgojne znanosti. 10 (2008), 1 (15); 7-11.
14. Sorić, Izabela; Palekčić, Marko. The Role of Student's Interests in Self-Regulated Learning: The Relationship between Student's Interests, Learning Strategies and causal Attributions. In: Students.In: European Journal of Psychology of Education. (2009), XXIV, 4, 545-565.
15. Palekčić, M. (2010). Herbartova teorija odgojne nastave – izvorna pedagogijska paradigma. Pedagogijska istraživanja, VII(2), 2010, str. 319-340.
16. Palekčić, M. (2012). Kultiviranje teorijskog mišljenja – uvjet identiteta i znanstvenog statusa pedagogije. U: Hrvatić, N, Klapan,A. (2012). Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Hrvatsko pedagogijsko društvo, knjiga 1., s. 322- 322.

 


Sažeci u zbornicima međunarodnih skupova

17. Palekčić, Marko (2008). “ Shift from Teaching to Learning“ – kritische Reflexion anhand des Wertequadrats. Am Beispeil von Menon“. In: Pedagogical Concepts between Past und Future. International Scientific Conference. Maribor, 16-18. October 2008. Book of Abstracts / Edvard Protner i Marjan Krašna (ur.). Maribor : University of Maribor, Faculty of Arts and Department of pedagogy, 2008. 20-20 (predavanje, sažetak, znanstveni).
18. Radeka, Igor; Palekčić, Marko; Rogić, Ana Marija. Lehrerfortbildung in Kroatien: Stand und Perspektiven.. In: Lehrerinnen und Lehrer lernen : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung / Khan, Gabriele ; Mayr, Johannes ; Müller, Florian (ur.). Klagenfurt : Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Unterrichts und Schulerntwicklung, 2008. 115.-115. (poster, međunarodna recenzija, sažetak ,znanstveni)
19. Müller, Florian H.; Palekčić, Marko; Buško, Vesna; Radeka, Igor; Rogić, Ana Marija.
Personality and study environment as determinates of learning motivation in higher education // . (poster,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni). Skup: International Self-Determination Theory Conference (4 ; 2010) . Mjesto i datum: Ghent, Belgija, 13.-16.05.2010.
20. FlorianH.Müller1, Irina Andreitz1, AlmutE.Thomas1, Barbara Hanfstingl1, Marko Palekcic2: The quality of self-determined learning motivation in two educational settings –a person-centered approach: In:Thomas Martens, Regina Vollmeyer, Kathrin Rakoczy (Eds.) Program & Abstracts, Pabst Science Publisheres: Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien, Zagreb, p. 99-100 , Skup: International Conference on Motivation. Motivation in all Spheres of Live, Mjesto i datum: Frankfurt: August, 28– 30.8. 2012


Radovi objavljeni u Školskim novinama 

21. Palekčić, M. (2009). Kvaliteta poučavanja - karika koja nedostaje u reformama obrazovanja. Školske novine, br. 14, 6-7, travanj 2009. godine.
22. Palekčić, Marko. Odgojna nastava. Školske novine, br. 20, 18. svibnja 2010. godine, str. 12.

 

Prikazi znanstvenih knjiga i studija (od 2005. godine)

23. Palekčić, M. (2006), Centri za obrazovanje nastavnika kao izazov na potrebne reforme visokoškolskih institucija (prikaz knjige: Merkens, H.: Lehrerbildung: Zentren für lehrerbildung:Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissemschaften, Wiesbaden, 2005, 112 str.). U: Napredak, 2006, 147 (2), 404-406.
24. Palekčić, M. (2006), Empirijski pokazatelji kvalitete nastave, ili: O obrisima jedne (moguće) teorije nastave. Prikaz knjige: Neuenschwander, M.(2005): Konturen einer Unterrichtstheorie für die Sekundarstufe und ihre empirische Bewährung. Bern – Stuttgart-Wien: Haupt, 472 str. (prijevod na hrvatski: Sustav nastave i kvaliteta nastave. Obrisi teorije nastave za drugi stupanj i njezina empirijska potpora. U: Napredak, 147 (3), 409-411.
25. Palekčić, M. (2006), Pomagalo u interpretaciji znanstvenih istraživanja. Prikaz knjige: Detlef H. Rost (2005), Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien. Weinheim-Bazel: Beltz, 232 str. (prijevod na hrvatski: Interpretacija i ocjenjivanje pedagoško-psiholoških studija). U: Napredak, 147 (4), 534-537.
26. Palekčić, M. (2006), Forme pedagoškog djelovanja. Prikaz knjige: Klaus Prange, Gabriele Strobel-Eisele (2006), Die Formen des pädagogischen Handelns. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, str. 235. (prijevod na hrvatski: Forme pedagoškog djelovanja. Uvod. Stuttgart: Kohlhammer, str. 235.) U: Napredak, 2007, 2, 285-287.
27. Palekčić, M. (2007), Šutnja znalca,: ili o mogućostima poučavanja i učenja umijeća nastavnika. Prikaz knjige: Georg Hans Neuweg (2006), das Schweigen der Könner. Strukturen und Grenzen des Erfahrungswissens. Linz: Trauner, 44 str. (prijevod na hrvatski: Šutnja znalca. Strukture i granice iskustvenog znanja U: Pedagogijska istraživanja 3 (1), 2007.
28. Palekčić, M. (2007), Smisao odgoja. Prikaz knjige. Kritika odgoja. Smisao odgoja. Michael Winkler (2006), Kritik der Pädagogik. Der Sinn der Erziehung. Stuttgart: Kohlhammer (prijevod na hrvatski: Kritika pedagogije. Smisao odgoja).
29. Palekčić, M. (2008), Thomas Jahnke/Wolfram Meyerhöfer (2006), Pisa & Co. Kritik eines Programms. Hildesheim, Berlin: Franzenbecker. (prijevod na hrvatski: Pisa & Co. Kritika jednog programa).
30.Palekčić, M. (2008), Oblikovanje škole: Uvod u teoriju i razvoj školstva (Sigried Bloemeke, Bardo Herzog, Gerhard Tulodziecki), Napredak, 149 (2008) , 1; 99-101 (prikaz, ostalo).
31.Palekčić, M. (2009). Ključna djela pedagogije. Prikaz studija Klaus Prange (2008). Sch lüsselwerke der Pädagogik. Band 1. Von Plato bis Hegel. Stuttgart: Kohlhammer.(hrvatski: Klaus Prange (2008). Ključna djela pedagogije. Svezak 1. Od Platona do Hegela. Stuttgart: Kohlhammer.) U: Anali za povijest odgoja, Vol. 8, 2009, Str. 229-231.
32. Palekčić, M. (2009). Ključna djela pedagogije. Prikaz studija Klaus Prange (2008). Schlüsselwerke der Pädagogik. Band 1. Von Plato bis Hegel, Band 2: Von Frobel bis Luhmann.. Stuttgart: Kohlhammer. U: Anali za povijest odgoja, Vol. 8, 2009, Str. 229-231.
33. Palekčić, M. (2009). Na tragu učenja – pedagogijska perspektiva. Prikaz pet studija o učenju. Pedagogijska istraživanja, VI.(1-2), prosinac 2009.godine, str. 203-208.
34. Palekčić, M. (2010). Lehrerprofessionalitaet (2010.) Pedagogijska istraživanja VII (2), prosinac 2010 .godine, str. 356-359.
35. Palekčić, M. (2012), Prange, K. Ethik der Pädagogik. Zur Normativität erzieherischen Handelns. Etika pedagogije . K normativnosti odgojnog djelovanja.(2010.) Pedagogijska istraživanja IX, broj 1 – 2, svibanj-prosinac 2012, str. 239-243.

 

Rad na novim znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (započeti 2007. godine)

1. Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi (130-1301761-1765). Glavni voditelj projekta : prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
2. Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika (269-2692834-2441). Glavni voditelj projekta : prof. dr. sc. Igor Radeka, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zadru.
3. Bilateralni znanstveni projekt (Hrvatska-Austrija): Motivation and interest in Higher Education - An Intercultural Approach (2008.-2009. i 2010. - 2011. godine)
Voditelj projekta za Hrvatsku.

 

Sudjelovanja na zanstvenim skupovima (2012./2013. godine)

1. Graz, Tema: Kultur als Dritter Faktor der Erziehung – Überlegungen im Anschlss an der Theorie der Erziehung von Wolfgang Sünkel, 28. Lipnja, 2012. godine.
2. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Pedagogija i kultura, od 24. do 26. rujna 2012 u Opatiji.
3. Okrugli stol o životu i radu prof. dr. sc. Branka Rakića, Banjaluka, 23. 11. 12.
4. Fachtagung der Internationalen Herbart-Gesellschaft „Einheimische Begriffe! und Disciplinentwicklung. Internationale Herbart-Gesellschafte.V. 20 – 22 März, Universität Duisburg Essen, 2013