prof. dr. sc. Sanja Seljan

prof. dr. sc. Sanja Seljan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta:  
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis

Sanja Seljan (djevojačko Šimek) redovni je profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Rođena je 1967. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Odgojno obrazovni centar za jezike, Križanićeva). Diplomirala je 1991. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju informacijskih znanosti (opća informatologija) i francuski jezik i književnost, smjer istraživački i nastavnički za obje grupe. Tijekom studiranja primala je stipendiju grada Zagreb.

Magistrirala je 1997. na temu "Problemi sintaktičke analize prirodnih jezika". Doktorirala je 2003. na temu "Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli". 1998. izabrana je u zvanje asistenta, 2003. u višeg asistenta, 2004. u zvanje docenta, 2008. u zvanje izvanrednog profesora i 2013. u zvanje redovitog profesora.

Radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u privatnoj tvrtki na poslovima računalne grafičke pripreme za tisak i obradi teksta, predavala je u Francuskoj gimnaziji informatiku  na francuskom jeziku. Od 1995. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Nositelj je sljedećih kolegija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti: na preddiplomskom studiju "Strojno prevođenje", "Osnove digitalne obrade teksta i slike", na diplomskom studiju "Prijevodne memorije kao prevodilački alati”, "Računalni gramatički modeli", "Primjena računala u nastavi jezika". Sudjeluje na dva poslijediplomska doktorska studija  (informacijskih i komunikacijskih znanosti i glotodidaktike) na kojima je nositelj četiriju kolegija.

Sudjelovala je u reorganizaciji studija u usklađenosti s europskim standardima.
Mentor je oko 30 završnih i diplomskih radnji, jednog znanstvenog magisterija i 7 doktorskih radnji. Bila je voditelj je dva projekta, sudjelovala je na dva hrvatska i četiri međunarodna projekta. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; redovni i zamjenski član Vijeća Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva za razvoj studija, ECTS koordinator Odsjeka i cjelokupnog Filozofskog fakulteta, pri čemu je sklopila preko 40 međunarodnih ugovora. Član je užeg organizacijskog tima međunarodne konferencije INFuture koja se održava svake dvije godine. Recenzent je brojnih radova za međunarodne konferencije i za časopis HAZU. Suurednica je 4 međunarodne publikacije. Autor je i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na preko 70 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola. Održala je 6 radionica, 7 pozvanih predavanja na stranim sveučilištima i u Europskoj komisiji (DGT).
Govori engleski i francuski, služi se talijanskim, pasivno njemačkim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

Područja interesa:

  • automatsko računalno prevođenje (engl. Machine Translation, MT)
  • računalno potpomognuto prevođenje (engl. Computer-Assisted Translation, CAT) i prijevodne memorije (engl. Translation Memories, TMs)
  • lokalizacija (engl. Localization)
  • obrada prirodnoga jezika (engl. Natural Language Processing, NLP)
  • leksičko-funkcionalna gramatika (engl. Lexical-Functional Grammar, LFG)
  • primjena računala u poučavanju jezika (engl. Computer-Assisted Language Learning, CALL)

Popis svih radova u Hrvatskoj znanstvenoj biografiji

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=219255

Popis relevantnih radova:

$1.       Seljan, Sanja et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning . Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (publikacija)

$2.       Seljan, Sanja. Translation technology as challenge in education and business. // Informatologia. 44 (2011) , 4; 279-286

$3.       Seljan, Sanja. Hrvatski online: hrvatski jezik i računalno prevođenje. // InfoTrend. 1 (2013) , 192; 34-36

$4.       Seljan, Sanja; Kučiš, Vlasta. TRANSLATOR’S EDUCATIONAL PERSPECTIVE IN ACCESSION COUNTRY // Proceedings on 4th International Conference "Translation & Interpreting as Intercultural Mediation" (ICIFL4) / Lakić, Igor (ur.).
Podgorica, Crna Gora : Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, 2013. 173-183

$5.       Fučkan Držić, Biserka; Seljan, Sanja; Mihaljević Djigunović, Jelena; Lasić-Lazić, Jadranka; Stančić, Hrvoje. Teaching English for Special Purposes Aided by E-learning Platform. // International Journal of Excellence in eLearning. 4 (2011)

$6.       Cetinić, Ana; Seljan, Sanja. Evaluation of Classroom-based Online Multimedia Language Assessment // Proceedings of the International Conference "Future of Education".
Milano, Italy : Simonelli Editore, 2011. 76-81

$7.       Seljan, Sanja; Vrhovac, Yvonne; Mencer Salluzzo, Martina. L'enseignement EAO en FLE dans le contexte croate // Fracontraste 1 - Le français en contraste: expériences d'enseignement/apprentissage du français. Collection Diversité linguistique et Société / Pavelin Lešić, Bogdanka (ur.). Belgija : Editions du CIPA, 2011. 89-98

$8.       Klasnić, Ksenija; Lasić-Lazić, Jadranka; Seljan, Sanja. Quality Metrics of an Integrated E-Learning System – students’ perspective // E-learning experiences and future / Safeeullah Soomro (ur.). Vienna : InTech, 2010. Str. 71-93.

$9.       Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka. Digitisation and Language Technologies in the Learning Process of Information Sciences – Approaching the EU Standards. // The Journal of Quality in Education. 1 (2010) ; 1-7

$10.   Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 341-351.

$11.   Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : HDPL, 2009. Str. 617-625.

$12.   Seljan, Sanja; Pavlović, Nataša. Integration of the project “ Information Technology in Computer-Assisted Translation of Croatian and in e-Language Learning” into curriculum // Translation Technology in Translation Classes / Dimitriu, Rodica ; Freigang, Karl-Heinz (ur.). Iasi, Romania : Institul European, 2008. Str. 113-121.

$13.   Vrhovac, Yvonne; Seljan, Sanja; Mencer-Saluzzo, Martina; Prosenjak, Bojan. UNE EXPÉRIENCE INTERCUTURELLE EN TANDEM PAR INTERNET. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. LII (2007) ; 301-315

$14.   Seljan, Sanja; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Lasić-Lazić, Jadranka. CALL (Computer-Assisted Language Learning) and Distance Learning // Proceedings of the 29th International convention MIPRO 2006 / Čičin-Šajn, Marina. Turčić Prstačić, Ivana. Sluganović, Ivanka. (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, 2006. 145-151

$15.   Seljan, Sanja; Berger, Norbert; Dovedan, Zdravko. Computer-Assisted Language Learning (CALL) // Proceedings of the 27th International Convention MIPRO 2004: MEET + HGS / Biljanović Petar ; Skala Karolj (ur.). Rijeka : Liniavera, 2004. 262-266

$16.   Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Multimedia in Foreign Language Learning // Proceedings of the 25th International Convention MIPRO 2002: MEET + MHS / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.). Rijeka : Liniavera, 2002. 72-75

$17.   Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Strojno prevođenje kao pomoć u procesu komunikacije. // Informatologia. 4 (2002) , 35; 283-291