Redoviti studij - Raspored nastave

CENTAR ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

       NASTAVNIČKA USMJERENJA

                   Raspored nastave u zimskom semestru akademske godine 2019/2020.

 

Status

kolegija

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Raspored

Dvorana

Obv.

Doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Psihologija odgoja i obrazovanja

2+2+0

6

Čet.

18,30-20 P

20-21,30 S1

Pon.

17,45-19,15 S2

Ut.

18,30-20 S3

20-21,30 S4

 

D3

D3

 

D3

 

 

D3

D3

Obv.

Doc. dr. sc. Aleksandra Huić

Psihologija odgoja i obrazovanja

2+2+0

6

Po

14-15,30 P

15,30-17 S1

A-229

Obv.

Prof. dr.sc. Mirjana Šagud

+

Filip Brčić

Sustavna pedagogija

2+2+0

6

Ut.

17-18,30 P

18,30-20 S1

20-21,30 S2

Sr.

18.30-20 S3

20-21,30 S4

 

D3

D5

D5

 

A-225

A-225

Obv.

Dr. sc. Iva Ivanković

+

Dr. sc.Ana Pongrac Pavlina

Didaktika

2+2+0

6

Ut.

8-9,30 P

9,30-11 S1

11-12,30 S2

 

D7

A-226

A-227

 

Izb.

Prof.dr.sc.Krešimir Pavlina

Informacijske tehnologije u obrazovanju

1+0+1

4

Pon.

14,45-16,15

P+V

A-212 a

Izb.

Prof.dr.sc.Bernardina Petrović

Hrvatski jezik za nastavnike

1+1+0

4

Ut.

15,30-17 P

Čet.

8,45 -9,30 S

 

D1

 

A-227

Izb.

Prof.dr.sc.Gordana Varošanec Škarić

Dr. sc.Gabrijela Kišiček

Govorništvo za nastavnike

0+1+1

4

Pon.

8-10,15

S,V

 

A-123

Izb.

Doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja opći

2+0

4

Pon.

12,30-14 P

D1