Dopunska izobrazba - Studijski program

Dopunska izobrazba - Studijski program

 

 

Obvezni kolegiji

Kolegij

Satnica

ECTS

Didaktika

20 P+10 S

6

Psihologija odgoja i obrazovanja

15 P+15 S

6

Sustavna pedagogija

20 P+10 S

6

 

 

Obvezni izborni kolegiji

Kolegij

Satnica

ECTS

Filozofija odgoja

12 P

4

Govorništvo za nastavnike

6 P+6 S

4

Hrvatski jezik za nastavnike

6 P+6 S

4

Informacijske tehnologije u obrazovanju

6 P+6 V

4

Sociologija obrazovanja

12 P

4

    * Polaznici obvezno upisuju 3 obvezna izborna kolegija

 

 

Izborni kolegiji

Kolegij

Satnica

ECTS

Cjeloživotno obrazovanje

6 P+6 S

4

Evaluacija tretmana u obrazovanju

8 P+4 S

4

Inteligencija i školski uspjeh

6 P+6 S

4

Njega glasa

6 P+6 V

4

Rad s nadarenim učenicima

12 P

4

Temeljna nastavna umijeća

6 P+6 S

4

    * Polaznici obvezno upisuju 3 izborna kolegija

 

 

Obvezni metodički kolegiji

Kolegij

Satnica

ECTS

Metodika predmeta

15 P+15 S

8

Nastavna praksa

30 sati

10

 

 

Polaznici za čije predmete postoje programi nastavničkog studija na Sveučilištu u Zagrebu obvezni su odslušati metodičke kolegije koji su propisani studijskim programom redovitog studija (do najviše 30 ECTS bodova).

Ukoliko metodički kolegiji unutar studijskog programa donose manje od 30 ECTS bodova, razliku do 30 ECTS bodova moguće je nadoknaditi upisivanjem izbornih kolegija.