O Centru - Djelatnost

Djelatnosti Centra za obrazovanje nastavnika regulira Pravilnik o radu Centra.


Trenutačno, djelatnosti Centra vezane su prvenstveno uz dva projekta:

  • Početno obrazovanje za stjecanje temeljne nastavničke kompetencije predmetnih nastavnika u okviru diplomskih studija Filozofskog fakulteta
  • Izvođenje programa za stjecanje profesionalnih kompetencije sveučilišnih nastavnika za znanstvene novake, sveučilišne asistente i mlađe sveučilišne nastavnike na zainteresiranim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu.


Osim toga Centar je ustrojen i da podržava cjeloživotno obrazovanje, posebice u području nastavničkih kompetencija pa će se razviti djelatnosti:

  • Obrazovanja za stjecanje nastavničkih kompetencija nakon završenog obrazovanja koje nije bilo nastavničkog usmjerenja
  • Kontinuiranog cjeloživotnog usavršavanja učitelja predmetne nastave i nastavnika