Obavijest - održavanje nastave u zimskom semstru 2020/21.

OBAVIJEST STUDENTIMA O ODRŽAVANJU NASTAVE CENTRA ZA OBRAZOVANJE
NASTAVNIKA U ZIMSKOM SEMESTRU 2020./2021.

Nastava na obaveznim i izbornim kolegijima Centra za obrazovanje
nastavnika počinje 12. listopada 2020. „Klasični“ okvirni raspored
pronaći ćete na: 
http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/redoviti-studij-raspored-nastave
Nastava će tijekom zimskog semestra 2020./2021. biti organizirana ili u
hibridnom modelu (kombinacija online nastave i određenog postotka
nastave uživo), ili u cijelosti online. Ispiti i druge provjere znanja
organizirati će se uživo na fakultetu i online, ovisno o pojedinom
kolegiju.
Informacije o točnom načinu organizacije nastave  i provjere znanja
dobit će od nastavnika pojedinog kolegija na samom početku nastave.
Detaljnije informacije i upute vezane uz početak nastave iz pojedinog
kolegija Centra za obrazovanje nastavnika pratite na ovim web
stranicama.

Obavijest - Didaktika - Jesenski rok 2019/20.- Ispiti

U jesenskome ispitnom roku ak. godine 2019/20. ispiti iz kolegija Didaktika (NM) održavat će se usmeno na daljinu. Studenti koji su kolegij odslušali ranije (u zimskom semestru ili prijašnjim akademskim godinama) za sve se informacije oko organizacije usmenog ispita trebaju putem e-pošte obratiti doc.dr.sc. Ivi Ivanković ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) ili dr.sc. Ani Pongrac Pavlina ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

OBAVIJEST STUDENTIMA O ODRŽAVANJU NASTAVE CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA U ZIMSKOM SEMESTRU 2020./2021.

U jesenskome ispitnom roku ak. godine 2019/20. ispiti iz kolegija Didaktika (NM) održavat će se usmeno na daljinu. Studenti koji su kolegij odslušali ranije (u zimskom semestru ili prijašnjim akademskim godinama) za sve se informacije oko organizacije usmenog ispita trebaju putem e-pošte obratiti doc.dr.sc. Ivi Ivanković ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) ili dr.sc. Ani Pongrac Pavlina ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

Obavijest o nastupnom predavanju dr.sc. Adriane Ažić Bastalić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

Zagreb, 20. svibnja 2020.Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, na prijedlog Stručnog povjerenstva

OGLAŠAVA


I.

Adriana Ažić Bastalić, održat će u ponedjeljak, 1. lipnja 2020. u 15,30 sati nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom, u vezi s izborom u nastavno zvanje i na radno mjesto -  predavač za područje     društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika.

Nastupno predavanje održat će se u virtualnoj učionici Sustav učenja na daljinu Omega Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, putem platforme BigBlueButton i biti će dostupno putem linka koji će biti objavljen na web stranici e-kolegija Centra za obrazovanje nastavnika (https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=220016).


II.

Tema nastupnog predavanja je: "Poticanje kreativnosti u nastavnom procesu".

Obavijest o nastupnom predavanju Ive Zenzerović

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

Zagreb, 20. svibnja 2020.


Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, na prijedlog Stručnog povjerenstva

OGLAŠAVA

I.

Iva Zenzerović, održat će u srijedu, 3. lipnja 2020. u 15,30 sati nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom, u vezi s izborom u nastavno zvanje i na radno mjesto -  predavač za područje društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika.


Nastupno predavanje održat će se u virtualnoj učionici Sustav učenja na daljinu Omega Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, putem platforme BigBlueButton i biti će dostupno putem linka koji će biti objavljen na web stranici e-kolegija Centra za obrazovanje nastavnika (https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=220022).


II.

Tema nastupnog predavanja je: "Razvoj vještina nenasilne komunikacije i djelotvorna komunikacija u razrednom odjelu".