Redoviti studij - Upisivanje kolegija

UPISIVANJE KOLEGIJA NASTAVNIČKOG MODULA U REDOVITOM STUDIJU

Od akademske godine 2019/20. upisvanje kolegija nastavničkog modula provodi se isključivo putem ISVU studomata.

Upisivanje kolegija nastavničkog modula provodi se u dvije etape:

1. Studenti 2. godine diplomskog studija mogu upisati neodslušane obvezne kolegije i izborne kolegije putem studomata ISVU sustava od 16. rujna 2019. godine

2. Studenti 1. godine diplomskog studija mogu upisati obvezne kolegije i izborne kolegije putem studomata ISVU sustava nakon upisivanja studija i stjecanja prava pristupa studomatu