Dopunska izobrazba - Raspored nastave

Raspored nastave – ljetni semestar 2019/2020.

1. semestar programa
(polaznici koji će program upisati u ožujku 2020. godine)

Nastavnik

Kolegij

Termini

OBVEZNI KOLEGIJI

prof. dr. sc.  Mirjana Šagud

Sustavna pedagogija

13.03.2020. u 17.00 sati

14.03.2020. u 10.00 sati

20.03.2020. u 17.00 sati

21.03.2020. u 10.00 sati

27.03.2020. u 17.00 sati

prof. dr. sc. Ante Kolak

doc. dr. sc. Ivan Markić

Didaktika

28.03.2020. u 10.00 sati

03.04.2020. u 17.00 sati

04.04.2020.u 10.00 sati

17.04..2019. u 17.00 sati

18.04.2019. u 10.00 sati

dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Psihologija odgoja i obrazovanja

24.04.2020. u 17.00 sati

25.04.2020. u 10.00 sati

08.05.2020. u 17.00 sati

09.05.2020. u 10.00 sati

15.05.2020. u 17.00 sati

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI

(potrebno je položiti najmanje 3 od ponuđenih 5 kolegija, a ako je potrebno moguće je slušati i više od 3 kolegija umjesto izbornih kolegija u 2. semestru)

prof. dr. sc. Gordana Varošanec Šakrić

(prijave kod doc. dr. sc. D. Tomić [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

Govorništvo za nastavnike

22.05.2020. u 17.00 sati
23.05.2020. u 10.00 sati

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja

05.06.2020. u 17.00 sati
06.06.2020. u 10.00 sati

prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Hrvatski jezik za nastavnike

12.06.2020. u 17.00 sati
13.06.2020. u 10.00 sati

prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

(prijave [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

Informacijske tehnologije u obrazovanju

19.06.2020. u 17.00 sati
20.06.2020. u 10.00 sati

prof. dr. sc. Anton Vukelić

Sociologija obrazovanja

26.06.2020. u 17.00 sati
27.06.2020. u 10.00 sati

2. semestar programa
(polaznici koji su program upisali 2019. godine)

Kolegij i nastavnik

Termin

METODIČKI KOLEGIJI (ekonomija, zdravstvo, pravo, agronomija)

Metodika predmeta

prof.dr.sc. Ante Kolak

28.02.2020. u 17.30 sati

29.02.2020. u 10.00 sati

06.03.2020. u 17.00 sati

21.03.2020. u 10.00 sati

Školska praksa

prof.dr.sc. Ante Kolak

28.02.2020. u 17.00 sati

04.04.2020. u 9.00 sati

   

Kolegij

Termin

IZBORNI KOLEGIJI

Školski podsustavi

(prijave kod prof. dr. sc. A. Kolak [  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

07.03.2020. u 10.00 sati

21.03.2020. u 11.00 sati

Temeljna nastavna umijeća

(prijave kod doc. dr. sc. I. Markić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

20.03.2020. u 17.00 sati

03.04.2020. u 17.00 sati

 

Njega glasa

 

(prijave kod doc. dr. sc. D. Tomić [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

 

27.03.2020. u 17.00 sati

28.03.2020. u 10.00 sati

 

 

* Polaznici koji slušaju specifične metodike dobili su elektroničkom poštom poruku o načinu slušanja metodičkih kolegija

Posljednja izmjena: 24.2.2020.

Nastava se održava petkom od 17.00 od 21.00, te subotom od 10.00 do 16.00 sati