Dopunska izobrazba - Raspored nastave

 

Raspored nastave – zimski semestar 2019/2020.

1. semestar programa
(polaznici koji su program upisali u listopadu 2019. godine)

Nastavnik

Kolegij

Termini

OBVEZNI KOLEGIJI

prof. dr. sc.  Mirjana Šagud

Sustavna pedagogija

11.10.2019. u 17.00 sati

12.10.2019. u 10.00 sati

18.10.2019. u 17.00 sati

19.10.2019. u 10.00 sati

25.10.2019. u 17.00 sati

dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Psihologija odgoja i obrazovanja

26.10.2019. u 10.00 sati

08.11.2019. u 17.00 sati

09.11.2019. u 10.00 sati

15.11.2019. u 17.00 sati

22.11.2019. u 17.00 sati

doc. dr. sc. Ante Kolak

doc. dr. sc. Ivan Markić

Didaktika

16.11.2019. u 10.00 sati 29.11.2019. u 17.00 sati

30.11.2019. u 10.00 sati

06.12.2019. u 17.00 sati

07.12.2019. u 10.00 sati

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI

(potrebno je položiti najmanje 3 od ponuđenih 5 kolegija, a ako je potrebno moguće je slušati i više od 3 kolegija umjesto izbornih kolegija u 2. semestru)

prof. dr. sc. Anton Vukelić

Sociologija obrazovanja

20.12.2019. u 17.00 sati

21.12.2019. u 10.00 sati

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja

10.01.2020. u 17.00 sati

11.01.2020. u 10.00 sati

prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Hrvatski jezik za nastavnike

17.01.2020. u 17.00 sati

18.01.2020. u 10.00 sati

prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

Informacijske tehnologije u obrazovanju

24.01.2020. u 17.00 sati u dvorani A227

25.01.2020. u 10.00 sati u dvorani A104

prof. dr. sc. Gordana Varošanec Šakrić

Govorništvo za nastavnike

 

31.1.2020. u 17.00 sati u dvorani B320

 

1.2.2020. u 10.00 sati u dvorani B320

 

2. semestar programa
(polaznici koji su program upisali u ožujku 2019. godine)

Kolegij i nastavnik

Termin

METODIČKI KOLEGIJI (ekonomija, zdravstvo, pravo)

Metodika predmeta

prof.dr.sc. Ante Kolak

11.10.2019. u 17.30 sati

19.10.2019. u 10.00 sati

8.11.2019. u 17.00 sati

Školska praksa

prof.dr.sc. Ante Kolak

11.10.2019. u 17.00 sati

   

Kolegij

Termin

IZBORNI KOLEGIJI

Školski podsustavi

(prijave kod prof. dr. sc. A. Kolak [  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

12.10.2019. u 10.00 sati

9.11.2019. u 10.00 sati

Temeljna nastavna umijeća

(prijave kod doc. dr. sc. I. Markić [  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

15.11.2019. u 17.00 sati

30.11.2019. u 10.00 sati

* Polaznici koji slušaju specifične metodike dobili su elektroničkom poštom poruku o načinu slušanja metodičkih predmeta, a svi ostali polaznici trebaju odslušati i položiti Metodiku predmeta, Školsku praksu i tri izborna kolegija.

Posljednja izmjena: 5.10.2018.

Nastava se održava petkom od 17.00 od 21.00, te subotom od 10.00 do 16.00 sati