Dopunska izobrazba - Službe i kontakti

Voditeljica programa:
doc. dr. sc. Diana Tomić, voditeljica CZON-a
Prostorija: B-312
Telefon: 01/4092-097
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Koordinator programa:
Kristijan Nikolić, tajnik CZON-a
Prostorija: C-203
Telefon: 01/4092-167
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Knjižnica:
Višnja Novosel, voditeljica Knjižnice
Prostorija: 5.7. (5. kat)
Telefon: 01/4092-270
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Računovodstveni poslovi:
Ana Mandić
Prostorija: D-02
Telefon: 01/4092-008
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Web–administrator:
prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
Prostorija: E-318
Telefon: 01/4092-306
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dopunska izobrazba - metodički kolegiji

ENGLESKI JEZIK

Dvopredmetni studij

Usvajanje drugoga jezika, 5 ECTS bodova
Metodika nastave engleskoga jezika, 5 ECTS bodova
Praksa 1, 5 ECTS bodova

 

Jednopredmetni studij

 

Usvajanje drugoga jezika, 5 ECTS bodova
Metodika nastave engleskoga jezika, 5 ECTS bodova
Praksa 1, 5 ECTS bodova
Glotodidaktika, 5 ECTS bodova
Praksa 2, 5 ECTS bodova
Izborni seminar, 5 ECTS bodova
 

 

 

HRVATSKI JEZIK

 

Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (3 ECTS)
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2 (3 ECTS)
Književnost u nastavi 1 (3 ECTS)
Književnost u nastavi 2 (3 ECTS)
Svjetska književnost u nastavi (4 ECTS)
i Metodički blok i praksa (15 ECTS)

 

INFORMATIKA

Metodika nastave informatike 1 (izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina), 10 ECTS bodova
Metodika nastave informatike 2 (izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina), 10 ECTS bodova
Nastavna praksa (izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina), 10 ECTS bodova

NJEMAČKI JEZIK

Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja
njemačkog kao drugog i stranog jezika   3 ECTS (pisani ispit)
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i
postupci podučavanja njemačkog jezika   3 ECTS (pisani ispit)
Školska praksa i Praktikum s metodičarom     6 ECTS
Izborni predmet      3 ECTS

POVIJEST UMJETNOSTI

 

ZIMSKI SEMESTAR

Metodika nastave povijesti umjetnosti (doc. dr. sc. Jasmina Nestić), 7 ECTS
Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (doc. dr. sc. Jasmina Nestić), 3 ECTS
Praktikum i izvođenje nastave I (doc. dr. sc. Jasmina Nestić), 4 ECTS

 

LJETNI SEMESTAR

Hospitacije (doc. dr. sc. Jasmina Nestić ), 2 ECTS
Praktikum i izvođenje nastave II (doc. dr. sc. Jasmina Nestić), 4 ECTS
Vizualna kultura u nastavi likovne umjetnosti (doc. dr. sc. Jasmina Nestić), 5 ECTS

 

PSIHOLOGIJA

Metodika nastave psihologije (doc. dr. sc. Aleksandra Huić), 7 ECTS bodova
Metodički praktikum (doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić), 8 ECTS bodova
Praksa (doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić), 15 ECTS bodova

Molimo da se nakon upisa kandidatkinje jave doc. dr. sc. Nini
Pavlin-Bernardić ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) radi uputa o načinu obavljanja
obaveza iz navedenih kolegija.

 

 

 

 

 

 

Dopunska izobrazba - Natječaj

Obavijest o  upisu u Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. organizira upise u program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika (60 ECTS bodova). Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili predbolonjski dodiplomski studij te sve osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim potrebnih pedagoških kompetencija.

Program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika traje dva semestra.

Pristupnici koji žele upisati program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika trebaju popuniti on-line obrazac na adresi http://hydra.ffzg.hr/czon_dppi/prijava.aspx

Prijava sadržava osnovne podatke: ime i prezime,  završeno obrazovanje, točnu adresu i broj telefona.

Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

Pristupnici će mailom dobiti detaljnije informacije o načinu upisa u Program.

Za upis je potrebno digitalno pripremiti sljedeće dokumente:

1.    diplomu o završenom fakultetu, original ili ovjerena preslika

2.    rodni list, original ili preslika

3.    domovnicu, original ili preslika

4.    potvrdu o uplaćenim troškovima Programa

5.    potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 50,00 €   uplaćenih na IBAN račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR1823600001101311177. Kao svrha doznake upisuje se: „Troškovi upisa za DPPDMI“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: 640-1020–OIB

6.    dvije fotografije (4 cm x 6 cm)

Cijena Programa je 1.080,00 €  i može se uplatiti u dvije jednake rate (Prva rata se uplaćuje pri upisu, a druga do kraja prvog semestra. Uz molbu se plaćanje može odobriti i na više rata o čemu se dogovara prilikom upisa). Uplate se vrše na IBAN račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR1823600001101311177. Kao svrha doznake upisuje se: „Školarina za DPPDMI“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: 640-1020–OIB.

Dopunsku pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu nastavnika za određene struke izvodimo u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu koji izvodi metodički dio izobrazbe za matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, geografiju i tehniku (30 ECTS bodova).

Za upis programa koje zajednički izvode Filozofski i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu pristupnici se prijavljuju i upisuju na prethodno opisan način (sustav hydra, dokumenti itd.), dok će informacije o načinu uplate i organizaciji nastave pristupnici dobiti na samom upisu (cijena programa je ista, razlika je u vremenskoj dinamici plaćanja rata).

U ljetnom upisnom roku ne organiziramo dopunski program za polaznike koji imaju završene studije povijesti ili povijesti umjetnosti.

Prijave za upise putem online obrasca zaprimaju se do 23. veljače 2024. godine.

Povratna informacija o upisu bit će poslana kandidatima najkasnije do 26.  veljače 2024. godine. Upisi će biti organizirani od 26. veljače do 1. ožujka, 2024. u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, odnosno na daljinu, te se samo potpisivanje ugovora može organizirati i na uvodnom predavanju.

Nastava za upisane polaznike započinje u petak, 8. ožujka, 2024.

Nastava na Filozofskom fakultetu se odvija petkom poslijepodne (od 17 do 21 sat) i subotom od 10 do 15 sati, a iznimno drugim danima u tjednu. U slučaju nemogućnosti pohađanja nastave petkom zbog poslovnih obveza, postoji mogućnost organizacije ostalih oblika nastave u dogovoru s nositeljima kolegija i voditeljem CZON-a. Nastava na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu odvija se prema rasporedu i u dogovoru s nastavnicma.

Za sve dodatne  informacije možete se obratiti u Tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika (01 4092–167) i putem e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dopunska izobrazba - Priznavanje kolegija

Polaznik unutar programa Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe treba prikupiti 60 ECTS bodova polaganjem kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.

Navedene bodove moguće je prikupiti priznavanjem položenih kolegija koji razvijaju pedagoške kompetencije na preddiplomskom i diplomskom studiju. Programom određene obvezne kolegije (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija, Didaktika i obvezni metodički kolegiji) i tri obvezna izborna kolegija student obvezno mora položiti ili mu trebaju biti priznati s prethodnog studija.

Molbu za priznavanje prethodno položenih kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke komptencije polaznik treba predati tijekom prvih 30 dana od početka nastave u 1. semestru programa.

Školarina se umanjuje za iznos proporcionalan broju priznatih ECTS bodova.

Postupak priznavanja prethodno položenih kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije:

  1. Ispuniti molbu za priznavanje kolegija
  2. Predati molbu za priznavanje kolegija u tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika
  3. Odluku o priznavanju kolegija donosi voditelj Centra za obrazovanje nastavnika uz konzultacije s nositeljem ekvivalentnog kolegija na Filozofskom fakultetu.

DPPI

Dopunska pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba