Obavijest - Upisivanje kolegija - ljetni semestar 2014/15.

UPISIVANJE KOLEGIJA NASTAVNIČKOG MODULA 

Upisivanje kolegija Nastavničkog modula podijeljeno je u tri etape.

1. Upisivanje podataka o odslušanim i položenim kolegijima upisanima u zimskom semestru
(od 23. do 27. veljače 2015.)

2. Studenti 2. godine diplomskog studija mogu upisati neodslušane obvezne kolegije
(od 26. veljače 2015. u 9:00 sati) 

3. Upisivanje kolegija u ljetnom semestru 2014/2015. godine
(započinje u petak 27. veljače 2015. u 9:00 sati)

 

Upisivanje kolegija moguće je tek nakon unosa podataka o položenim kolegijima. 

Upisi svih kolegija Centra za obrazovanje nastavnika provode se isključivo putem on-line sustava Hydra, te ne prijavljujte upis kolegija nastavnicima putem elektroničke pošte. 

Nakon što ste uspješno upisali kolegij putem sustava Hydra potrebno je kolegij upisati i putem ISVU sustava. Prijave studenata koji nisu upisali kolegij putem sustava Hydra, a upisali su ga putem ISVU sustava biti će obrisane.

Prilikom odustajanja od upisanog kolegija obvezno ga ispišite preko on-line sustava, jer od zimskog semestra 2015/2016. studenti koji su odustali od kolegija, a nisu ga ispisali, imati će niži prioritet prilikom upisa izbornih kolegija.

Upisi se provode isključivo on-line na stranici:

http://hydra.ffzg.hr/CZON