Obavijest o nastupnom predavanju dr.sc. Adriane Ažić Bastalić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

Zagreb, 20. svibnja 2020.Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, na prijedlog Stručnog povjerenstva

OGLAŠAVA


I.

Adriana Ažić Bastalić, održat će u ponedjeljak, 1. lipnja 2020. u 15,30 sati nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom, u vezi s izborom u nastavno zvanje i na radno mjesto -  predavač za područje     društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika.

Nastupno predavanje održat će se u virtualnoj učionici Sustav učenja na daljinu Omega Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, putem platforme BigBlueButton i biti će dostupno putem linka koji će biti objavljen na web stranici e-kolegija Centra za obrazovanje nastavnika (https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=220016).


II.

Tema nastupnog predavanja je: "Poticanje kreativnosti u nastavnom procesu".