Obavijest - održavanje nastave u zimskom semstru 2020/21.

OBAVIJEST STUDENTIMA O ODRŽAVANJU NASTAVE CENTRA ZA OBRAZOVANJE
NASTAVNIKA U ZIMSKOM SEMESTRU 2020./2021.

Nastava na obaveznim i izbornim kolegijima Centra za obrazovanje
nastavnika počinje 12. listopada 2020. „Klasični“ okvirni raspored
pronaći ćete na: 
http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/redoviti-studij-raspored-nastave
Nastava će tijekom zimskog semestra 2020./2021. biti organizirana ili u
hibridnom modelu (kombinacija online nastave i određenog postotka
nastave uživo), ili u cijelosti online. Ispiti i druge provjere znanja
organizirati će se uživo na fakultetu i online, ovisno o pojedinom
kolegiju.
Informacije o točnom načinu organizacije nastave  i provjere znanja
dobit će od nastavnika pojedinog kolegija na samom početku nastave.
Detaljnije informacije i upute vezane uz početak nastave iz pojedinog
kolegija Centra za obrazovanje nastavnika pratite na ovim web
stranicama.