Obavijest - Informacijske tehnologije u obrazovanju - početak nastave zimski semestar - 2017/18.

Nastava na kolegiju Informacijske tehnologije u obrazovanju započet će u ponedjeljak 9.
listopada 2017. u 14.45 sati u dvorani A212a.

Obavijest - Psihologija odgoja i obrazovanja - početak nastave - zimski semestar - 2017/2018

Nastava iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja za sve upisane studente počinje u četvrtak, 12.10.2017. u 20 h u dvorani D7

Obavijest - upisi - zimski semestar 2017/18.

UPISIVANJE KOLEGIJA NASTAVNIČKOG MODULA U REDOVITOM STUDIJU

Upisivanje kolegija Nastavničkog modula u redovitom studiju podijeljeno je u tri etape.

1. Registracija studenata 1. godine diplomskih studija na sustav za upisivanje kolegija Centra za obrazovanje nastavnika (do 5. listopada 2017.)

2. Upisivanje podataka o odslušanim i položenim kolegijima iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika upisanima u ljetnom semestru
(do 5. listopada 2017.)

3. Studenti 2. godine diplomskog studija mogu upisati neodslušane obvezne kolegije 
(od 5. listopada 2017. u 9:00 sati) 

4. Upisivanje obveznih i izbornih kolegija u zimskom semestru 2017/2018. godine za sve studente
(započinje u petak 6. listopada 2017. u 9:00 sati)

Upisivanje kolegija moguće je tek nakon unosa podataka o položenim kolegijima. 

Upisi svih kolegija Centra za obrazovanje nastavnika provode se isključivo putem on-line sustava Hydra, te ne prijavljujte upis kolegija nastavnicima putem elektroničke pošte. 

Nakon što ste uspješno upisali kolegij putem sustava Hydra potrebno je kolegij upisati i putem ISVU sustava. Prijave studenata koji nisu upisali kolegij putem sustava Hydra, a upisali su ga putem ISVU sustava biti će obrisane.

Prilikom odustajanja od upisanog kolegija obvezno ga ispišite preko on-line sustava, jer od ljetnog semestra 2017/2018. studenti koji su odustali od kolegija, a nisu ga ispisali, imati će niži prioritet prilikom upisa izbornih kolegija.

Upisi se provode isključivo on-line na stranici:

http://hydra.ffzg.hr/CZON

Obavijest - Sustavna pedagogija - promjena termina ispita

Zbog službene spriječenosti prof. dr. sc. Mirjane Šagud ispiti zakazani 12.09.2017. odgađaju se za 19.09.2017. godine.

Obavijest o upisu u Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe 2017/18.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira upise u program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika (60 ECTS bodova). Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili predbolonjski dodiplomski studij te sve osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim potrebnih pedagoških kompetencija.

Dopunska izobrazba - Natječaj