Dopunska izobrazba - Raspored nastave

Raspored nastave – zimski semestar 2018/2019.

1. semestar programa
(polaznici koji su program upisali u listopadu 2018. godine)

Nastavnik

Kolegij

Termini

OBVEZNI KOLEGIJI

prof. dr. sc.  Mirjana Šagud

Sustavna pedagogija

12.10.2018. u 17.00 sati

13.10.2018. u 10.00 sati

19.10.2018. u 17.00 sati

20.10.2018. u 10.00 sati

dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Psihologija odgoja i obrazovanja

9.11.2018. u 17.00 sati

10.11.2018. u 10.00 sati

16.11.2018. u 17.00 sati

17.11.2018. u 10.00 sati

23.11.2018. u 17.00 sati

doc. dr. sc. Ante Kolak

doc. dr. sc. Ivan Markić

Didaktika

24.11.2018. u 10.00 sati

30.11.2018. u 17.00 sati

1.12.2018. u 10.00 sati

7.12.2018. u 17.00 sati

8.12. 2018. u 10.00 sati

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI

(potrebno je položiti najmanje 3 od ponuđenih 5 kolegija, a ako je potrebno moguće je slušati i više od 3 kolegija umjesto izbornih kolegija u 2. semestru)

prof. dr. sc. Anton Vukelić

Sociologija obrazovanja

14.12.2018. u 17.00 sati

15.12.2018. u 10.00 sati

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja

21.12.2018. u 17.00 sati

22.12.2018. u 10.00 sati

prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Hrvatski jezik za nastavnike

11.1.2019. u 17.00 sati

12.1.2019. u 10.00 sati

prof. dr. sc. Gordana Varošanec Šakrić

Govorništvo za nastavnike

(PROMJENA TERMINA)

18.1.2019. u 17.00 sati

19.1.2019. u 10.00 sati

 

25.1.2019. u 17.00 sati

 

26.1.2019. u 10.00 sati

 

prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

Informacijske tehnologije u obrazovanju

(PROMJENA TERMINA)

25.1.2019. u 17.00 sati

26.1.2019. u 10.00 sati

18.1.2019. u 17.00 sati u dvorani A227

 

19.1.2019. u 10.00 sati u dvorani A212a

 

* sva nastava za koju nije drugačije navedene održava se u dvorani A227 

 

2. semestar programa
(polaznici koji su program upisali u ožujku 2018. godine)

Kolegij i nastavnik

Termin

METODIČKI KOLEGIJI*

Metodika predmeta

prof.dr.sc. Ante Kolak

19.10.2018. u 17.30 sati

20.10.2018. u 10.00 sati

10.11.2018. u 10.00 sati

Školska praksa

prof.dr.sc. Ante Kolak

19.10.2018. u 17.00 sati - dogovor

   

Kolegij

Termin

IZBORNI KOLEGIJI

Školski podsustavi

(prijave kod prof. dr. sc. A. Kolak [  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

17.11.2018. u 10.00 sati

1.12.2018. u 10.00 sati

Temeljna nastavna umijeća

(prijave kod doc. dr. sc. I. Markić [  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

16.11.2018. u 17:00 sati

30.11.2018. u 17:00 sati

Njega glasa

(prijave kod doc. dr. sc. Diane Tomić [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

7.12.2018. u 17:00 sati

8.12.2018. u 10:00 sati

* Polaznici koji slušaju specifične metodike dobili su elektroničkom poštom poruku o načinu slušanja metodičkih pedmeta, a svi ostali polaznici trebaju odslušati i položiti Metodiku predmeta, Školsku praksu i tri izborna kolegija.

Posljednja izmjena: 8.11.2018.

Nastava se održava petkom od 17.00 od 21.00, te subotom od 10.00 do 16.00 sati