Dopunska izobrazba - Raspored nastave

Raspored nastave – ljetni semestar 2020/2021.

1. semestar programa
(polaznici koji će program upisati u ožujku 2021. godine)

Nastavnik

Kolegij

Termini

Dvorana

OBVEZNI KOLEGIJI

 

prof. dr. sc.  Mirjana Šagud

Sustavna pedagogija

5. 3. 2021. u 18.30 sati

6.3.2021. u 10.00 sati

12.3.2021. u 17.00 sati

13.3.2021. u 10.00 sati

19.3.2021. u 17.00 sati

online

dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Psihologija odgoja i obrazovanja

26.3.2021. u 17.00 sati

27.3.2021. u 10.00 sati

9.4.2021. u 17.00 sati

10.4.2021. u 10.00 sati

16.4.2021. u 17.00 sati

online

prof. dr. sc. Ante Kolak

doc. dr. sc. Ivan Markić

Didaktika

17. 4. 2021. u 10.00 sati

23.4.2021. u 17.00 sati

24.4.2021. u 10.00 sati

07.5.2021. u 17.00 sati

08.5.2021. u 10.00 sati

online

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI

(potrebno je položiti najmanje 3 od ponuđenih 5 kolegija, a ako je potrebno moguće je slušati i više od 3 kolegija umjesto izbornih kolegija u 2. semestru)

 

prof. dr. sc. Anton Vukelić

Sociologija obrazovanja

14.5.2021. u 17.00 sati
15.5.2021. u 10.00 sati

Online (promjene ovise o epidemiološkim mjerama)

prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Hrvatski jezik za nastavnike

21.5.2021. u 17.00 sati
22.5.2021. u 10.00 sati

Online (promjene ovise o epidemiološkim mjerama)

prof. dr. sc. Gordana Varošanec Škarić

Govorništvo za nastavnike

28.5.2021. u 17.00 sati
29.5.2021. u 10.00 sati

Online (promjene ovise o epidemiološkim mjerama)

prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

(prijava za upis: 

https://forms.gle/2e4dua5384qhqKdJ9)

Informacijske tehnologije u obrazovanju

11.6.2021. u 17.00 sati
12.6.2021. u 10.00 sati

Online (promjene ovise o epidemiološkim mjerama)

       

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja

18.6.2021. u 17.00 sati
19.6.2021. u 10.00 sati

Online (promjene ovise o epidemiološkim mjerama)

Napomena: Zadržavamo pravo promjene vremena početka nastave i drugih promjena rasporeda ovisno o epidemiološkoj situaciji. Zahvaljujemo na razumijevanju.

2. semestar programa
(polaznici koji su program upisali u listopadu 2020. godine)

Kolegij i nastavnik

Termin

Dvorana

METODIČKI KOLEGIJI (ekonomija, zdravstvo, pravo, agronomija)

Metodika predmeta

prof.dr.sc. Ante Kolak

5.3.2021. u 17.30 sati

6.3.2021. u 10.00 sati

12.3.2021. u 17.00 sati

27.3.2021. u 10.00 sati

Online

Školska praksa

prof.dr.sc. Ante Kolak

(prijave kod prof. dr. sc. A. Kolak [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

5.3.2021. u 17.00 sati

10.4.2021. u 9.00 sati

Online

     

Kolegij

Termin

Dvorana

IZBORNI KOLEGIJI

 

Školski podsustavi

(prijave kod prof. dr. sc. A.Kolak [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

13.3.2021. u 10.00 sati

27.3.2021. u 11.00 sati

Online

Temeljna nastavna umijeća

(prijave kod doc. dr. sc. I. Markić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

19.3.2021. u 17.00 sati

9.4.2021. u 17.00 sati

Online

Njega glasa

prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić (nositelj)

(prijave kod doc. dr. sc. D. Tomić [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

26.3.2021. u 17.00 sati

27.3.2021. u 10.00 sati

Online

Evaluacija tretmana u obrazovanju

(prijave kod prof. dr. sc. Vesne Buško [ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ])

20.3.2021. u 10.00 sati

16.4.2021. u 17.00 sati

17.4.2021. u 10.00 sati

Online

Napomena: Zadržavamo pravo promjene vremena početka nastave i drugih promjena rasporeda ovisno o epidemiološkoj situaciji. Zahvaljujemo na razumijevanju.

* Polaznici koji slušaju specifične metodike dobili su elektroničkom poštom poruku o načinu slušanja metodičkih kolegija