Redoviti studij - Studijski program - BACKUP

STRUKTURA ZAJEDNIČKOG DIJELA NASTAVNIČKIH SMJEROVA DIPLOMSKIH STUDIJA 

 

Za stjecanje minimalnih nastavničkih kompetencija (pedagoških kompetencija, kako ih definira zakon) ukupan broj ECTS bodova iznosi 60 ECTS bodova, od čega je 30 ECTS bodova predviđeno za metodički blok i praksu (u organizaciji odsjeka) te 30 ECTS bodova za zajednički dio studija nastavničkih smjerova i modula (u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika). 

Odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je donesen 15. srpnja 2008. godine, u članku 105. definiraju pedagoške kompetencije: 

(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ima potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje kojim se stječe 60 ECTS bodova (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije) ako se na natječaj ne javi osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste.

(7) Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije. 

 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 17.lipnja 2010. za stjecanje pedagoških kompetencija student je dužan ispuniti studijske obveze u iznosu od najmanje 60 ECTS bodova, pri čemu upisuje: 

- obvezne kolegije koji daju pedagoško-psihološko-didaktičko obrazovanje: Sustavna pedagogija, Psihologija odgoja i obrazovanja i Didaktika; 

- metodičke kolegije koje predviđa studijski program, uključujući i izradu diplomskog rada s metodičkom komponentom, ukoliko odsjek koji izvodi studij predviđa takvu mogućnost 

- izborne kolegije (iz ponude Centra ili odsjeka) kojima se unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, ukoliko je to potrebno radi stjecanja ostatka do 60 ECTS bodova

 

Također, studenti mogu steći potrebnih 60 ECTS bodova i putem izbornih predmeta iz ponude odsjeka. Izborne kolegije kojima se unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, na temelju prethodno provedenih konzultacija s odsjecima Centar predlaže, a Fakultetsko vijeće potvrđuje uoči svake ak. godine u kojoj se predloženi izborni kolegiji namjeravaju izvoditi. 

Nastava iz svih obveznih kolegija zajedničkog dijela nastavničkih smjerova (tzv. nastavnički modul - NM) izvodi se u svim semestrima diplomskog studija. Nastava iz izbornih kolegija Centra održava se prema planu koju se objavljuje na početku svake akademske godine. Zbog toga studenti mogu planirati upis na obvezne i izborne kolegije iz nastavničkog modula u bilo kojem semestru diplomskog studija, sukladno svojim studijskim obvezama i ukupnom opterećenju. 

Odluka Fakultetskog vijeća od 17.lipnja 2010. stupa na snagu od ak.god.2010./11. te uključuje i studente već upisane na diplomski studij. 

UKRATKO:

o studenti trebaju prikupiti 60 ECTS bodova 

o to uključuje: tri obvezna predmeta iz Centra, metodike i izborne predmete

 o izborne predmete birate iz ponude Centra ili iz ponude odsjeka (koje je Centar odobrio)