Obavijest - Primjena računala u nastavi jezika - početak nastave - ljetni semestar - 2016/2017

Nastava iz kolegija „Primjena računala u nastavi jezika“ počinje 6.3.2017. u 18.00 sati za sve grupe, dvorana 1-103.