OBAVIJEST - Hrvatski jezik za nastavnike- početak nastave - zimski semestar 2019/20.

Nastava na kolegiju Hrvatski jezik za nastavnike počinje u utorak 15.
listopada 2019. prema rasporedu (D-I, 15.30-17.00).