Obavijest - Sustavna pedagogija - raspored nastave - zimski semestar - 2019/2020

Predavanja iz kolegija Sustavna pedagogija utorkom od 17-18,30 D3


Seminari utorak od 17,15-18,30 skupina od A-završno D u dvorani D5
                od 18,30- 20,00 skupina od Đ- završno J u dvorani D5
         srijeda od 17,15-18,30 skupina od K- završno P u A-225
                 od 18,30-20,00 skupina od R-Ž u A-225