Obavijest - Didaktika - početak nastave - ljetni semestar 2019/20.

Uvodno predavanje održat će se 10. ožujka 2020. godine s početkom u 8.00 sati u dvorani D7.

Raspored studenata u seminarske skupine bit će objavljen nakon uvodnog predavanja.