Obavijest - Sustavna pedagogija - predavanja u zimskom semestru 2020./21.

Poštovane kolegice i kolege,

nastava na kolegiju Sustavna pedagogija započinje 13.10.2020. u 17 sati.
Budući se ova složena situacija s COVID 19 nastavlja organizirat ćemo
virtualna predavanja uz pomoć Big Blue Button aktivnosti. Molim sve
kolegice i kolege da se uključe u uvodna predavanja kako bi se dogovorili
o načinu rada u okviru predavanja i seminara.
Na Omegi će biti predavanja dostupna na tjednoj razini, kao i zadaće koje
će uz njih biti vezane.

Lozinka za studente na vašem novom e-kolegiju "Sustavna pedagogija" glasi:
sustav (malim slovima)

prof. dr. sc.Mirjana Šagud