Uvodno predavanje - Didaktika

Prvo predavanje iz kolegija Didaktika održat će se 12.10.2021. u 8:00 u dvorani D7.