Uvodno predavanje na kolegiju Informacijske tehnologije u obrazovanju

Uvodno predavanje na kolegiju Informacijske tehnologije u obrazovanju održat će se u ponedjeljak 10.
listopada 2022. u dvorani A212a s početkom u 9.30 sati.