SEMINARI 13.12. IZ KOLEGIJA PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Dana 13. 12. 2022. u utorak, otkazuje se večernji seminar (S3, 20h) iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja. Studenti koji žele nadoknaditi mogu doći u seminarsku grupu 2 od 18.30. Seminar će trajati 1 školski sat.