Obavijest - Sociologija obrazovanja - početak nastave - ljetni semestar - 2016/2017

Nastava iz kolegija Sociologija obrazovanja kod doc. dr. sc. Antona Vukelića započinje 13. ožujka 2017. godine.

Obavijest - Sustavna pedagogija - početak nastave - ljetni semestar - 2016/2017

Nastava iz kolegija Sustavna pedagogija kod prof. dr. sc. Mirjane Šagud započinje s uvodnim predavanjem u četvrtak, 9. ožujka 2017. godine i 10. ožujka 2017. godine kod Zorana Horvata seminarom.

Obavijest - Psihologija odgoja i obrazovanja - početak nastave - ljetni semestar - 2016/2017

Nastava iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja kod doc. dr. sc. Aleksandre Mindoljević Drakulić počinje s uvodnim predavanjem u srijedu, 8. ožujka 2017. u 8.15 u dvorani 3.

Obavijest - Primjena računala u nastavi jezika - početak nastave - ljetni semestar - 2016/2017

Nastava iz kolegija „Primjena računala u nastavi jezika“ počinje 6.3.2017. u 18.00 sati za sve grupe, dvorana 1-103.

Obavijest - upisi - ljetni semestar 2016/17.

UPISIVANJE KOLEGIJA NASTAVNIČKOG MODULA

Upisivanje kolegija Nastavničkog modula u redovitom studiju podijeljeno je u tri etape.

1. Registracija studenata 1. godine diplomskih studija na sustav za upisivanje kolegija Centra za obrazovanje nastavnika (do 23. veljače 2017.)

2. Upisivanje podataka o odslušanim i položenim kolegijima upisanima u zimskom semestru
(do 23. veljače 2017.)

3. Studenti 2. godine diplomskog studija mogu upisati neodslušane obvezne kolegije 
(od 23. veljače 2017. u 9:00 sati) 

4. Upisivanje obveznih i izbornih kolegija u ljetnom semestru 2016/2017. godine za sve studente
(započinje u petak 24. veljače 2017. u 9:00 sati)

5. Nakon što ste uspješno upisali kolegij putem sustava Hydra potrebno je kolegij upisati i putem ISVU sustava. Prijave studenata koji nisu upisali kolegij putem sustava Hydra, a upisali su ga putem ISVU sustava biti će obrisane.

Upisivanje kolegija moguće je tek nakon unosa podataka o položenim kolegijima. 

Upisi svih kolegija Centra za obrazovanje nastavnika provode se isključivo putem on-line sustava Hydra, te ne prijavljujte upis kolegija nastavnicima putem elektroničke pošte. 

Prilikom odustajanja od upisanog kolegija obvezno ga ispišite preko on-line sustava, jer od zimskog semestra 2017/2018. studenti koji su odustali od kolegija, a nisu ga ispisali, imati će niži prioritet prilikom upisa izbornih kolegija.

Upisi se provode isključivo on-line na stranici:

http://hydra.ffzg.hr/CZON