Obavijest - upisi - zimski semestar 2016/17.

UPISIVANJE KOLEGIJA NASTAVNIČKOG MODULA

Upisivanje kolegija Nastavničkog modula u redovitom studiju podijeljeno je u tri etape.

1. Registracija studenata 1. godine diplomskih studija na sustav za upisivanje kolegija Centra za obrazovanje nastavnika (do 6. listopada 2016.)

2. Upisivanje podataka o odslušanim i položenim kolegijima upisanima u ljetnom semestru
(do 6. listopada 2016.)

3. Studenti 2. godine diplomskog studija mogu upisati neodslušane obvezne kolegije 
(od 6. listopada 2016. u 9:00 sati) 

4. Upisivanje kolegija u zimskom semestru 2016/2017. godine
(započinje u petak 7. listopada 2016. u 9:00 sati)

Upisivanje kolegija moguće je tek nakon unosa podataka o položenim kolegijima. 

Upisi svih kolegija Centra za obrazovanje nastavnika provode se isključivo putem on-line sustava Hydra, te ne prijavljujte upis kolegija nastavnicima putem elektroničke pošte. 

Nakon što ste uspješno upisali kolegij putem sustava Hydra potrebno je kolegij upisati i putem ISVU sustava. Prijave studenata koji nisu upisali kolegij putem sustava Hydra, a upisali su ga putem ISVU sustava biti će obrisane.

Prilikom odustajanja od upisanog kolegija obvezno ga ispišite preko on-line sustava, jer od ljetnog semestra 2016/2017. studenti koji su odustali od kolegija, a nisu ga ispisali, imati će niži prioritet prilikom upisa izbornih kolegija.

Upisi se provode isključivo on-line na stranici:

http://hydra.ffzg.hr/CZON

Obavijest o upisu u Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira upise u program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika (60 ECTS bodova). Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili predbolonjski dodiplomski studij te sve osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim potrebnih pedagoških kompetencija.

Prijave za upis se zaprimaju do: 30. rujna 2016. godine
Početak nastave: 14. listopada 2016. godine

Obavijest - Ispitni termini

1. Ispitni rok iz Filozofije -opći održat će se u četvrtak, 19.5.2016. u 17 h, C-217 kod dr. Ivane Zagorac
2. Ispitni rok iz Hrvatski jezik za nastavnike održat će se u utorak, 17.5.2016. u 17 h kod dr. Bernardine Petrović
3. Ispitni rok iz Primjene računala u nastavi jezika kod dr. Sanje Seljan održat će se 18.5.2016. u 13 h
4. Ispitni rok kod dr. Diane Tomić održat će se u pon. 19.5.2016. u B-312

 

Redoviti studij - Obavijest - Sustavna pedagogija - odgoda nastave

Dana 18. ožujka 2016. godine zbog bolesti nastavnika neće se održati nastava iz kolegija Sustavna pedagogija.

Obavijest - Psihologija odgoja i obrazovanja - ljetni semestar - 2015/2016 - promjena termina i dvorane

Nastava iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja koju drži doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić iz dvorane D5 premještena je u D7 te se umjesto od 18.30 održava utorkom od 19.15h.