prof. dr. sc. Marko Palekčić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis:

 

Rođen je 25. srpnja 1947. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1972. do 1992. godine
radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu - Odsjek za pedagogiju. U zakonskim rokovima napredovao u znanstveno-nastavnim zvanjima - docent 1981., izvanredni profesor 1985., a redoviti profesor 1990. godine. Bio je predstojnik Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za pedagogiju i psihologiju i prodekan Filozofskog fakulteta (u dva mandata)u Sarajevu.
Boravio je na znanstvenom usavršavanju na Institutu za pedagogiju u Londonu (1991.), kao i u Njemačkoj kao gost Instituta za odnose s inozemstvom u Štutgartu (na više sveučilišta - Stuttgart, Manheim, Müenchen, Heidelberg) 1989. godine. Od 1992. do 1998. godine radi u Americi i Njemačkoj kao gostujući profesor. Od studenog 1998. godine radi kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1. 02. 1999. godine stalno je uposlen na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Održavao je nastavu iz predmeta Didaktika i Uvod u pedagogiju u zvanju redoviti profesor – trajno zvanje za Didaktiku (izabran 28. rujna 2000. godine). Bio je predstojnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru.
Od 1. 10. 2003. godine radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (izabran 9. lipnja 2003. godine u zvanje redoviti profesor– trajno zvanje na Katedri za sistematsku pedagogiju). Na Filozofskom fakultetu od 2003. godine predavao je Opću pedagogiju i Didaktiku na pedagoško-didaktičkoj izobrazbi za studente ostalih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu, kao i kolegije Uvod u didaktičke teorije, Pedagošku dijagnostiku i Didaktiku na Odsjeku za pedagogiju.
Bio je gostujući profesor u Linzu (cijeli semestar) 2003. godine. Održao je dva predavanja kao gostujući profesor a fakultetima u Beču i Münchenu. Sudjelovao je i na znanstvenom skupovima u Grazu i Erfurtu. Boravio je i na kratkom usavršavanju u Hamburgu. Sudjelovao je i na mnogim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima ( primjerice u Mariboru, 2008. i u Klagenfurtu, 2009. i 2010. godine). Gostujući je profesor (u trajanju od tjedan dana) na Filozofskom fakultetu u Beču (2010.)
Bio je (prvi) glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa «Pedagogijska istraživanja»
(osnivač i izdavač: Hrvatsko pedagogijsko društvo) od 2003.-2005. godine. Bio sje i tri godine
član redakcije znanstvenog časopisa “Odgojne znanosti“ (Izdavač: Učiteljski fakultet u Zagrebu).
Utemeljio je i bio prvi Voditelj Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (od 2005. do 2010. godine).

 

POPIS RADOVA

(od 2006. godine)

 

Poglavlja u knjizi 

1. Palekčić, Marko; Zekanović, Nenad. ”Croatia“. The Education Systems of Europe / Hörner, W. ; Döbert, H. ; Kopp, B.v. ; Mitter, W. (ur.). Dordrecht : Published by Springer, 2007. Str. 184-201
2. Palekčić, Marko. Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
3.Palekčić, M. Die Verlagerung vom Lehren aufs Lernen. Kritische Reflexion anhand des Wertequadrats. Am Beispiel des „Menon“. In: Edward Protner/Vladimir Wakounig/Robi Kroflič: Pädagogische Konzeptionen zwischen Vergangenheit und Zukunft Begriffsverwiorrungen und Reformeifer. Peter Lang, 2009, S. 85-108.
4. Palekčić, M. (2009). Obrazovnoteorijski, kurikularni i didaktički konteksti ishoda učenja. U: Ishodi učenja naSveučilištu u Zagrebu. SveZaIU. Sveučilište u Zagrebu, 2009, S. 218-225.
5. Palekčić, M. / Nenad Zekanović, N., Radeka,I. (2010), Kroatien. U: Hans Doebert/Wolfgang Hoerner/ Botho von Kopp/Wolfgang Mitter (Hrsg.): Die Schulsysteme Europas. 2. überarbeitete und korrigierte Auflage. Schneider Verlag. Hohengehren 2010, 353-369.
6. Radeka, I,, Palekčić, M., Rogić, Ana Marija (2010) Lehrerfortbildung in Kroatien. Stand und Perspektiven. U: Müller, F., Eichenberger, A., Lüders, M., Mayr, J. (Hg.) (2010). Lehrerinnen und Lehrer lernen. Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung. Münster: Waxmann, 451-462.
7.Palekčić, M. (2012). Kultiviranje teorijskog mišljenja – uvjet identiteta i znanstvenog statusa pedagogije. U: Hrvatić, N, Klapan,A. (2013). Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Hrvatsko pedagogijsko društvo,1. svezak., s. 324- 334.


Znanstveni rad objavljen u zbornicima (znanstveni skupovi s međunarodnom recenzijom) i u referiranim znanstvenim časopisima

6. Florian H. Müller , Marko Palekčić, Igor Radeka, (2006), Determinanten der Lernbereitschaft und der Leistung im Studium. Odgojne znanosti , 2006, 12, 2, 401-419
7. Palekčić, Marko (2006), Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji odabira. Pedagogijska istraživanja 2006, III, 2, 181-200.
8.Müller, F. H., Palekčić, M., Beck, M., & Wanninger, S. (2006. Personality, motives and learning environment as predictors of self-determined learning motivation. Review of Psychology 2006, 13, br.2, 73-84.
9.Palekčić, Marko. Teorijsko-metodološka pitanja pedagogije: suvremeni izazovi i perspektive. U: Pedagogija : prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.). Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 243-259.
10. Palekčić, Marko (2008). Uspješnost ili učinkovitost obrazovanja nastavnika. Odgojne znanosti. 10 (2008) , 2; 157-177.
11.. Radeka, Igor; Palekčić, Marko; Rogić, Ana Marija,Lehrerinnen und Lehrer lernen : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung / Müller, Florian ; Eichenberger, Astrid ; Lüders, Manfred ; Mayr, Johannes (ur.). - Münster / New York / München / Berlin : Waxmann Verlag GmbH, Münster , 2010. 451.-459. (ISBN: 978-3-8309-2107-3).
12. Müller,Florian; Andreitz, Irina; Palekčić, Marko. Lehrermotivation – ein vernachlässihtes Thema in der empirischen Forschung. Odgojne znanosti. 10 (2008) , 15; 61-78.
13.Müller, Florian H.; Palekčić,Marko. Vidovi učiteljske profesije. Odgojne znanosti. 10 (2008), 1 (15); 7-11.
14. Sorić, Izabela; Palekčić, Marko. The Role of Student's Interests in Self-Regulated Learning: The Relationship between Student's Interests, Learning Strategies and causal Attributions. In: Students.In: European Journal of Psychology of Education. (2009), XXIV, 4, 545-565.
15. Palekčić, M. (2010). Herbartova teorija odgojne nastave – izvorna pedagogijska paradigma. Pedagogijska istraživanja, VII(2), 2010, str. 319-340.
16. Palekčić, M. (2012). Kultiviranje teorijskog mišljenja – uvjet identiteta i znanstvenog statusa pedagogije. U: Hrvatić, N, Klapan,A. (2012). Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Hrvatsko pedagogijsko društvo, knjiga 1., s. 322- 322.

 


Sažeci u zbornicima međunarodnih skupova

17. Palekčić, Marko (2008). “ Shift from Teaching to Learning“ – kritische Reflexion anhand des Wertequadrats. Am Beispeil von Menon“. In: Pedagogical Concepts between Past und Future. International Scientific Conference. Maribor, 16-18. October 2008. Book of Abstracts / Edvard Protner i Marjan Krašna (ur.). Maribor : University of Maribor, Faculty of Arts and Department of pedagogy, 2008. 20-20 (predavanje, sažetak, znanstveni).
18. Radeka, Igor; Palekčić, Marko; Rogić, Ana Marija. Lehrerfortbildung in Kroatien: Stand und Perspektiven.. In: Lehrerinnen und Lehrer lernen : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung / Khan, Gabriele ; Mayr, Johannes ; Müller, Florian (ur.). Klagenfurt : Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Unterrichts und Schulerntwicklung, 2008. 115.-115. (poster, međunarodna recenzija, sažetak ,znanstveni)
19. Müller, Florian H.; Palekčić, Marko; Buško, Vesna; Radeka, Igor; Rogić, Ana Marija.
Personality and study environment as determinates of learning motivation in higher education // . (poster,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni). Skup: International Self-Determination Theory Conference (4 ; 2010) . Mjesto i datum: Ghent, Belgija, 13.-16.05.2010.
20. FlorianH.Müller1, Irina Andreitz1, AlmutE.Thomas1, Barbara Hanfstingl1, Marko Palekcic2: The quality of self-determined learning motivation in two educational settings –a person-centered approach: In:Thomas Martens, Regina Vollmeyer, Kathrin Rakoczy (Eds.) Program & Abstracts, Pabst Science Publisheres: Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien, Zagreb, p. 99-100 , Skup: International Conference on Motivation. Motivation in all Spheres of Live, Mjesto i datum: Frankfurt: August, 28– 30.8. 2012


Radovi objavljeni u Školskim novinama 

21. Palekčić, M. (2009). Kvaliteta poučavanja - karika koja nedostaje u reformama obrazovanja. Školske novine, br. 14, 6-7, travanj 2009. godine.
22. Palekčić, Marko. Odgojna nastava. Školske novine, br. 20, 18. svibnja 2010. godine, str. 12.

 

Prikazi znanstvenih knjiga i studija (od 2005. godine)

23. Palekčić, M. (2006), Centri za obrazovanje nastavnika kao izazov na potrebne reforme visokoškolskih institucija (prikaz knjige: Merkens, H.: Lehrerbildung: Zentren für lehrerbildung:Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissemschaften, Wiesbaden, 2005, 112 str.). U: Napredak, 2006, 147 (2), 404-406.
24. Palekčić, M. (2006), Empirijski pokazatelji kvalitete nastave, ili: O obrisima jedne (moguće) teorije nastave. Prikaz knjige: Neuenschwander, M.(2005): Konturen einer Unterrichtstheorie für die Sekundarstufe und ihre empirische Bewährung. Bern – Stuttgart-Wien: Haupt, 472 str. (prijevod na hrvatski: Sustav nastave i kvaliteta nastave. Obrisi teorije nastave za drugi stupanj i njezina empirijska potpora. U: Napredak, 147 (3), 409-411.
25. Palekčić, M. (2006), Pomagalo u interpretaciji znanstvenih istraživanja. Prikaz knjige: Detlef H. Rost (2005), Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien. Weinheim-Bazel: Beltz, 232 str. (prijevod na hrvatski: Interpretacija i ocjenjivanje pedagoško-psiholoških studija). U: Napredak, 147 (4), 534-537.
26. Palekčić, M. (2006), Forme pedagoškog djelovanja. Prikaz knjige: Klaus Prange, Gabriele Strobel-Eisele (2006), Die Formen des pädagogischen Handelns. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, str. 235. (prijevod na hrvatski: Forme pedagoškog djelovanja. Uvod. Stuttgart: Kohlhammer, str. 235.) U: Napredak, 2007, 2, 285-287.
27. Palekčić, M. (2007), Šutnja znalca,: ili o mogućostima poučavanja i učenja umijeća nastavnika. Prikaz knjige: Georg Hans Neuweg (2006), das Schweigen der Könner. Strukturen und Grenzen des Erfahrungswissens. Linz: Trauner, 44 str. (prijevod na hrvatski: Šutnja znalca. Strukture i granice iskustvenog znanja U: Pedagogijska istraživanja 3 (1), 2007.
28. Palekčić, M. (2007), Smisao odgoja. Prikaz knjige. Kritika odgoja. Smisao odgoja. Michael Winkler (2006), Kritik der Pädagogik. Der Sinn der Erziehung. Stuttgart: Kohlhammer (prijevod na hrvatski: Kritika pedagogije. Smisao odgoja).
29. Palekčić, M. (2008), Thomas Jahnke/Wolfram Meyerhöfer (2006), Pisa & Co. Kritik eines Programms. Hildesheim, Berlin: Franzenbecker. (prijevod na hrvatski: Pisa & Co. Kritika jednog programa).
30.Palekčić, M. (2008), Oblikovanje škole: Uvod u teoriju i razvoj školstva (Sigried Bloemeke, Bardo Herzog, Gerhard Tulodziecki), Napredak, 149 (2008) , 1; 99-101 (prikaz, ostalo).
31.Palekčić, M. (2009). Ključna djela pedagogije. Prikaz studija Klaus Prange (2008). Sch lüsselwerke der Pädagogik. Band 1. Von Plato bis Hegel. Stuttgart: Kohlhammer.(hrvatski: Klaus Prange (2008). Ključna djela pedagogije. Svezak 1. Od Platona do Hegela. Stuttgart: Kohlhammer.) U: Anali za povijest odgoja, Vol. 8, 2009, Str. 229-231.
32. Palekčić, M. (2009). Ključna djela pedagogije. Prikaz studija Klaus Prange (2008). Schlüsselwerke der Pädagogik. Band 1. Von Plato bis Hegel, Band 2: Von Frobel bis Luhmann.. Stuttgart: Kohlhammer. U: Anali za povijest odgoja, Vol. 8, 2009, Str. 229-231.
33. Palekčić, M. (2009). Na tragu učenja – pedagogijska perspektiva. Prikaz pet studija o učenju. Pedagogijska istraživanja, VI.(1-2), prosinac 2009.godine, str. 203-208.
34. Palekčić, M. (2010). Lehrerprofessionalitaet (2010.) Pedagogijska istraživanja VII (2), prosinac 2010 .godine, str. 356-359.
35. Palekčić, M. (2012), Prange, K. Ethik der Pädagogik. Zur Normativität erzieherischen Handelns. Etika pedagogije . K normativnosti odgojnog djelovanja.(2010.) Pedagogijska istraživanja IX, broj 1 – 2, svibanj-prosinac 2012, str. 239-243.

 

Rad na novim znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (započeti 2007. godine)

1. Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi (130-1301761-1765). Glavni voditelj projekta : prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
2. Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika (269-2692834-2441). Glavni voditelj projekta : prof. dr. sc. Igor Radeka, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zadru.
3. Bilateralni znanstveni projekt (Hrvatska-Austrija): Motivation and interest in Higher Education - An Intercultural Approach (2008.-2009. i 2010. - 2011. godine)
Voditelj projekta za Hrvatsku.

 

Sudjelovanja na zanstvenim skupovima (2012./2013. godine)

1. Graz, Tema: Kultur als Dritter Faktor der Erziehung – Überlegungen im Anschlss an der Theorie der Erziehung von Wolfgang Sünkel, 28. Lipnja, 2012. godine.
2. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Pedagogija i kultura, od 24. do 26. rujna 2012 u Opatiji.
3. Okrugli stol o životu i radu prof. dr. sc. Branka Rakića, Banjaluka, 23. 11. 12.
4. Fachtagung der Internationalen Herbart-Gesellschaft „Einheimische Begriffe! und Disciplinentwicklung. Internationale Herbart-Gesellschafte.V. 20 – 22 März, Universität Duisburg Essen, 2013


prof. dr. sc. Renata Marinković

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis:

                Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Nakon završetka studija pedagogije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je na Sveučilišnom interfakultetskom studiju u Zagrebu, a doktorirala informacijske znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

                Bila je zaposlena u Centru za pedagoško-psihološku izobrazbu i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu, zatim na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu (danas Učiteljski fakultet), te   na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju i u Centru za obrazovanje nastavnika.

                U periodu od 2003. do 2007. godine bila je voditeljica Studija pedagoško-psihološke izobrazbe pri Učiteljskom fakultetu za potrebe cjeloživotnog obrazovanja i trajnog usavršavanja odraslih.

                Tijekom godina bila je nositeljica kolegija: Opća pedagogija, Pedagogija -1: Teorija i praksa odgoja i obrazovanja, Pedagogija–2: Obrazovni sustavi, Komunikacija u nastavi. Pored toga autorica je i nositeljica kolegija: Informacijsko-komunikacijski procesi u odgojno-obrazovnom sustavu, Timski rad, Društveno neprihvatljivo ponašanje, Inteligentni sustavi za poučavanje. Na Odsjeku za pedagogiju izvodi nastavu iz kolegija Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju, Virtualno obrazovanje, Upravljanje i autonomija škole.

              Izvodila je nastavu za studente Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Filozofskog fakulteta, Učiteljskog fakulteta, Likovne akademije, Interfakultetskog studija za socijalni rad (pri Pravnom fakultetu), te za studente Politehnike i fizike.

             Bila je nositeljica znanstvenih projekata: Odgojna komunikacija u izvanškolskom životu (Sistemski pristup informacijsko-komunikacijskim procesima odgoja i obrazovanja), Tehnološke implikacije na promjenu koncepcije odgoja i obrazovanja, te je autoricom koncepcije i programa državnog projekta za osposobljavanje odrasle populacije Odgovornost za budućnost. Ujedno je i suradnica na znanstvenom projektu Razvoj metoda nastave kemije na interaktivnoj  školskoj ploči.

            Autorica je i voditeljica međunarodnog Tempus projekta Quality Development of Higher Education. Višekratno se stručno  usavršavala u Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Finskoj. Pored toga sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim, te međunarodnim i domaćim skupovima u zemlji i inozemstvu. Vodila je programske i organizacijske odbore međunarodnih znanstvenih skupova.

            Autorica je knjiga: Regulacijski koncept nastave, Odgojna komunikacija u vanškolskom životu, Inteligentni sustavi za poučavanje, kao i nekoliko poglavlja u knjigama, ali i više od 100 znanstvenih i stručnih radova, te recenzentica 10 knjiga, udžbenika i priručnika za nastavnike, kao i članaka objavljenih u znanstveno relevantnim časopisima. Bila je urednicom nekoliko međunarodnih zbornika.

             Sudjeluje u nastavi Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija pedagogije, pa je tako i mentorom doktorskih disertacija.

              Ekspertom je European Commision (EC) za određene programe, te je Expert for Research Activities (ERCEA), European Research Council (ERC) i Research and Education Association (REA).

 

 


Popis relevantnih radova:

Knjige

 

  1. Marinković, R., Karajić, N. (eds.) (2004): Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of  Science University of Zagreb
  2. Marinković, R. (ed.) (2007): New Perspectives in Quality Development of Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.
  3. Marinković, R. (ed.) (2007): Quality Management and Communication in Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.

 

Članci

 

1.   Marinković, R. (2004.): Inteligentnim sustavima za poučavanje do znanja, Zagreb:  

      Napredak, br.2 (Vol.145), str. 199-206.

      2.   Marinković, R. (2004.): Understanding Communication in Learning, Teaching and 

Tutoring, in: Proceedings of the International Convention Computers in Education,   MIPRO-2004, Opatija, str.17-22.

  1. Marinković, R. (2004.): Analysis of the State of Affairs in Higher Education Teaching 

and Educational Study Programmes, in: Marinković, R., Karajić, N. (eds.) Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb, pp 43-66.

  1. Davidović-Mušica, N., Karajić, N., Marinković, R. (2004.): Importance and 

      Advancement of  Specific Contents and Skills in the Croatian Educational System 

      /Research Report /, in: Marinković, R., Karajić, N. (eds.) Future and the Role of 

      Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb, pp 77-120.

  1. Marinković, R., Davidović-Mušica, N. (2005.): Razvijanje kompetencija kroz hrvatski 

      obrazovni sustav: suprotstavljeni pogledi profesionalaca, Zagreb: Napredak, br.4 

      (Vol.146), str. 468-476.

6.   Marinković, R. (2006.): The Role of Knowledge, Science and Technology in 

      Education, in: Proceedings of the International Convention Computers in Education, 

      MIPRO-2006, Opatija, str.21-28

7.   Marinković, R. (2007.): Nerazdvojivost uloga pedagoške i komunikacijske 

      kompetencije kroz  perspektivu cjeloživotnog obrazovanja učitelja, u: Zborniku 

      radova s Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kompetencije i kompetentnost učitelja 

      (dvojezično), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Učiteljski fakultet u

      Osijeku i Kherson State university Kherson, Ukraine, str.519-525.

8.  Davidović-Mušica, N., Karajić, N., Marinković, R. (2007.): Zadovoljstvo različitih

      profesionalaca u području obrazovanja razvitkom vještina kroz hrvatski obrazovni 

      sustav, Zagreb: Napredak, br.3 (Vol.148), str. 317-327.

  1. Marinković, R. (2007.): Komparativna analiza zapadnoeuropskih nastavničkih kompetencija, u: Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (urednici) PEDAGOGIJA prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, (svezak 2.), Prvi kongres pedagoga Hrvatske, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 389-396.

10. Marinković, R. (2007.): Croatian Educational Space and European Influences, in: 

      Marinković, R. (ed.) New Perspectives in Quality Development of Higher Education,  

      Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.,  pp 25-48.

11. Marinković, R., Karajić, N. (2007.): Socio-Demografic and Working Status of 

      Attenders of Pedagogical-Psychological Education, in: Marinković, R. (ed.) Quality 

      Management and Communication in Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o., 

      pp 95-110.

12. Marinković, R. (2008.): Sustav upravljanja kvalitetom cjeloživotnog obrazovanja, u:

      Uzelac, V., Vujčić, L. (urednice) Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, (svezak 2), 

      Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski faultet u Rijeci, str. 371-377.

13. Marinković, R. (2008.): Communication Technologies in Knowledge and Science 

Development, in: Proceedings of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2008, Opatija, str. 279-284.

     14.  Marinković, R. (2010.): Cjeloživotno obrazovanje nastavnika informatike – stanje i 

            trendovi, in:Proceedings of the International Convention Computers in Education, 

            MIPRO-2010, Opatija, str. 355 - 360.

     15.  Marinković, R. (2010.): Lifelong Learning as a Part of Economic Development, in: 

            Katalinić, B. (ed.) Proceedings of the International Conference „Vallis Aurea“: Focus 

            on Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – 

            Austria – EU, str.0791 – 0797.

      16. Marinković, R.(2011.): Kvaliteta razvoja visokog obrazovanja, Pedagogijska 

            istraživanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 16 str.

      17. Marinković, R., Tomaš, S. (2011.): Formation of Teaching Content in E-Learning, in: 

            Proceedings of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2011, 

            Opatija, str.232-237.

      18. Marinković, R. (2012.): Obrazovni izazovi za buduće generacije, u: Peko, A. (ur.) 

            Didaktički izazovi/Didactic Challenges, Osijek-Slavonski Brod: Sveučilište Josipa 

            Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, 11 str.

      19. Tomaš. S., Marinković, R. (2012.): Primjena sustava E-učenja u nastavnom 

            okruženju, u: Hrvatić, N. (ur.) Pedagogija i kultura (svezak 2), Drugi kongres 

            pedagoga Hrvatske, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 11 str.

      20. Marinković, R. (2012.): Upravljanje ljudskim resursima i razvoj njihovih potencijala/

 Management of Human Resources and Development of their Potentials, in: Katalinić,  

 B.(ed.) Proceedings of the International Conference „Vallis Aurea“: Focus on 

 Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – 

 Austria – EU, str. 0553 – 0559.

 

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

Knjige:

 

Marinković, R. (1984.): Regulacijski koncept nastave, Zagreb: Školska knjiga

 

Marinković, R..(1986.): Odgojna komunikacija u vanškolskom životu, Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Marinković, R. (2004.): Inteligentni sustavi za poučavanje, Zagreb: Hrvatska zajednica tehničke kulture

 

Uredništva zbornika s međunarodnih znanstvenih konferencija (i radovi u njima):

 

Marinković, R., Karajić, N. (eds.) (2004.): Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb

 

Marinković, R. (ed.) (2007.): New Perspectives in Quality Development of Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.

 

Marinković, R. (ed.) (2007.): Quality Management and Communication in Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.

 

Relevantni znanstveni radovi:

 

Marinković, R. (1996.): Informatičko obrazovanje u funkciji postizanja kvalitetnog pedagoškog standarda, Zagreb: Napredak, Vol.137. br.4. str. 393-404.

 

Marinković, R., Karajić, N. (2004.): Neke odrednice društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u Hrvatskoj, Zagreb: Napredak, Vol.145. br.4. str. 414-426.

 

Marinković, R. (1994.): Educational Technology in Higher Education, In: Proceedings of the International Conference on Information Technology Interfaces (ITI – 94), Pula, pp 35-40.

 

Marinković, R.: (2003.): Odgovornost za budućnost, U: Od baštine za baštinu, Split-Hvar: Sveučilište u Splitu, str. 131-136.

 

Marinković, R. (2003.): Uvjeti kvalitetnijeg obrazovanja nastavnika, U: Prema kvalitetnoj školi, Split: Sveučilište u Splitu, str. 388-392.

 

Marinković, R. (2004.): Analysis of the State of Affairs in Higher Education Teaching and Educational Study Programmes, In: Marinković,R., Karajić,N. (eds.) Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb, pp 43-66.

 

Marinković, R., Davidović-Mušica, N. (2005.): Razvijanje kompetencija kroz hrvatski obrazovni sustav: suprotstavljeni pogledi profesionalaca, Zagreb: Napredak, Vol. 146. br.4. str. 468-476.

 

Marinković, R. (2006.): The Role of Knowledge, Science and Technology in Education, In: Proceedengs of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2006, Opatija, str.21-28.

 

Marinković, R. (2007.): Nerazdvojivost uloga pedagoške i komunikacijske kompetencije kroz perspektivu cjeloživotnog obrazovanja učitelja, U: Kompetencije i kompetentnost učitelja (dvojezično), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Učiteljski fakultet u Osijeku i Kherson State university Kherson, Ukraine, str. 519-525.

 

Marinković, R. (2010.): Lifelong Learning as a Part of Economic Development, In: Katalinić,B. (ed.) Focus on Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – Austria – EU, str. 0791-0797.

 

Marinković, R. (2011.): Kvaliteta razvoja visokog obrazovanja, Pedagogijska istraživanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 16 str.

 

Marinković, R., Tomaš. S. (2011.): Formation of Teaching Content in E-Learning, in. Proceedings of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2011, Opatija, str. 232-237.

 

Marinković, R. (2012.): Obrazovni izazovi za buduće generacije, u: Peko,A. (ur.) Didaktički izazovi/Didactic Challanges, Osijek-Slavonski Brod: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, 11 str.

 

Marinković, R. (2012.): Upravljanje ljudskim resursima i razvoj njihovih potencijala/ Management of Human Resources and Development of their Potentials, in: Katalinić, B. (ed.) Proceedings of the International Conference „Vallis Aurea“: Focus on Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – Austria – EU, str. 0553 – 0559.

 

 

prof. dr. sc. Krunoslav Matešić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis:

Rođen 1949. godine u Kaptolu.  Diplomirao 1973., magistrirao 1985. i doktorirao 2003. godine  na  Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi kvalifikacijski radovi bili su iz područja inteligencije.

Od 1976. do 1978. radio u Laboratoriju za psihofiziologiju rada u IMI-ju (današnje HAZU), a od 1979. do 1982. godine  u  Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Od 1. rujna 1982. godine zaposlen u OOUR-u Pedagogijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavao kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja studentima FFZG-a, PMF-a, Muzičke  i Likovne akademije. Od 1. prosinca 2006. godine  zaposlen u Centru za obrazovanje nastavnika FFZG-a,  gdje predaje tri kolegija.  Na studiju psihologije FF-a u Osijeku predaje kolegije Psihologija mišljenja i inteligencije i Psihodijagnostička sredstva. Predaje i na doktorskom studiju Učiteljskog fakulteta.

Bio je predsjednik  Hrvatskoga psihološkog društva (HPD)  u mandatu od 1996.-1998. godine.

Redoviti član HPD-a, Hrvatske psihološke komore (HPK), International Association of Applied Psycholoy (IAAP) i  European Associaton of Psychological Assessment (EAPA). U mandatu od 2003.-2008. godine bio je  član Upravnog odbora HPK.

Obavljao različite dužnosti u časopisima:  Primijenjena psihologija (glavni i odgovorni urednik 1985.-1991. godine), Review of psychology (član Uredništva od pokretanja 1994. godine do danas), Hrvatski psihologijski glasnik (pokrenuo i bio glavni urednik  1996.-1997. godine),  Suvremena psihologija (pokrenuo 1998. godine, glavni i odgovorni urednik od 1998.-2001. godine) i Klinička psihologija (pokrenuo 2008. godine, član Savjeta).

Na mjestu glavnog urednika Naklade Slap utjecao je na objavljivanje više od 140 knjiga  iz psihologije i srodnih područja, te više desetaka psihodijagnostičkih sredstava. Naklada Slap  objavila je 40-ak sveučilišnih udžbenika za studij psihologije. Naklada Slap 2003. godine  dobila je Nagradu Ramiro Bujas za poseban doprinos razvoju psihologije.

Za predavanje kolegija Inteligencija (NM) kvalificiran je zbog kvalifikacijskih radova te  standardizacija niza psihodijagnostičkih sredstava za hrvatske uvjete (WISC-IV-HR, testovi D-48, D-70 i D-2000, sva tri oblika DAT-a, te upravo započeti postupak normiranja testa N-NAT  na 3500 naših učenika). WISC-IV-HR   normiran je na 1200 sudionika mjerenja u dobi od 6,0  godina do 16 godina i 11 mjeseci. U procesu standardizacije za prikupljanje rezultata sudjelovala su 62 psihologa iz svih dijelova Republike Hrvatske. Ovo je do sada jedinstveni projekt u povijesti razvoja testova u Republici Hrvatskoj. Naime,  u našoj gotovo stogodišnjoj povijesti objavljivanja testova inteligencije u okviru psihološke paradigme, WISC-IV-HR  je prvi individualni test za njezino mjerenje koji je normiran na našem uzorku. Dodatno, tijekom dosadašnjeg rada u sklopu različitih selekcijskih postupaka i psiholoških pregleda testirao je više od sedamdeset tisuća osoba. Radio je gotovo sa svim aktualno raspoloživim testovima za mjerenje inteligencije u RH. Priredio je kolegij Inteligencija (NM) na sustavu Omega FFZG-a.

Za kolegij Psihodijagnostička sredstva kvalificira ga intenzivan rad u području.  Pored prije navedenih standardizacija, normirao je i sljedeće instrumente: Upitnik profesionalnih interesa (CII), Freiburški inventar ličnosti, 7. prerađeno izdanje (FPI-R),  Upitnik Velikih pet (BFQ), inventare NEO FFI i NEO PI-R, te  MMPI-2 i MMPI-A. MMPI  globalno je vodeći inventar za područje kliničke prakse i kao takav predstavlja svjetsko psihološko dobro. Delegat je HPD-a u Stalnom komitetu za testove i testiranje (SCTT) Europske federacije psiholoških udruga (EFPA) od 1997. do sada, predsjednik je Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva HPK-a  od njezina utemeljenja.  Zastupa Nakladu Slap u International Test Commission (ITC) i u European Test Publisher Group (ETPG). Promiče legalnu uporabu psihodijagnostičkih sredstava, zalažući se za poštovanje autorskih i srodnih prava i o toj problematici drži sustavnu izobrazbu. Objavio je  sveučilišni udžbenik Psihodijagnostička sredstva. Svojim radom unaprijedio je psihodijagnostičku praksu u Republici Hrvatskoj, a dijelom i u široj regiji.

Hrvatsko psihološko društvo dodijelilo mu je Nagradu Ramiro Bujas za promicanje psihologije  1986. godine., te 2006. godine Zlatni grb Hrvatskoga psihološkog društva.

 

Radovi:

A.     Članci

1.      Matešić, K. (2005). Prilog evaluaciji Testa dinamičkih nizova. Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 7, 133-143.

2.      Matešić, K. (2005). Prikaz dviju glavnih teorija emocionalne inteligencije. U Šito Ćorić, Šimun (ur.), Uspjeh i zadovoljstvo u osobnom životu. Zbornik radova iz psihologije, 83-99. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pedagoški fakultet.

3.      Matešić, K., Ružić, V., Matešić, K. ml. (2009). Odnos između osobina ličnosti mjerenih BFQ upitnikom i školskog uspjeha kod učenika gimnazija. Odgojne znanosti, 11, 169-179.

4.      Zarevski, P., Matešić, K. (2009). Obrazovni sustav, inteligencija i bogatstvo nacija - recipročna uzročnost? Suvremena psihologija, 12, 191-199.

5.        Matešić, K., Matešić, K. ml.; Brajša-Žganec, A., Ružić, V. (2008). Usporedba faktorskih struktura testova D-48 i D-70. Suvremena psihologija, 11, 211-221.

6.        Matešić, K. (2007). Četvrto razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1992. do danas. Suvremena psihologija, 10, 131-147.

7.        Matešić, K. (2006). Drugo razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1932. do 1948. godine. Suvremena psihologija, 9, 89-108.

8.        Matešić, K. (2006). Treće razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1952. do 1991. godine. Suvremena psihologija, 9, 213-227.

9.        Matešić, K. (2005). Prvo razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1912. do 1931. godine. Suvremena psihologija, 8, 197-209.

10.    Matešić, K., Matešić, K. ml., Ružić, V. (2010). Hrvatske norme za NEO PI-R. Jastrebarsko: Naklada Slap.

11.  Matešić, K. (2009). Objavljen WISC-IV-HR. Psiholog - Hrvatski psihologijski magazin, 27, 40-42.

12.  Matešić, K. (2008). Kako pribaviti dopuštenje za uporabu psihologijskih mjernih instrumenata i suglasnost za navođenje čestica u vlastitom članku. Psiholog, Hrvatski psihologijski magazin, IX, 22-23; 45-46.

13.    Matešić, K. (2007). Review of test development and testing practices in the Republic of Croatia. Testing International, 18, 4-6.

14.  Zarevski, P., Matešić, K., Matešić, K. ml. (2010). Kognitivne spolne razlike: jučer, danas, sutra. Društvena istraživanja: Časopis za opća društvena pitanja, 109. (prihvaćeno za tisak).

 

Kvalifikacijski radovi:

1.      Matešić, K. (2010). Psihodijagnostička sredstva [Sveučilišni udžbenik]. Jastrebarsko i Osijek: Naklada Slap i Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku.

2.      Matešić, K. (2010). Inteligencija (Nastavnički modul). Zagreb: Filozofski fakultet. Omega.

3.      Matešić, Krunoslav (2000). Relations between results on Raven Progressive Matrices Plus sets and school achievement. Review of psychology. 7,  1-2; 75-82.

4.      Muniz, Jose; Bartram, Dave; Evers, Arne; Boben, Dušica; Matešić, Krunoslav; Glabeke, Kathia; Fernandez-Hermida, Jose R.; Zaal, Jac N. (2001). Testing Practices in European Countries. European journal of psychological assessment. 17 , 3; 201-211

5.      Matešić, K., Pinjušić, K. (2007). Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70. Jastrebarsko: Naklada Slap.

6.      Matešić, K., Pinjušić, K. (2007). Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2. Jastrebarsko: Naklada Slap.

7.      Matešić, K. (2005). Testirajte svoju inteligenciju, 4. izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

8.      Brajša-Žganec, A., Matešić, K. (1998). Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (Junior EPQ). Jastrebarsko: Naklada Slap.

9.      Matešić, K., Pinjušić, K., Jutriša, D., Ružić, V. (2009). Hrvatska standardizacija Minnesota multifazičnog inventara ličnosti za adolescente (MMPI-A), 1-26. Jastrebarsko: Naklada Slap.

10.  Matešić, K., Ružić, V., Matešić, K., ml. (2008). Hrvatska standardizacija Freiburškog inventara ličnosti, 7., prerađeno izdanje. U Fahrenberg, J., Hampel, R., Selg, H., urednik hrv. izdanja K. Matešić, Priručnik za Freiburški inventar ličnosti (FPI-R), prijevod 7. prerađenog izdanja (159-175). Jastrebarsko: Naklada Slap.

11.  Matešić, K., Pinjušić, K. (2008). Hrvatska standardizacija MMPI-2 inventara. U Butcher, J.N., Graham, J.R., Ben-Porath, Y.S., Tellegen, A., Dahlstrom, W.G., Kaemmer, B. (Ur.), MMPI-2 Minnesota multifazični inventar ličnosti-2, Revidirano izdanje s hrvatskim normama, 73-78. Jastrebarsko: Naklada Slap.

12.  Matešić, K., Jutriša, D., Pinjušić, K. (2006). Hrvatska standardizacija DAT-a za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti. U Bennett, G.K., Seashore, H.G., Wesman, A.G. (ur.), DAT za selekciju baterija tehničkih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti: Hrvatska standardizacija europske adaptacije (75-104). Jastrebarsko: Naklada Slap.

13.  Matešić, K., Jutriša, D., Pinjušić, K. (2006). Hrvatska standardizacija DAT-a za selekciju - Baterija općih sposobnosti. U Bennett, G.K., Seashore, H.G., Wesman, A.G. (ur.), DAT za selekciju baterija općih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti : Hrvatska standardizacija europske adaptacije (75-106). Jastrebarsko: Naklada Slap.

14.  Matešić, K., Jutriša, D. Pinjušić, K. (2005). Hrvatska standardizacija DAT-a za profesionalno usmjeravanje i selekciju. U Bennett, G.K.,Seashore, H.G.O., Wesman, A.G. (ur.), Priručnik za Diferencijalne testove sposobnosti DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju - Hrvatska standardizacija europske adaptacije 5. izdanja DAT baterije (109-120). Jastrebarsko: Naklada Slap.

15.  Matešić, K., Jutriša, D. Pinjušić, K. (2005). Hrvatska primjena Inventara profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola. U Bennett, G.K.,Seashore, H.G., Wesman, A.G. (ur.), Inventar profesionalnih interesa CII za učenike osnovnih škola : priručnik (63-73). Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Cjelovit popis, oko 140 bibliografskih jedinica, nalazi se na Crosbiju (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=118582)

 

prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis:
Jadranka Lasić Lazić (Požega, 1949.) pohađala je i završila gimnaziju u Požegi.  Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i jugoslavenske jezike i književnosti 1975. godine.   Magisterij znanosti stječe nakon završenog Poslijediplomskog studija informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu magistriravši na temi „Pedagoško-animatorski rad s djecom u dječjim odjelima narodnih knjižnica“. Doktorat znanosti stječe iz područja informacijskih znanosti 1991. godine na Sveučilištu u Sarajevu obranom doktorske disertacije „Razvoj bibliotečno informacijskih sustava“. Redoviti je profesor u trajnome zvanju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tri godine radila je honorarno kao novinar pišući priloge za tjednik Vjesnik u srijedu i Potrošački vjesnik. U Matičnoj službi knjižnica grada Zagreba, zaduženoj za razvoj djelatnosti, radi od 1975.-1987. godine na poslovima informatora i stručnog suradnika. Od 1987. godine zaposlena je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu predaje kolegije: Teoriju klasifikacije, Uvod u informacijske znanosti, Upravljanje informacijama i znanjem, Sustave za organizaciju znanja i Upravljanje informacijskim institucijama. Bila je pročelnik Odsjeka u dva mandata. Voditelj je Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu predaje kolegije: Uvod u znanstveno istraživački rad, Upravljanje informacijama i znanjem i Indeksne jezike.  Član je Područnoga znanstvenog vijeća za društvene znanosti i Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je dugogodišnji član Vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Vodila je i sudjelovala na četiri znanstvena projekta. Bila je suradnik na međunarodnom projektu. Kao gostujući predavač predavala je na Poslijediplomskome studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru i diplomskom i poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

 

Dr. Jadranka Lasić Lazić bila je mentorom tridesetak studentskih diplomskih/završnih radova,  osam magistarskih radnji te sedmorici doktoranada.

 

U Zavodu za informacijske znanosti od 2000. godine   obnaša dužnost urednice uredivši tri zbornika i dvije knjige. Autorica je  ili koautorica četiriju knjiga, te preko osamdeset  znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima.

 

Dr. Jadranka Lasić Lazić  2008. godine dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti i za izniman doprinos u promicanju e-učenja  i načina usvajanja znanja i vještina koje nudi informacijska znanost.


Radovi:
1. Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. (2003). Curriculum Development in the Field of Information Science: Knowledge organization Courses // Proceedings of the conference CE / Čičin-Šain, M. Dragojlović, P. Turčić Prstačić, I. (ur.). Opatija : MIPRO HU, 116-122.
2. Lasić-Lazić, Jadranka. (2000). The New Paradigm for Learning. Role of the Library andInformation Technologies as a Base for Life-Long Learning Skills //MIPRO. Opatija, str. 85-90.
3. Kovačević, Dinka; Lasić-Lazić, Jadranka; Lovrinčević, Jasmina. (2004). Školska knjižnica - korak dalje . Zagreb : Zavod za informacijske studije, altaGAMA, (prirucnik).
4. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Banek Zorica, Mihaela.(2004). The management of the learning content // Proceedings of the conference Computers in education / Čičin-Šain, M. Dragojlović, P. Turčić Prstačić, I. (ur.). Opatija : MIPRO HU, 2004. 87-93

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Banek Zorica, Mihaela.(2004). Effective introduction of information technology into modern society // IIS 2004 Proceedings / Aurer, B. ; Kermek, D. (ur.). Varaždin : Faculty of organization and informatics, 119-125

6. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Stančić, Hrvoje; Banek Zorica, Mihaela. (2004). Evaluation of the Library Information System of the facuty of Philosophy in Zagreb, Croatia in the Context of Education in the Electronic Environment // IT innovation in a changing world : proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems / Mahnič, Viljan ; Boštijan, Vilfan (ur.). Ljubljana : Faculty of Computer and Information Science, 112-116

prof. dr. sc. Vesna Buško

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala je 1990., magistrirala 1995. i doktorirala 2000. godine. U zvanje znanstvenog asistenta izabrana je 1995., u zvanje višeg asistenta 2000., docenta na Katedri  za psihometriju 2002., te u zvanje izvanrednog profesora 2008. godine. Od akademske godine 2005/06. predstojnica je Katedre za psihometriju na Odsjeku za psihologiju.

Na Odsjeku za psihologiju i Filozofskom fakultetu nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja psihometrije i multivarijatne metodologije. U okviru Doktorskog studija psihologije osmislila je i vodi obvezni nastavni modul Psihometrijska teorija i kvantitativne metode. Predavala je i na poslijediplomskim studijima kineziologije i sociologije, a nositeljica je i kolegija Evaluacija dijagnostike i tretmana na specijalističkom studiju iz kliničke psihologije.

Kao stipendist DAAD fondacije, 2002. godine boravila je u studijskom posjetu na Sveučilišta “Friedrich Schiller“ u Jeni i “Frei Universität“ u Berlinu. Kao gostujući profesor 2010. godine  predavala je teme iz područja linearnoga strukturalnog modeliranja za studente poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Buenos Airesu. Trenutno vodi znanstveni projekt Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova te u koautorstvu uredila 2 i napisala priloge za još 8 knjiga. Izložila je šezdesetak priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Izradila je petnaestak kompozitnih psihologijskih testova većinom iz domene općih kognitivnih sposobnosti.

            Od 2006. godine glavna je urednica međunarodnog časopisa Review of Psychology. Od 2009. godine članicaje i uređivačkogodboraPsychologyScienceQuarterly, teod 2010. godine član je uredništvaPsychologicalTestsandAssessmentModeling. Redovita je članica Hrvatskoga psihološkog društva, European Association of Psychological Assessment, International Society for Study of Individual Differences te član osnivač European Association of Methodology.

 

Popis radova objavljenih u posljednjih 5 godina:

1.    Buško, V. & Babić, A. (2006). Prilogempirijskojprovjeriulogeemocionalneinteligencijeu školskompostignućuosnovnoškolaca. Educational Sciences, 12, 2, 313-327.

 
 

 

 

2.     Kulenović, A.  & Buško, V. (2006). Structural equation analyses of personality, appraisals, and coping relationships. Review of Psychology, 13, 2, 103-112.

 

3.     Buško, V. (2007). Analiza linearnih strukturalnih jednadžbi i pitanje ekvivalentnosti modela. Suvremena psihologija, 10, 1, 95-108.

 

4.     Buško, V. (2007). Prediktori mjera psiholoških stanja u kontekstu transakcijske teorije stresa i načina suočavanja. Medicinski glasnik, 4, 2, 63-70.

 

5.     Knezović, D. & Buško, V. (2007). Percipirano roditeljsko ponašanje i različiti aspekti agresivnoga ponašanja djece osnovnoškolske dobi. Odgojne znanosti, 9, 1, 91-106.

 

6.     Štulhofer, A., Landripet, I., Matko, V., Momčilović, A., Kladarić, P. G., & Buško, V. (2007). Pornography and Sexual Satisfaction: Any Relationship? In: S. V. Knudsen, Lofgren-Martenson, L. & Mansson, S. A. (Eds.) Generation P? Youth, Gender and Pornography (pp. 66-84). Copenhagen: Danish School of Education Press.

 

7.     Štulhofer, A., Buško, V. & Landripet, I. (2009). Pornografie, seksuele socialisatie en bevrediging bij jonge mannen. Tijdschrift voor Seksuologie. 33, 97-110.

 

8.     Barić, R. & Buško, V. (2008). The influence of visual demonstration and verbal instruction on learning complex motor skill. U Milanović, D. i Prot, F. (Ur.). Kinesiology Research Trends and Applications: Proceedings Book (pp. 487-489). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

 

9.     Štulhofer, A. & Buško, V. (2008). Evaluacija novog instrumenta za procjenu seksualnog zadovoljstva. Suvremena psihologija, 11, 2, 287-312.

 
 

 

 

10.Tatalović Vorkapić, S., Tadinac, M., Kulenović, A. & Buško, V. (2008). Evoked potentials and abstract thinking. Review of Psychology, 15, 1-2, 67-76.

 

11.Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Development and bi-cultural validation of the new sexual satisfaction scale. Journal of Sex Research, 46, 4, 257-268. (DOI: 10.1080/00224490903100561)

 

12.Buško, V. (2010). Measuring individual differences in psychological attributes: A psychometric view of contextual effects. Review of Psychology, 17, 1, 43-47.

 

13.Štulhofer, A., Buško, V., & Landripet, I. (2010). Pornography, Sexual Socialization, and Satisfaction among Young Men. Archives of Sexual Behavior, 39, 168-178.

 

14.Štulhofer, A., Buško, V., & Schmidt, G. (2011). Adolescent exposure to pornography and relationship intimacy in young adulthood. Psychology and Sexuality, First published on: 18 February 2011 (iFirst). (DOI: 10.1080/19419899.2010.537367).

 

15.Gverović Antunica, A, Karaman, K., Znaor, Lj., Sapunar, A., Buško, V., & Puzović, V. (2012). IL-12 concentrations in the aqueous humor and serum of diabetic retinopathy patients Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, Published online: 08 January 2012. (DOI 10.1007/s00417-011-1905-4).

 

16.Mujagić, A. & Buško, V. (2012). Upravljanje učenjem: konstrukt samoregulacije i struktura njegovih komponenata. Suvremena psihologija, 15, 2.

 

17.Mujagić, A. & Buško, V. (2012). Situational (in)consistency in learning strategies. Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012, 3-7.12.2012.

 

18.Babić Čikeš, A. & Buško, V. (2012). Does ability-based emotional intelligence contribute to school achievement of elementary school pupils? Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012, 3-7.12.2012.

 

19.Buško, V. (2011). Testing and Assessment. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online: Psychology. New York: Oxford University Press. (Article Launch Date: November 2011. http://aboutobo.com/psychology/#4).

 

20.Buško, V. (2011). Psychological Testing Theory. U: M. Lovric (Ed.), International Encyclopedia of Statistical Science(1st Edition). Berlin - Heilderberg: Springer-Verlag.

 

21.Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Sexual Satisfaction Scale and Its Short Form. U: T. D. Fisher, C. M. Davis, W. L. Yarber, & S. L. Davis (Eds.), Handbook of Sexuality-Related Measures (3rd Edition). New York: Routledge.

 

22.Buško, V. (2009).  Shifting from paper-and-pencil to computer-based testing: Requisites, challenges, and consequences for testing outcomes – A Croatian perspective. In:Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing (110-113). Luxembourg: European Communities.

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

 

1.      Kulenović, A. & Buško, V. (1999). EmprijskaevaluacijadijagnostičkeipragmatičkeupotrebljivostipseudoupitnikaCornellIndex. Suvremenapsihologija, 2, 1-2, 49-65.

 

2.      Kulenović, A., Balenović, T. & Buško, V. (2000). Testanalizeemocija: jedanpokušajobjektivnogmjerenjasposobnostiemocionalneinteligencije. Suvremena psihologija, 3, 1-2, 27-48.

 

3.      Buško, V. (1997). Evaluation report II: Evaluation outcomes: Long-term impact of the program. U: Uzelac, M. (Ur.), School-Based Health and Peace Initiative: Trauma Healing and Peaceful Problem Solving (42-53). UNICEF-CARE-McMaster University.

 

4.      Buško, V. & Kulenović, A. (2003). The structure and stability of coping with low-control stressors. Review of Psychology, 10, 2, 75-83.

 

5.      Kulenović, A. & Buško, V. (2005). Latentne osobine i stanja: O jednoj generalizaciji klasične teorije testova. Suvremena psihologija. 8, 2, 133-146.

 
 

 

 

6.      Kulenović, A.  & Buško, V. (2006). Structural equation analyses of personality, appraisals, and coping relationships. Review of Psychology, 13, 2, 103-112.

 

7.      Buško, V. (2007). Analiza linearnih strukturalnih jednadžbi i pitanje ekvivalentnosti modela. Suvremena psihologija, 10, 1, 95-108.

 

8.      Buško, V. (2009).  Shifting from paper-and-pencil to computer-based testing: Requisites, challenges, and consequences for testing outcomes – A Croatian perspective. U:Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing (110-113). Luxembourg: European Communities.

 

9.      Buško, V. (2010). Psychological testing theory. U M. Lovric (Ur.), International Encyclopedia of Statistical Science (1st Ed.). New York: Springer.

 

 

10.  Buško, V. (2011). Testing and Assessment. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online: Psychology. New York: Oxford University Press. (Article Launch Date: November 2011. http://aboutobo.com/psychology/#4).

Više članaka ...

  1. Redoviti studij - Nastavnici