Dopunska izobrazba - Ispitni termini

Dopunska izobrazba - Ispitni termini

 

Naziv kolegija / nastavnik: Didaktika / doc. dr. sc. Ivan Markić

16. 10. 2021. u 8.30 sati,
13.11.2021. u 8:30 sati,
18.12.2021. u 8.30 sati

 

Naziv kolegija / nastavnik: Temeljna nastavna umijeća / doc. dr. sc. Ivan Markić
16. 10. 2021. u 9.30 sati,
13.11.2021. u 9:30 sati,
18.12.2021. u 9.30 sati

Naziv kolegija / nastavnik: Školski podsustavi / doc. dr. sc. Ivan Markić
16. 10. 2021. u 10.30 sati,
13.11.2021. u 10:30 sati,
18.12.2021. u 10.30 sati