Dopunska izobrazba - Ispitni termini

Dopunska izobrazba - Ispitni termini

 

Naziv kolegija / nastavnik: Psihologija odgoja i obrazovanja / doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
1. 6. 2020. u 17,
8. 6. 2020. u 17,
16.6. 2020. u 17