Dopunska izobrazba - Priznavanje kolegija

Polaznik unutar programa Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe treba prikupiti 60 ECTS bodova polaganjem kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.

Navedene bodove moguće je prikupiti priznavanjem položenih kolegija koji razvijaju pedagoške kompetencije na preddiplomskom i diplomskom studiju. Programom određene obvezne kolegije (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija, Didaktika i obvezni metodički kolegiji) i tri obvezna izborna kolegija student obvezno mora položiti ili mu trebaju biti priznati s prethodnog studija.

Molbu za priznavanje prethodno položenih kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke komptencije polaznik treba predati tijekom prvih 30 dana od početka nastave u 1. semestru programa.

Školarina se umanjuje za iznos proporcionalan broju priznatih ECTS bodova.

Postupak priznavanja prethodno položenih kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije:

  1. Ispuniti molbu za priznavanje kolegija
  2. Predati molbu za priznavanje kolegija u tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika
  3. Odluku o priznavanju kolegija donosi voditelj Centra za obrazovanje nastavnika uz konzultacije s nositeljem ekvivalentnog kolegija na Filozofskom fakultetu.