Dopunska izobrazba - Natječaj

Obavijest o  upisu u Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. organizira upise u program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika (60 ECTS bodova). Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili predbolonjski dodiplomski studij te sve osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim potrebnih pedagoških kompetencija.

Program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika traje dva semestra.

Pristupnici koji žele upisati program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika trebaju popuniti on-line obrazac na adresi http://hydra.ffzg.hr/czon_dppi/prijava.aspx

Prijava sadržava osnovne podatke: ime i prezime,  završeno obrazovanje, točnu adresu i broj telefona.

Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

Pristupnici će mailom dobiti detaljnije informacije o načinu upisa u Program.

Na upis je potrebno donijeti sljedeće dokumente:

1.    diplomu o završenom fakultetu, original ili ovjerena preslika

2.    rodni list, original ili preslika

3.    domovnicu, original ili preslika

4.    potvrdu o uplaćenim troškovima Programa

5.    potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn uplaćenih na IBAN račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR1823600001101311177. Kao svrha doznake upisuje se: „Troškovi upisa za DPPDMI“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: 640-1020–OIB 

6.    dvije fotografije (4 cm x 6 cm)

Cijena Programa je 7.200,00 kn i može se uplatiti u dvije jednake rate (prva rata pri upisu, a druga do kraja prvog semestra), a uplaćuje se na IBAN račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR1823600001101311177. Kao svrha doznake upisuje se: „Školarina za DPPDMI“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: 640-1020–OIB.

Prijave za upise putem online obrasca zaprimaju se do 5. listopada 2020. godine.

Povratna informacija o upisu bit će poslana kandidatima do 6. listopada 2020. godine.

Nastava za upisane polaznike započinje u petak, 16. listopada 2020. godine.

Nastava će biti organizirana uživo i online, ovisno o organizacijskim mogućnostima, te uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera. Nastava se odvija petkom poslijepodne (od 17 do 21 sat) i subotom od 10 do 15 sati, a iznimno drugim danima u tjednu.

Za sve dodatne  informacije možete se obratiti u Tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika (01 6120–167).