Dopunska izobrazba - Natječaj

Obavijest o  upisu u Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. organizira upise u program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika (60 ECTS bodova). Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili predbolonjski dodiplomski studij te sve osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim potrebnih pedagoških kompetencija.

Program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika traje dva semestra.

Pristupnici koji žele upisati program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika moraju se prijaviti na sljedeći način:

1. popuniti on-line obrazac na adresi http://hydra.ffzg.hr/czon_dppi/prijava.aspx

2. popunjeni on-line obrazac otisnuti i poslati poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

 

Filozofski fakultet

 

Centar za obrazovanje nastavnika

 

Ivana Lučića 3

 

10000 Zagreb.

 

Prijava sadržava osnovne podatke: ime i prezime,  završeno obrazovanje, točnu adresu i broj telefona.

Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

Na upis je potrebno donijeti sljedeće dokumente:

1.    diplomu o završenom fakultetu, original ili ovjerena preslika

2.    rodni list, original ili preslika

3.    domovnicu, original ili preslika

4.    potvrdu o uplaćenim troškovima Programa

5.    potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn uplaćenih na IBAN račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR1823600001101311177. Kao svrha doznake upisuje se: „Troškovi upisa za DPPDMI“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: 640-1020–OIB 

6.    dvije fotografije (4 cm x 6 cm)

Cijena Programa je 7.200,00 kn i može se uplatiti u dvije jednake rate (prva rata pri upisu, a druga do kraja prvog semestra), a uplaćuje se na IBAN račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR1823600001101311177. Kao svrha doznake upisuje se: „Školarina za DPPDMI“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: 640-1020–OIB.

Prijave za upise zaprimaju se do 6. ožujka 2020. godine.

Povratna informacija o upisu bit će poslana kandidatima do 10. ožujka 2020. godine.

Nastava za upisane polaznike započinje u 13. ožujka 2020. godine.

Nastava se organizira petkom poslijepodne  i subotom od 10 do 15 sati, a iznimno drugim danima u tjednu.

Za sve dodatne  informacije možete se obratiti u Tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika (01 6120–167).