prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis

Rođena je 24. prosinca 1965. godine u Vinkovcima. Studij kroatistike završila je 1991., magistrirala je 1999., a doktorirala 2003. godine. U istraživačko zvanje asistentice izabrana je 1999. godine, u zvanje više asistentice 2003. godine, u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2004., izvanredne profesorice 2010., a redovite profesorice 2016. godine.

Od 1991. do 1993. radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Od 1993. do 2004. uposlena je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Od 2004. uposlena je na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Preddiplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje obvezatni kolegij Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija. Na Diplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje izborne kolegije Tekstna lingvistika, Semantika hrvatskoga jezika Hrvatski jezik za nastavnike. Izvodi nastavu na doktorskim studijima kroatistike i lingvistike. U akademskoj godini 2006./2007. predavala je kolegij Hrvatski standardni jezik na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2007./2008. gostujućom je profesoricom u okviru CEEPUS-ove stipendije na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Grazu. Od akademske godine 2008./2009. nositeljicom je izbornoga kolegija Hrvatski jezik u inženjerskoj praksina Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Objavila je tri knjige, pedesetak radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova te sudjelovala izlaganjima na tridesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Od 1999. do 2004. godine bila je tajnicom uredništva Filologije. Od 2013. predsjednica je Državnoga povjerenstva u Natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika. Aktivno je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i u uređivanju znanstvenih i stručnih publikacija. Održala je pedesetak pozvanih predavanja na stručnim skupovima i seminarima, ljetnim školama i znanstvenopopularnim tribinama. Članicom je Hrvatskoga filološkog društva.

 

 

Popis odabranih radova objavljenih u posljednjih pet godina (od 2007. do 2014.)

Knjige

1.      Tekstom tekstu : Zbornik studentskih radova kolegija Tekstna lingvistika (2012) [ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 490 str.

2.      Frančić, AnđelaPetrović, Bernardina (2013). Hrvatski jezik jezična kultura, Zagreb : Visoka poslovna školaAdam Baltazar Krčelić”, 325 str.

 

 

Radovi objavljeni znanstvenim časopisima i zbornicima radova

1.      Petrović, BernardinaPavlinušić, Eva (2009). Imenice sa slogotvornim hrvatskim imeničkim sklonidbama, Hrvatski, god. VIII, br. 1, 143–172.

2.      Frančić, AnđelaPetrović, Bernardina (2010). Onomastičko nazivlje suvremenim hrvatskim jednojezičnicima, Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održana Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008.  [ur. Lada Badurina], Rijeka : Filozofski fakultet, 525–535.

3.      Petrović, Bernardina – Hudi Hitrec, Marija (2011). Referencijska kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Šokačka rič 8: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić], Vinkovci : ZAKUD, 273–292.

4.      Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2011). Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike, Šokačka rič 8: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić], Vinkovci : ZAKUD, 315–332.

5.      Petrović, BernardinaBrač, Ivana (2012). Osnovna obilježja jednosložnih imenica hrvatskome jeziku, Bosanskohercegovački slavistički kongres I: zbornik radova (knjiga 1) [gl. ur. Senahid Halilović], Sarajevo : Slavistički komitet, 587–596.

6.      Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Nova Croatica, 6, 249–274.

7.      Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 259–278.

8.      Petrović, Bernardina – Šćukanec, Darija (2012). Sufiksalne imeničke izvedenice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 279–294.

9.      Petrović, Bernardina – Petranović, Ivana (2013). Turcizmi u djelima triju požeških pisaca, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11,  15–40.

10.  Petrović, Bernardina – Nosić, Ivana (2013). Naglasna kolebanja u priručnicima hrvatskoga jezika, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 97–136.

11.  Petrović, Bernardina – Gazdić-Alerić, Tamara – Vranašević, Dunja (2013). Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku, Obdobja, 32, 299–305.

http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Petrovic.pdf.

12.  Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2013). Jezičnometodički prinos Grigora Viteza, Veliki Vidar – stoljeće Grigora Viteza : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana  24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu  [ur. Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima], 127–139.