doc. dr. sc. Anton Vukelić

Filozofski fakultet Sveučilišta Zagrebu

Elektronička pošta: avukelic@ffzg.unizg.hr

 

Životopis

Obrazovanje i napredovanja u zvanju

1990. godine diplomirao na studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1990. godine  izabran u znanstveno-nastavno zvanje mlađeg asistenta za stručno područje sociologija te zaposlen kao mlađi asistent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

1992. godine  upisuje Poslijediplomski studij sociologije migracija pri Odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

1998. godine  magistrirao s temom Stratifikacijski položaji  etnonacionalnih grupa u Hrvatskoj

1998. godine   izabran u znanstveno-nastavno zvanje asistenta za stručno područje sociologija  te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnosu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2001. godine godine prijavljuje doktorsku disertaciju

2003. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Anomija pojedinih socijalnih grupa suvremenoga hrvatskog društva

2004. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  sociologija te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnos na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2008. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  sociologija te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnosu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2008. godine zaposlen kao docent na  Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Nastavno i stručno iskustvo

 Od 1990. - 2008. godine na Katedri za sociologiju Fakultetu strojarstva i brodogradnje predavao je kolegie Sociologija, Industrijska sociologija, Socijalna psihologija malih grupa.

Od 2008. godine  na Odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predaje kolegij Hrvatsko društvo, a pri Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predaje kolegij Sociologija obrazovanja.

 

Popis relevantnih radova objavljenih u posljednjih pet godina

- Political Program at Croatian Public TV: The Socio-demographic Profiles of Viewers

u zborniku radova: 18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 97-101

 (koautorstvo sa K. Korenčić-Kampl i Lj. Bakić-Tomić)

 

- Media, Crime and Public

u zborniku radova: 18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 108-112

(koautorstvosaLj. Bakić-Tomić iZ. Hubnikova)

 

- Zamor od politike: analiza trendova gledanosti političkih emisija na televiziji

            u: Informatologija, 2007, Zagreb, 199-203

 

- Viški jezik i identitet

            u zborniku radova Jezik i identiteti, HDPL, Zagreb-Split, 2007

            (koautorstvo sa A. Pavlinom), 447-456.

 

- Psychological Anomie (Srole’s Scale) and the Unemployed in Croatian Society

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

(koautorstvo sa Z. Hubnikova i A. Hunjet)

 

- Social-Psychological Aspects of Communication with the Handicapped and Unemployed

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

      (koautorstvo sa Z. Hubinkova i A. Wertag)

 

- Gender Aspects of Managerial Communication

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

(koautorstvo sa Lj. Bakić-Tomić i D. Pauknerova)

 

- Percepcija savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ćimbenicima zapošljavanja nezaposlenih

                        u: Informatologija, 2008, Zagreb, 23-32

 

 - Pritisak i zapošljavanje nezaposlenih osoba

                        u: Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1089-1108


 - Teorije anomije

            u zborniku radova: Conference Proceedings of Special Focus Symposiums on ICSKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2008

 

- Single aspects of job satisfaction among engineers

                        u zborniku radova:Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communication, Information and Economic Science in Knowledge Society, Baden-Baden, July 28-29, 2008 : 20th International Conference on Systems Research, Informatiocs and Cybernetics, (July 24th -30th, 2008, Baden-Baden)

(koautorstvo sa Štefanić, Nedeljko; Hubinkova, Zuzana)