doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulićpsiholog, psihoterapeut.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za obrazovanje nastavnika

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis

  
Aleksandra Mindoljević Drakulić radi kao sveučilišni nastavnik  na Filozofskom  fakultetu u Zagrebu u Centru za obrazovanje nastavnika.

Nositeljica je  kolegija: “Psihodrama” u sklopu Sveučilišta u Zagrebu te   kolegija “Iskustva u radu s grupama” specijalističkog postdiplomskog studija iz dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Godine 2012.obranilaje disertacijunaMedicinskomfakultetuuOsijeku; godine 2002.  obranilajeznanstvenimagistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; a 1994. diplomirala je na Filozofskom fakultetu-Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu

Od 2009. do  2016. radila je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za psihologiju te na Odsjeku za obrazovne studije. Redovitim i izvanrednim studentima Učiteljskog fakulteta predavala je kolegije “Razvojna psihologija”, “Primijenjena razvojna psihologija” i “Psihodrama”; studentima Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu predavala je kolegij  “Komunikacija u odgoju i obrazovanju”, a u okviru pedagoško-pishološke izobrazbe na Učiteljskom fakultetu držala je nastavu iz “Razvojne psihologije” i “Psihologije komunikacije”.

Od 2007. do 2009. godine  bila je stručna suradnica – psiholog u O.Š. A. B. Šimića u Zagrebu. Od 1997. do  2006.  radila je kao  znanstveni novak i asistentica na Medicinskom fakultetu i Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb. Sstudentima Medicinskog fakulteta u Zagrebu držala je vježbe i seminare na   kolegiju “Psihološka medicina” te je sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakuleta iz područja psihotraume i psihoterapije. Od 1995. do 1996.  bila je stručna suradnica -  psiholog u Prvoj osnovnoj školi Dugave u Zagrebu. 

Tijekom profesionalne karijere psihologinja A. Mindoljević Drakulić stekla je zvanje certificiranog psihoterapeuta završivši  nekoliko psihoterapijskih subspecijalizacija: 1. petogodišnju trajnu stručnu psihoterapijsku izobrazbu iz scenske psihoterapije -  psihodrame (nositelj izobrazbe: Institut za psihodramu Beograd, 2009.);  2. petogodišnju trajnu stručnu psihoterapijsku izobrazbu iz obiteljske i partnerske psihoterapije (nositelj izobrazbe: KBC Zagreb i Medicinski fakultet Zagreb, 2002.) te   3. jednogodišnju pripremnu izobrazbu iz grupne analize (nositelji izobrazbe: Institut za grupnu analizu Zagreb i Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb, 2000.).

Godine 2013. Aleksandra Mindoljević Drakulić dobitnica je društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat Psychologia" za  osobito vrijedan prinos razvitku i promicanju primijenjene psihologije u Hrvatskoj,  a 2015.  je  dobitnica  psihologijske nagrade “Zoran Bujas” za najbolju stručnu knjigu godine (za sveučilišni priručnik “Suicid: fenomenologija i psihodinamika”).

Cjelovit prikaz radova na stranicama Hrvatske  bibliografske baze:  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=251284

Osobna  stranica: www.aleksandra-mindoljevic-drakulic.info