OSMISLI - Nastavničke kompetencije

Što čini nastavničke kompetencije?

Od osoba zaposlenih u visokom obrazovanju očekuje se preuzimanje više različitih profesionalnih uloga: nastavničke, znanstveno-istraživačke, upravljačke i stručnog doprinosa društvu i zajednici u kojoj žive. Tijekom akademske karijere te se uloge postupno razvijaju, međusobno se prožimaju i nadopunjuju, no mijenja im se istaknutost u pojedinim razdobljima karijere. Svaka od tih uloga postavlja pred osobu specifične zahtjeve, a uspješnost realizacije zadataka u pojedinoj ulozi pretpostavlja ovladavanje odgovarajućim skupom profesionalnih kompetencija. Profesionalne kompetencije definiraju se kao dinamički sklop konceptualnih, proceduralnih i činjeničnih znanja, kognitivnih i praktičnih vještina te uvjerenja i vrijednosti potrebnih za učinkovito djelovanje u akademskom kontekstu. U hrvatskom akademskom kontekstu, te se kompetencije stječu kroz sve oblike cjeloživotnog učenja: formalno, neformalno i informalno.

Premda je nastavnička uloga temelj akademske profesije, te je zajednička i nastavničkim i znanstveno-nastavničkim zvanjima, razvijanje nastavničkih kompetencija se u našem društvu najčešće svodilo na informalno učenje, a tek rjeđe na organizirane neformalne oblike učenja. Globalne društvene, ekonomske i tehnološke promjene postavile su nova očekivanja i zahtjeve za visoko obrazovanje, naročito u pogledu osiguravanja ostvarivanja izlaznih kompetencija studenata. Ta su nova očekivanja potaknula mnoge visokoškolske ustanove u razvijenim zemljama na kreiranje sustavnije i snažnije podrške razvoju nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika. U skladu s time, razvijen je i program edukacije OSMISLI, u okviru kojeg se nastavnicima omogućuje sustavno i aktivno stjecanje znanja i vještina iz područja psihologije, pedagogije, didaktike, metodike i govorništva relevantnih za osnaživanje temeljnih kompetencija visokoškolskih nastavnika u bilo kojem području, polju ili grani znanosti.

 

osmisli_kompetencije.gif