OSMISLI - Temelj za OSMISLI

Utemeljenost edukacije u europskim i nacionalnim strateškim dokumentima

Nastavničke kompetencije visokoškolskih nastavnika već se više od desetljeća ističu kao temelj unaprjeđenja europskog prostora visokoškolskog obrazovanja, a u Ministarskim priopćenjima od 2009 naovamo ne prestaju biti jedan od glavnih zadataka za ostvarenje europskih strateških ciljeva. Tako se i u posljednjem, Rimskom priopćenju iz 2020. u navodi da treba poticati stalno poboljšanje kvalitete visokoškolske nastave kroz podršku visokoškolskim institucijama u kontinuiranom, profesionalnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika (Annex III, str.4).

Praćenje ostvarenosti europskih strateških ciljeva dio je Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) stoga se i u tom dokumentu naglašava važnost nastavničkih kompetencije u visokoškolskom obrazovanju (ESG 1.5. str. 11 te ESG 1.3. str. 9).

Također, nacionalna Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije ističe kvalitetu visokoškolske nastave, govoreći o trenutnom stanju unutar ciljeva 3 i 4 (Visoko obrazovanje, str. 157) te predlaže poboljšanje kroz mjeru 3.1.3. - Izrada, prihvaćanje i implementacija programa kontinuiranog obrazovanja nastavnika u sustavu visokog obrazovanja potičući edukacije osnaživanja nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika.