Redoviti studij - Diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom

Ukoliko odsjek koji izvodi studij predviđa takvu mogućnost moguće je napisati diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom pri čemu se cjelokupan iznos ECTS bodova koje donosi diplomski rad ubraja u potrebnih 60 ECTS bodova kojima se razvijaju nastavničke kompetencije.

Nakon uspješno obranjenog diplomskog rada s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom student treba ispuniti Potvrdu o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom, te ju mentor treba ovjeriti potpisom i pečatom Odsjeka.

Pri završetku studija potrebno je ispuniti obrazac o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu. Ako je student napisao diplomski rad s metodičkom komponentom uz obrazac o ispunjenim obvezama obvezno treba priložiti i potvrdu o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom.