Redoviti studij - Završetak studija

Pri završetku studija potrebno je ispuniti obrazac o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu. Ako je student napisao diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom uz obrazac o ispunjenim obvezama obvezno treba priložiti i potvrdu o obranjenom diplomskom radu s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom.

Postupak:

  1. Ispunjavanje obrasca o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu
  2. Ispunjavanje potvrde o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom (ako je potrebno)
  3. Predaja indeksa i obrasca o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu i Potvrde o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom u tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika
  4. Centar za obrazovanje nastavnika unosi potvrdu u indeks da je student stekao potrebnih 60 ECTS bodova iz kolegija koji razvijaju nastavničke kompetencije