Redoviti studij - Priznavanje kolegija

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi traži da student tijekom svojeg studiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju prikupi 60 ECTS bodova polaganjem kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.

Navedene bodove moguće je prikupiti polaganjem kolegija koji razvijaju pedagoške kompetencije na preddiplomskom i diplomskom studiju. AKo su bodovi priznatih kolegija stečeni na studiju koji je student prethodno završio, navedeni bodovi priznaju se u okviru 60 ECTS bodova kojima se razvijaju pedagoške kompetencije, ali ne ulaze u bodove diplomskog studija. Ovime student ne mora polagati navedene kolegije za razvijanje pedagoških kompetencija, već može polagati stručne kolegije u okviru svojih studija.

Studijskim programom određene obvezne kolegije (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija, Didaktika i obvezni metodički kolegiji) student obvezno mora položiti ili mu trebaju biti priznati s prethodnog studija.

Postupak priznavanja prethodno položenih kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije:

  1. Ispuniti molbu za priznavanje kolegija
  2. Predati molbu za priznavanje kolegija u tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika
  3. Odluku o priznavanju kolegija donosi voditelj Centra za obrazovanje nastavnika uz konzultacije s nositeljem ekvivalentnog kolegija na Filozofskom fakultetu.