Redoviti studij - Izborni kolegiji na Odsjecima

Anglistika

Naziv

ECTS

Dvojezičnost

5

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika

5

Language and cognition: from theory to application

4

Pragmalingvistika

5

Psiholingvistika

5

 

Filozofija

Naziv

ECTS

Logika I

6

Logika II

6

Etika I

3

Etika II

3

Mentorske konzultacije I

1

Mentorske konzultacije II

1

 

Fonetika – smjer govorništvo

Naziv

Satnica

ECTS

Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja

2 – 0 – 2

5

Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja

2 – 0 – 2

5

Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora

1 – 0 – 3

3

Fonetska korekcija izgovora

1 – 0 – 1

4

Fonetika – smjer rehabilitacija

Naziv

Satnica

ECTS

Govorničke vrste

0 - 2 - 0

5

Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima

2 – 0 – 2

5

Metodika govorništva

2 – 0 – 2

5

Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup)

1 – 0 – 2

5

 

 

Francuski jezik i književnost

Naziv

Satnica

ECTS

Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi

2S

3

Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije

2S

3

Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike

1P/1V

2

Razredni diskurs

2S

3

 

Germanistika

Naziv

Satnica

ECTS

Učenje njemačkog jezika u ranoj dobi

2 S

3

Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika

2 S

3

Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika

2 S

3

Učenički jezici – analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina

2 S

3

Rad s udžbenicima njemačkog jezika

2 S

3

 

Grčki jezik i književnost

Naziv

Satnica

ECTS

Osnove latinskog 1

1(p)+1(s)

4

Rimska književnost republikanskog razdoblja

2(p)

2

Osnove latinskog 2

1(p)+1(s)

4

Rimska književnost carskog razdoblja

2(p)

2

 

Informacijske i komunikacijske znanosti

Naziv

Satnica

ECTS

Digitalne obrazovne knjižnice

30+15+0

5

Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima

15+45+0

6

Elektronička obrazovna okruženja

30+15+0

5

Informacijske tehnologije u obrazovanju

15+0+15

4

Nastava s primjenom računala

15+15+15

4

Muzejska edukacija

15+15+0

3

Osnove informacijske pismenosti

15+15+0

5

Radionica kreativne nastave u školskoj knjižnici

0+0+30

3

Školske knjižnice

30+30+0

6

 

Kroatistika

Naziv

Satnica

ECTS

Biblija kao književnost u nastavi

30P 15S

4

Kako nastaje kazališna predstava

15P 30S

4

Normativna gramatika u nastavi

15P 15S

4

Poučavanje hrvatskoga kao nematerinskog jezika

30P 15S

4

Pravogovor u nastavi

15P 15S

4

Teorija i praksa nastave govornoga i pismenoga izražavanja

30P 15S

4

Uvod u biblijski intertekst u nastavi

30P 15S

4

Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju

15P 30S

4

Stilističko čitanje pjesme

30P 15S

4

 

Latinski jezik

Naziv

Satnica

ECTS

Prevođenje s hrvatskog na latinski

1(p)+1(s)

4

Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika

2(s)

4

Rimska književnost

1(p)+3(s)

6

Hrvatska novolatinska književnost

1(p)+2(s)

6

Rimska književnost

1(p)+3(s)

6

De scriptoribus Romanis liberae rei publicae

1(p)+1(s)

2

Renesansni humanizam: tekst i kontekst

2(s)

4

 

Pedagogija

Naziv

Satnica

ECTS

Stručno-razvojne službe i upravljanje

30P/30S/0V

5

Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija

30P/30S/0V

5

Virtualno obrazovanje

30P/30S/0V 

Pedagoško dijagnostika

30P/30S/0V 

5

Razvojne i obrazovne strategije 30P/30S/0V
Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo 30P/30S/0V
Školska stručno pedagoška praksa    
Stručno pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja    
Stručno pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena    

 

Povijest

Naziv

Satnica

ECTS

Pomoćne povijesne znanosti 1

30P

3

Pomoćne povijesne znanosti 2 (ISVU šifra: 199025)

30P

3

 

Povijest umjetnosti

Naziv

Satnica

ECTS

Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti

15P/15S/15V

5

 

Psihologija

Naziv

Satnica

ECTS

Uvod u predškolsku i školsku psihologiju

1P, 1V

4

Uvod u razvojnu psihologiju

2P, 1S, 1V

6

Psihologija djetinjstva i adolescencije

2P, 1S, 1V

6

Procjenjivanje ličnosti

1P, 2V

4

Psihologija obrazovanja učenika s teškoćama u školi

2P, 2S

5

Inteligencija

2P

3

Evaluacija tretmana

2P, 1S

4

Osnove psihološkog savjetovanja

2P, 2V

5

Development of reading and writing in early schooling from a cross-linguisic perspective

6P, 4S (ukupan broj sati)

2

Istraživanja s djecom

2P, 1S

4

Osnove traumatske psihologije

2P, 1S

4

Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama

2P, 1S

4

Komunikacijske vještine/Komunikacijski praktikum

2P, 2V

5

Psihološka procjena djece

2P, 2V

5

Psihologija obrazovanja nadarenih učenika

2P, 2V

5

Primijenjena razvojna psihologija

1P, 2V

4

Nasilje u bliskim vezama

2P, 2V

6

Psihologija učenja i poučavanja matematike

2P

3

Psihologija roditeljstva

3P, 2S

6

Psihologija osoba s invaliditetom (Psihologija osoba s posebnim potrebama)

1P, 2S

4

 

Talijanistika

Naziv

Satnica

ECTS

Proces usvajanja drugog jezika

15P 15S

5

Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije

15P 30S

5

Glotodidaktika

15P 15S

5

Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika

15P 15S

5

 

Španjolski jezik i književnost

Naziv

Satnica

ECTS

ZEROJ

2S

2

Književnost u nastavi španjolskog jezika

2S

2

 

Sociologija

Naziv

Satnica

ECTS

Ideje i teorije multikulturalizma

2P+2S

6

Teorije svakodnevice

2P+2S

6

Uvod u analitičku sociologiju

2P+2S

6

Sociologija kulture

2P+2S

6

Ekonomska sociologija

2P+2S

6

Sociologija društvenih pokreta

2P+2S

6

Sociologija politike

2P+2S

6

Suvremena sociologija i urbano društvo – teorijski pristupi

2P+2S

6

 

* Centar će na prijedlog Odsjeka predložiti Vijeću Filozofskog fakulteta da se studentima njihovih odsjeka kao kolegiji koji unapređuju njihovu pedagoško-psihološko-metodičku kompetenciju mogu ove akademske godine priznati i izborni kolegiji s navedenih popisa. Popis izbornih kolegija postaje služben nakon potvrde Vijeća.