Redoviti studij - Ispitni rokovi

ISPITNI TERMINI ZA AKADEMSKU GODINU 2016/2017.

 

Dr. Gabrijela Kišiček
Govorništvo za nastavnike


7., 14, 21 veljače 2017. U 12 h
19., 27. lipnja i 7. srpnja 2017. 12 h
5, 12. i 19 rujna 2017. 12 h

 

 

Dr. sc. Marko Liker

Proizvodnju govora (NM)za pismeni dio ispita (usmeni dio
je nakon pismenog i termin se objavljuje na rezultatima pismenog):

--ZIMA--
- ponedjeljak 06.02.2017. u 9:00 sati u B-320
- ponedjeljak 13.02.2017. u 9:00 sati u B-320
- ponedjeljak 20.02.2017. u 9:00 sati u B-320

--LJETO--
- ponedjeljak 19.06.2017. u 9:00 sati u B-320
- ponedjeljak 26.06.2017. u 9:00 sati u B-320
- ponedjeljak 03.07.2017. u 9:00 sati u B-320

--JESEN--
- ponedjeljak 04.09.2017. u 9:00 sati u B-320
- ponedjeljak 11.09.2017. u 9:00 sati u B-320
- ponedjeljak 18.09.2017. u 9:00 sati u B-320

 

Doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević-Drakulić

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)

Zimski semestar

31.1.2017. u 21 h, D7

15.02.2017. u 21 h, D7

 

Ispitni rok za svibanj za kolegij 'Psihologija odgoja i obrazovanja'
održat će se u ponedjeljak, 29. svibnja 2017. u 12.30 u A004.


Ljetni ispitni rokovi su:
ponedjeljak 12. lipnja 2017. u 12.30,
ponedjeljak 19. lipnja 2017. u 12.30,
ponedjeljak 26. lipnja 2017. u 
12.30,
srijeda 28. lipnja 2017. u 14 sati.


 

 

Prof. dr. sc. Marko Palekčić

Didaktika

Zimski (redovni) ispitni rok: 30.01.-- 24.02. 2017.

1. 01. 02. 2017. Dvorana VII, 10 do 12 sati

2. 09. 02. 2017. Dvorana VII, od 10 do 12 sati

3.16. 02. 2017. Dvorana VII, od 10 do 12 sati

Ljetni (redovni) ispitni rok: 12. 06. – 11. 07. 2017.

1. 15. 06. 2017. Dvorana  VII, od 10 do 12 sati

2. 21. 06. 2017. Dvorana VII, 12 do 14 sati

3. 29. 06. 2017. Dvorana VII, 10 do 12 sati

Jesenski (redovni) ispitni rok: 28. 08. -- 22.09. 2017.

1. 07. 09. 2017. Dvorana VII, 10 do 12 sati

2. 14. 09. 2017. Dvorana VII, 10 do 12 sati

3. 21. 09. 2017. Dvorana VII, 10 do 12 sati

I.                   Studenti u starom (predbolonjskom) studiju

Ispit iz didaktike za studente ne-reformiranog studija određuje doc.dr.sc. Ante Kolak na Odsjeku za pedagogiju.

 

dr. sc. Krešimir Pavlina, izv. prof.

Naziv kolegija / nastavnik: InformacijskI sustavi i baze podataka

Izv. rok

Zimski rok

Ljetni rok

Jesenski rok

 30.11.2016. u 12.30 sati u prostoriji E320

  09.02.2017. u 13.00 sati u prostoriji A212a

  14.06.2017. u 10.00 sati u prostoriji A212a

  31.08.2017. u 11.00 sati u prostoriji A212a

  20.04.2017. u 10.00 sati u prostoriji E320

  23.02.2017. u 11.00 sati u prostoriji A212a

  29.06.2017. u 11.00 sati u prostoriji A212a

  14.09.2017. u 11.00 sati u prostoriji A212a

 

 

Prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Hrvatski jezik za nastavnike

Ispitni rok

Nadnevak

Dan u tjednu

Vrijeme

Dvorana

ZIMSKI ISPITNI ROK

24. 1. 2017.*

utorak

15:30

D-I

 

 7.  2. 2017.

utorak

12:00

A-119

21. 2. 2017.

utorak

12:00

A-119

LJETNI ISPITNI ROK

   4. 7. 2017.

utorak

10:00

A-119

JESENSKI ISPITNI ROK

   5. 9. 2017.

utorak

10:00

A-119

 12. 9. 2017.

utorak

10:00

A-119

 

 19. 9. 2017.

utorak

10:00

A-119

* Prvomu zimskom ispitnom roku 24. siječnja 2017. mogu pristupiti studenti koji su redovito pohađali nastavu (što znači da su izostali najviše dvaput).

 

 

Prof. dr. sc. Sanja Seljan

Primjena računala u nastavi jezika

2.2.2017. 10.00 A-212a

9.2.2017. 9.00 A-103

16.2.201. 10.00 A-212a

13.6.2017. 9.00 i 10.30

20.6.2017. 9.00 i 10.30

27.6.2017. 9.00 i 10.30

30.8.2017. 9.00 A-212a

6.9.2017. 9.00 A-212a

13.9.2017. 9.00 A-212a

 

dr. sc. Mirjana Šagud, izv.prof.

Sustavna pedagogija

ZIMSKI ISPITNI ROK:

07. veljače 2017. u 12 sati

14. veljače 2017. u 12 sati

21. veljače 2017. u 12 sati

LJETNI ISPITNI ROK:

20. lipnja 2017. u 12 sati

27. lipnja 2017. u 12 sati

11. srpnja 2017. u 12 sati

JESENSKI ISPITNI ROK:

05.rujna 2017. u 12 sati

12. rujna 2017. u 12 sati

19. rujna 2017. u 12 sati

 

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Rad s nadarenim učenicima:

31.1 u 10 sati A 229

7.2. u 10 sati A 229

21.2. u 10 sati A 229

14.6. u 10 sati A 229

21.6. u 10 sati A 229

28.6. u 10 sati A 229

5.9. u 10 sati A 229

12.9. u 10 sati A 229

19.9. u 10 sati A 229.

 

 

 

Prof. dr. sc. Anton Vukelić

SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA

 

DATUM

SAT

DVORANA

PONEDJELJAK

6.2.2016.

12:00

V

ČETVRTAK

9.2.2016

12:00

V

PETAK

24.2.2016

10:00

V

PONEDJELJAK

12.6.2016.

14:00

V

PETAK

30.6.2016.

14:00

V

SRIJEDA

5.7.2016.

10:00

V

ČETVRTAK

14.9.2016.

10:00

V

PONEDJELJAK

18.9.2016.

10:00

V

PETAK

22.9.2016

10:00

V 

 doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja – opći

Zimski: 6. veljače; 13. veljače; 20. veljače u 12:00, A-101

Ljetni: 13. lipnja; 20. lipnja; 28. lipnja u 12:00, A-101

Jesenski: 6. rujna; 13. rujna; 20. rujna u 12:00, A-101

Izvanredni: 21. studenoga u 11:45, A-106; 18. svibnja u 16:30, A-101