Redoviti studij - Studijski program - Silab - Primjena računala u nastavi jezika

Naziv kolegija: Primjena računala u nastavi jezika

Nositelj: prof. dr. sc. Sanja Seljan

Izvođači: Sanja Seljan, Ivan Dunđer

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave : 15+0+15

Uvjeti: nema uvjeta

Ispit: pismeni/usmeni

Sadržaj:

Predmet pretpostavlja kombinaciju teorije, evaluacije postojećih sustava, praktične i metodičke primjene informatičke tehnologije u nastavi jezika. Teorijski dio obuhvaća razvoj područja primjene računala u nastavi jezika, primjenu tehnologije u poticanju razvoja četiri jezične vještine, dizajn i evaluaciju softvera, ulogu multimedije, kriterije za evaluaciju alata i programa za učenje jezika. Praktičan dio nastave slijedi predavanja te obuhvaća primjenu različitih elektroničkih izvora kojima se razvijaju praktične vještine neovisno o jeziku (primjena Internet izvora, edukativni programi, specijalni i zabavni softver, autorski alati, alati za obradu jezika, elektronski rječnici i programi za prevođenje) koji se mogu integrirati u nastavu jezika kao nadogradnja na klasičan oblik nastave. Kroz seminarski rad studenti će samostalno ili u paru prezentirati mogući oblik nastave jezika s primjenom računala, rezultate istraživanja postojećih elektronskih izvora ili izrađenu vlastitu web stranicu namijenjenu učenju jezika s ugrađenim kulturološkim elementima.

Cilj:

Cilj je kolegija upoznati studente s područjem primjene računala u nastavi jezika koje obuhvaća teoriju i povijesni razvoj, evaluaciju multimedijskih sustava, kritički odabir izvora, praktičnu primjenu i integraciju s tradicionalnim modelima poučavanja jezika. Kroz teorijski dio (razvoj, pristupni, uloga ICT, hibridni model učenja, razvoj novih znanja i vještina, uloga, autorski alati, uloga multimedije, kriteriji za evaluaciju) studenti će steći znanja vezana za ulogu tehnologije u nastavi jezika. Kroz samostalne vježbe koje slijede predavanja, studenti će praktično koristiti stečeno znanje, te provoditi evaluaciju postojećih izvora. Kroz seminarski rad studenti će, prema vlastitim interesima, samostalno ili u paru prezentirati određeno područje vezano uz kolegij. Primjena hibridnog modela, odnosno primjena tehnologije kao komplementarnog pristupa tradicionalnom modelu, temeljni je princip navedenog kurikuluma.

Način izvođenja nastave:

- klasično i primjenom sustava za e-učenje

  • Predavanja – teorijski dio
  • Vježbe – kroz samostalne zadatke
  • Seminar – kroz samostalni ili timski rad

Ocjenjivanje:
– Pohađanje nastave 10%
– Izvršeni zadaci na vježbama 10&
– Seminarski rad 20%
– Pismeni/ usmeni 60%


Obvezna literatura: (na Omegi, u knjižnici Odsjeka, u Zavodu) :

1.         Seljan, Sanja; Berger, Norbert; Dovedan, Zdravko. Computer-Assisted Language Learning (CALL). Proceedings of the 27th International Convention MIPRO 2004: MEET+HGS. Rijeka: Liniavera, 2004. pp. 262-266

2.         Information and Communications Technology for Language Teachers. http://www.ict4lt.org/en/index.htm

3.         Warschauer M. Computer-assisted language learning: an introduction. Multimedia language teaching, Tokyo: Logos International.

4.         Ksenija Klasnic, Jadranka Lasic-Lazic; Sanja Seljan. Quality Metrics of an Integrated E-Learning System – students’ perspective / E-learning experiences and future / Safeeullah Soomro (Ed.), INTECH, 2010. ISBN: 978-953-307-092-6 pp.71-93. Available from:

5.         Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Multimedia in Foreign Language Learning. Proceedings of the 25th International Convention MIPRO 2002: MEET + MHS. Rijeka: Liniavera, 2002. pp. 72-75

6.         Cetinić, Ana; Seljan, Sanja. Evaluation of Classroom-based Online Multimedia Language Assessment // Proceedings of the International Conference "Future of Education". Milano, Italy : Simonelli Editore, 2011. 76-81

7.         Seljan, S; Banek Zorica, M; Špiranec, S; Lasić-Lazić, J. CALL (Computer-Assisted Language Learning) and Distance Learning. Proceedings of  the 29th International convention MIPRO 2006. Rijeka: Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, 2006.

8.         Fučkan Držić, B.; Seljan, S.; Mihaljević Džigunović, J.; Lasić, Lazić, J.; Stančić, H.  Teaching English for Special Purposes Aided by E-learning Platform. The International Journal of Excellence in e-Learning. // International Journal of Excellence in eLearning. 4 (2011) , 1; http://journals.hbmeu.ae/Pages/Issues.aspx?JID=6&IID=46.

Dopunska literatura:

1.    Lyle. B. Bachman. Statistycal Analyses for Language Assessment. Cambridge University Press, 2004.

2.    Directorate General of Education and Culture: Impact of ICT on the Teaching of Foreign Languages and on the Role of Teachers of Foreign Languages.

3.    Seljan, Sanja i Gaspar, Angelina (2009). Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama. U: Granic, Jagoda (ur./ed.). Jezicna politika i jezicna stvarnost / Language Policy and Language Reality. Zagreb: HDPL, 617-625

4.    Seljan, Sanja et al.Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning. Zagreb: Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. ISBN broj je 978-953-175-420-0 V+360 str. (odabrana poglavlja)

5.    Wenli Tsou, Weichung Wang, Yenjun Tzeng. Applying a multimedia storytelling website in foreign language learning. Computers & Education 47(1), 2006. pp. 17-28

6.    Samuel R. H. Joseph, Maria Uther. Mobile Devices for Language Learning: Multimedia Approaches. Research and Practice in Technology Enhanced Learning (1), 2009. Pp. 7-32.

7.    INSET training materials for teachers of Modern Foreign Languages, 2009.

8.    Davies, Graham. Free resources and articles on CALL. http://www.camsoftpartners.co.uk/freestuff.htm

9. Language Learning and Technology http://llt.msu.edu/default.html

10.EuroCALL http://www.eurocall-languages.org/

11.Davies, Graham. Free resources and articles on CALL. http://www.camsoftpartners.co.uk/freestuff.htm

12.Computer-Assisted Language Learning http://www.tandfonline.com/toc/ncal20/current

13.Internet Resources for Language Teachers and Learniners. http://www.fredriley.org.uk/call/langsite/