Redoviti studij - Raspored nastave

CENTAR ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

       NASTAVNIČKA USMJERENJA

                   Raspored nastave u ljetnom semestru akademske godine 2018/2019.

 

Status

kolegija

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Raspored

Dvorana

Obv.

doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Psihologija odgoja i obrazovanja

2+2+0

6

SRI

8,30-9,30 h P

PET

17,00-18,30 O

UTO

15,30-17 h S1

17-18,30 h S2

18,30-20 h S3

D3

 

D5

 

D5

Obv.

prof.dr.Mirjana Šagud

+

Filip Brčić

Sustavna pedagogija

2+1+0

6

ČET.

14-15,30 P

SR.

18,30-20,45 h

S 1,2,3

D5

A-227

Obv.

doc. dr. sc. Nevenka Maras

+

dr. sc. Ana Pongrac Pavlina

Didaktika

2+2+0

6

UT

18,30-20 h P

UT.

9,30-12,30 S 1,2,3,4

D7

A-227

Izb.

prof. dr. sc. Anton Vukelić

Sociologija obrazovanja

2+0+0

4

PON.

11-12,30 h

15,30-17h

D3

D6

Izb.

prof. dr. sc.Vesna Buško

Evaluacija tretmana u obrazovanju

2+0

4

UT

12,30-14

D1

Izb.

doc. dr. sc. Marko Liker

Proizvodnja govora

0+1+1

4

PET.

14,45-15,30 S

15,30-17,45 V1,V2,V3

A-102

B-320

Izb.

prof. dr. sc. Gordana Varošanac Škarić/doc. dr. sc. Diana Tomić

Govorništvo za nastavnike

0+1+1

4

PET

11-13,15 h

      A- 226