prof. dr. sc. Vesna Buško

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala je 1990., magistrirala 1995. i doktorirala 2000. godine. U zvanje znanstvenog asistenta izabrana je 1995., u zvanje višeg asistenta 2000., docenta na Katedri  za psihometriju 2002., te u zvanje izvanrednog profesora 2008. godine. Od akademske godine 2005/06. predstojnica je Katedre za psihometriju na Odsjeku za psihologiju.

Na Odsjeku za psihologiju i Filozofskom fakultetu nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja psihometrije i multivarijatne metodologije. U okviru Doktorskog studija psihologije osmislila je i vodi obvezni nastavni modul Psihometrijska teorija i kvantitativne metode. Predavala je i na poslijediplomskim studijima kineziologije i sociologije, a nositeljica je i kolegija Evaluacija dijagnostike i tretmana na specijalističkom studiju iz kliničke psihologije.

Kao stipendist DAAD fondacije, 2002. godine boravila je u studijskom posjetu na Sveučilišta “Friedrich Schiller“ u Jeni i “Frei Universität“ u Berlinu. Kao gostujući profesor 2010. godine  predavala je teme iz područja linearnoga strukturalnog modeliranja za studente poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Buenos Airesu. Trenutno vodi znanstveni projekt Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova te u koautorstvu uredila 2 i napisala priloge za još 8 knjiga. Izložila je šezdesetak priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Izradila je petnaestak kompozitnih psihologijskih testova većinom iz domene općih kognitivnih sposobnosti.

            Od 2006. godine glavna je urednica međunarodnog časopisa Review of Psychology. Od 2009. godine članicaje i uređivačkogodboraPsychologyScienceQuarterly, teod 2010. godine član je uredništvaPsychologicalTestsandAssessmentModeling. Redovita je članica Hrvatskoga psihološkog društva, European Association of Psychological Assessment, International Society for Study of Individual Differences te član osnivač European Association of Methodology.

 

Popis radova objavljenih u posljednjih 5 godina:

1.    Buško, V. & Babić, A. (2006). Prilogempirijskojprovjeriulogeemocionalneinteligencijeu školskompostignućuosnovnoškolaca. Educational Sciences, 12, 2, 313-327.

 
 

 

 

2.     Kulenović, A.  & Buško, V. (2006). Structural equation analyses of personality, appraisals, and coping relationships. Review of Psychology, 13, 2, 103-112.

 

3.     Buško, V. (2007). Analiza linearnih strukturalnih jednadžbi i pitanje ekvivalentnosti modela. Suvremena psihologija, 10, 1, 95-108.

 

4.     Buško, V. (2007). Prediktori mjera psiholoških stanja u kontekstu transakcijske teorije stresa i načina suočavanja. Medicinski glasnik, 4, 2, 63-70.

 

5.     Knezović, D. & Buško, V. (2007). Percipirano roditeljsko ponašanje i različiti aspekti agresivnoga ponašanja djece osnovnoškolske dobi. Odgojne znanosti, 9, 1, 91-106.

 

6.     Štulhofer, A., Landripet, I., Matko, V., Momčilović, A., Kladarić, P. G., & Buško, V. (2007). Pornography and Sexual Satisfaction: Any Relationship? In: S. V. Knudsen, Lofgren-Martenson, L. & Mansson, S. A. (Eds.) Generation P? Youth, Gender and Pornography (pp. 66-84). Copenhagen: Danish School of Education Press.

 

7.     Štulhofer, A., Buško, V. & Landripet, I. (2009). Pornografie, seksuele socialisatie en bevrediging bij jonge mannen. Tijdschrift voor Seksuologie. 33, 97-110.

 

8.     Barić, R. & Buško, V. (2008). The influence of visual demonstration and verbal instruction on learning complex motor skill. U Milanović, D. i Prot, F. (Ur.). Kinesiology Research Trends and Applications: Proceedings Book (pp. 487-489). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

 

9.     Štulhofer, A. & Buško, V. (2008). Evaluacija novog instrumenta za procjenu seksualnog zadovoljstva. Suvremena psihologija, 11, 2, 287-312.

 
 

 

 

10.Tatalović Vorkapić, S., Tadinac, M., Kulenović, A. & Buško, V. (2008). Evoked potentials and abstract thinking. Review of Psychology, 15, 1-2, 67-76.

 

11.Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Development and bi-cultural validation of the new sexual satisfaction scale. Journal of Sex Research, 46, 4, 257-268. (DOI: 10.1080/00224490903100561)

 

12.Buško, V. (2010). Measuring individual differences in psychological attributes: A psychometric view of contextual effects. Review of Psychology, 17, 1, 43-47.

 

13.Štulhofer, A., Buško, V., & Landripet, I. (2010). Pornography, Sexual Socialization, and Satisfaction among Young Men. Archives of Sexual Behavior, 39, 168-178.

 

14.Štulhofer, A., Buško, V., & Schmidt, G. (2011). Adolescent exposure to pornography and relationship intimacy in young adulthood. Psychology and Sexuality, First published on: 18 February 2011 (iFirst). (DOI: 10.1080/19419899.2010.537367).

 

15.Gverović Antunica, A, Karaman, K., Znaor, Lj., Sapunar, A., Buško, V., & Puzović, V. (2012). IL-12 concentrations in the aqueous humor and serum of diabetic retinopathy patients Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, Published online: 08 January 2012. (DOI 10.1007/s00417-011-1905-4).

 

16.Mujagić, A. & Buško, V. (2012). Upravljanje učenjem: konstrukt samoregulacije i struktura njegovih komponenata. Suvremena psihologija, 15, 2.

 

17.Mujagić, A. & Buško, V. (2012). Situational (in)consistency in learning strategies. Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012, 3-7.12.2012.

 

18.Babić Čikeš, A. & Buško, V. (2012). Does ability-based emotional intelligence contribute to school achievement of elementary school pupils? Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012, 3-7.12.2012.

 

19.Buško, V. (2011). Testing and Assessment. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online: Psychology. New York: Oxford University Press. (Article Launch Date: November 2011. http://aboutobo.com/psychology/#4).

 

20.Buško, V. (2011). Psychological Testing Theory. U: M. Lovric (Ed.), International Encyclopedia of Statistical Science(1st Edition). Berlin - Heilderberg: Springer-Verlag.

 

21.Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Sexual Satisfaction Scale and Its Short Form. U: T. D. Fisher, C. M. Davis, W. L. Yarber, & S. L. Davis (Eds.), Handbook of Sexuality-Related Measures (3rd Edition). New York: Routledge.

 

22.Buško, V. (2009).  Shifting from paper-and-pencil to computer-based testing: Requisites, challenges, and consequences for testing outcomes – A Croatian perspective. In:Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing (110-113). Luxembourg: European Communities.

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

 

1.      Kulenović, A. & Buško, V. (1999). EmprijskaevaluacijadijagnostičkeipragmatičkeupotrebljivostipseudoupitnikaCornellIndex. Suvremenapsihologija, 2, 1-2, 49-65.

 

2.      Kulenović, A., Balenović, T. & Buško, V. (2000). Testanalizeemocija: jedanpokušajobjektivnogmjerenjasposobnostiemocionalneinteligencije. Suvremena psihologija, 3, 1-2, 27-48.

 

3.      Buško, V. (1997). Evaluation report II: Evaluation outcomes: Long-term impact of the program. U: Uzelac, M. (Ur.), School-Based Health and Peace Initiative: Trauma Healing and Peaceful Problem Solving (42-53). UNICEF-CARE-McMaster University.

 

4.      Buško, V. & Kulenović, A. (2003). The structure and stability of coping with low-control stressors. Review of Psychology, 10, 2, 75-83.

 

5.      Kulenović, A. & Buško, V. (2005). Latentne osobine i stanja: O jednoj generalizaciji klasične teorije testova. Suvremena psihologija. 8, 2, 133-146.

 
 

 

 

6.      Kulenović, A.  & Buško, V. (2006). Structural equation analyses of personality, appraisals, and coping relationships. Review of Psychology, 13, 2, 103-112.

 

7.      Buško, V. (2007). Analiza linearnih strukturalnih jednadžbi i pitanje ekvivalentnosti modela. Suvremena psihologija, 10, 1, 95-108.

 

8.      Buško, V. (2009).  Shifting from paper-and-pencil to computer-based testing: Requisites, challenges, and consequences for testing outcomes – A Croatian perspective. U:Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing (110-113). Luxembourg: European Communities.

 

9.      Buško, V. (2010). Psychological testing theory. U M. Lovric (Ur.), International Encyclopedia of Statistical Science (1st Ed.). New York: Springer.

 

 

10.  Buško, V. (2011). Testing and Assessment. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online: Psychology. New York: Oxford University Press. (Article Launch Date: November 2011. http://aboutobo.com/psychology/#4).