doc. dr. sc. Raul Raunić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis

Rođen 30. rujna 1959. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pazinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1983. godine filozofiju i sociologiju. Od kraja 1984. do sredine 2004. godine radi kao srednjoškolski profesor društveno humanističkih predmeta, odnosno profesor filozofije, logike, etike i sociologije u XII. gimnaziji u Zagrebu. Promaknut u zvanje srednjoškolskog profesora mentora (1997) i profesora savjetnika (2002).

Od 1995. do 2004. godine mentor je studentima filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u okviru kolegija „Metodika nastave filozofije“. Od 1997. do 2000, kao vanjski suradnik, vodi seminare etike na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Od 1996 do 2002. godine član je stručnog povjerenstva Ministarstva prosvjete za nastavne programe i udžbenike etike. Održao je više od desetak uvodnih izlaganja na stručnim skupovima nastavnika etike, znanstvenim skupovima Hrvatskoga filozofskog društva i dva međunarodna znanstvena skupa. Magistrirao je 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Pretpostavke liberalnog shvaćanja pojedinca u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj filozofiji politike“. Doktorsku disertaciju na temu „Liberalno shvaćanje pojedinca: filozofija politike Johna Lockea“ obranio je 2009. godine pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr.sc. Gvozden Flego, predsjednik povjerenstva; prof. dr.sc. Žarko Puhovski, mentor; profesor emeritus Ivan Prpić, član povjerenstva i prof. dr.sc. Vesna Pusić, članica povjerenstva.

Od sredine 2004. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u nastavnom zvanju predavača. 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Na Odsjeku za filozofiju nositelj je predmeta „Metodika nastave filozofije“, a 2010. godine uvodi i predmet „Filozofija odgoja“. Kontinuirano surađuje u izvedbi predmeta „Filozofija politike“.

Uža područja interesa: filozofija odgoja, filozofija politike, socijalna filozofija, etika i metodika. Objavljuje stručne i znanstvene radove u časopisima: Filozofska istraživanja, Metodički ogledi, Naše teme, Kulturni radnik, Politička misao.

 

Popis relevantnih radova (2003 – 2010):

Knjige:

-          Filozofija politike Johna Lockea, Nakladno-istraživački zavod Politička kultura, Zagreb 2009. str. 273.

-          Pretpostavke liberalnog shvaćanja čovjeka, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005., str.225.

Rasprave:

-          (2006) „Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije“ u: Filozofija i odgoj u suvremenom društvu (ur. Milan Polić), Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb. Prethodno objavljeno 2005. u: Filozofska istraživanja, Zgb, br. 97.

-          (2003) „Odumire li država na krivim mjestima? Kriza političkog autoriteta javnog školstva“, Dileme odgoja za demokraciju: što će škola demokraciji? Što će demokracija školi?, Heinrich Böll Stiftung, Zagreb.

 

-          (2003) „Je li školsko poučavanje u moralnom odgoju indoktrinacija i manipulacija?“ i „Što treba biti metodičko uporište nastavnog predmeta etika?“, Metodički ogledi, Vol. 10, No. 1.