prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis

Dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić rođena je 7. ožujka 1959. godine u Gospiću. Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završila je u Zagrebu. Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu 1984. godine i stekla zvanje diplomiranog dramaturga. Također je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine i stekla zvanje profesora komparativne književnosti i fonetike. Magistrirala je na smjeru komunikologije na zajedničkom Poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine u Varaždinu, obranivši radnju pod naslovom Dinamika konotacijskih vrijednosti temeljnih političkih pojmova. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, disertacijom iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje pod naslovom Zvučne osobine ugode glasa.

Od 1988. do 1993. godine radila je kao mladi istraživač na znanstveno-istraživačkim projektima na Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1994. izabrana je za asistenticu u Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1998. godine za višu asistenticu, 2000. docenticu a 2005. godine za izvanrednu profesoricu na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika, u kojem svojstvu se nalazi i sada. Predaje Ortofoniju, Scenski govor, Ortoepiju hrvatskog jezika, Govor masovnih medija, Neverbalnu komunikaciju, Metodiku govora u elektroničkim medijima i Govorništvo za nastavnike. Na Doktorskom studiju lingvistike predaje Forenzičku fonetiku. Osim na matičnom Odsjeku predavala je ili predaje fonetske kolegije studentima Akademije dramskih umjetnosti, Muzičke akademije, Fakulteta političkih znanosti, Studija Mediji i društvo Sveučilišta u Dubrovniku i Studija glume i lutkarstva Sveučilišta u Osijeku a predaje i studentima Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

Do sada je objavila jednu knjigu i po tridesetak znanstvenih radova i stručnih radova. Urednica je triju zbornika znanstvenih radova i dvaju zbornika sažetaka sa znanstvenih skupova.

Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s tridesetak izlaganja a sama je organizirala dva znanstvena skupa s međunarodnim sudjelovanjem.

Bila je istraživač na projektima o hrvatskoj prozodiji i o hrvatsko-slovenskim fonetskim dodirima u okviru hrvatsko-slovenskih bilateralnih projekta, a glavni je istraživač bila na tri projekta MZOŠ RH o glasu i forenzičkoj fonetici. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga.

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić,  u okviru stručne djelatnosti, surađivala je kao fonetičar na HRT-u, sudjelovala je u radu Govorničke škole za darovite srednjoškolce, koje je sada i voditeljica, održala je nekoliko radionica o glasu i govoru te niz javnih predavanja iz područja fonetike u različitim strukovnim udrugama i ustanovama. Bila je voditeljica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva (2000-2008.), članica uredništva časopisa Govor i njegova je tajnica od 2003. godine.

Bila je pročelnica Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i članica Fakultetskog vijeća (2000.- 2002.), i niza stručnih i upravnih tijela Odsjeka i Fakulteta, a sada je  predstojnica Katedre za ortoepiju hrvatskog jezika.

 


Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina  (2005. – 2010. godina)

 

1.      Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar . Zagreb: FF press, 278 stranica.

2.      Varošanec-Škarić, G. (2006). Vibrato školovanih muških pjevačkih glasova. Govor  - časopis za fonetiku. XXIII, 2; 97-121.

3.      Varošanec-Škarić, G.; Bićanić, J. (2007). A comparison of indices of difference and similarity, based on LTASS and tested on voices in real forensic case in controled conditions. Procedings of 16th International Congress of Phonetic Sciences / Trouvain, Jurgen ; Barry, William J. (ur.). Saarbrucken : Pirrot GmbH, Dudweiler, 2085-2088.

4.      Varošanec-Škarić, G. i Horga, D. (urednici). (2007.) Istraživanja govora – knjiga sažetaka 6. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i HFD.

5.      Varošanec-Škarić, G.; Stanković, D.; Šafarić, I. (2008).
Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru. Govor - časopis za fonetiku. XXV, 2; 143-170.

6.      Varošanec-Škarić, G. (2008). Verifikacija govornika u forenzičnoj foneticiGovor- časopis za fonetiku. XXV, 1; 31-44.

7.      Varošanec-Škarić, G. (2008). Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students. Clinical Linguistics and Phonetics. 22; 881-889.

8.      Varošanec-Škarić, G.; Kišiček, G. (2009) Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora. Suvremena lingvistika. 1.  67; 109-125.

9.      Varošanec-Škarić, G.(2011). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

 

 1. Varošanec, G. (1988). Čija je mora “Mora”? (T. Bakarić: “Mora”). Novi prolog, 8-9, 215-223.
 2. Varošanec-Škarić, G. (1989). Neborci u agonu (Miroslav Krleža: “U agoniji”). Novi prolog, 12-13, 173-176.
 3. Varošanec- Škarić, G. (1993). Evgenij Kumičić: Govori. Govor/Speech, X, 2, 87-93.
 4. Varošanec-Škarić, G. (1993). Politička zbilja projicirana u Galileo prostor. Govor/Speech, X, 1, 51-87.
 5. Varošanec-Škarić, G. (1994). Glasovi radiotelevizijskih spikera na temelju njihova dugotrajnoga prosječnoga spektra. Govor/Speech, XI, 1, 27-40.
 6. Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. (1994). Skupna slika govora Hrvatske televizije. Govor/Speech, XI, 2, 1-12.
 7. Škarić, I. i Varošanec- Škarić, G. (1994). Ocjene televizijskih govornika. Govor/Speech, XI, 1, 1-9.
 8. Varošanec-Škarić, G. (2000). Proksemika glumačkoga govora. Zbornik (ur. K. Podbevšek i T. Gubenšek): Kolokvij o umetniškem govoru, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, str. 46-56.
 9. Varošanec - Škarić, G. (2000). Vježbe za glas i izgovor. Logopedsko društvo Štajerske regije, Maribor, Slovenija.
 10. Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar . Zagreb: FF press.
 11. Varošanec-Škarić, G.(2011). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.