prof. dr. sc. Mirjana Šagud

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis:
Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. godine u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku akademiju. Godine l982. diplomirala je  na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu studij pedagogije. Na istom fakultetu magistrirala je godine l991. iz područja pedagogije, obranom magistarskog rada pod nazivom “Postupci odgajatelja u razvijanju i bogaćenju simboličke igre”. Doktorirala je 3. svibnja 2006. godine disertacijom “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”. Od l982. godine radila je kao znanstveni asistent pri Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta, a od 1998. godine na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje je bila na dužnosti dekanice. Od 2001. godine predsjednica je Državnog povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 23. rujna 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 2006. godine suradnica je na znanstvenom projektu “Nove paradigme ranog odgoja”, a od 2013. godine na bilateralnom znanstvenom projektu  “Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora”. Voditeljica je akcijskih istraživanja usmjerenih na unapređivanje prakse u nekoliko zagrebačkih dječjih vrtića. Autorica je dviju znanstvenih knjiga – “Odgajatelj u dječjoj igri” i “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”, tridesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima sa stručno-znanstvenih skupova, te više desetaka stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja. Voditeljica katedre za predškolsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.

 

Bibliografija:

Autorske knjige

1. Šagud, Mirjana.
Odgajatelj kao refleksivni praktičar .
Petrinja : Visoka učiteljska škola Petrinja, 2006 (monografija).

2. Šagud, Mirjana.
Odgajatelj u dječjoj igri .
Zagreb : Školske novine, 2002 (monografija).Poglavlja u knjizi

1. Šagud, Mirjana.
Profesionalizam odgajatelja – temeljni čimbenik u mijenjanju kulture predškolske ustanove // Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.).
Pitomača : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. Str. 281-289.

2. Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka.
Značaj kritičke refleksije i samorefleksije za istraživanje i unapređivanje pedagoške prakse // Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene / Ljubetić, Maja ; Mendeš, Branimir (ur.).
Split : Nomen Nostrum Mudnić d.o.o, 2012. Str. 138-145.

3. Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka.
Autonomija odgajatelja i razvoj njegovih kompetencija // Suvremeni tokovi u ranom odgoju / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.).
Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 463-476.

4. Šagud, Mirjana.
Profesionalno usavršavanje i razvoj odgajatelja // Nove paradigme ranog odgoja / Maleš, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011. Str. 267-291.

5. Šagud, Mirjana; Kermeci, Marinela.
Integriranje pedagogijske teorije u kompleksno područje prakse // Interdisciplinarni pristup učenju - put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta / Vujičić, Lidija ; Matjaž, Duh (ur.).
Rijeka : Grafika Zambelli, 2009. Str. 235-244.

6. Šagud, Mirjana.
Preparing Kindergarten Teachers for the Complex Field of Education // Teacher of 21st century: Quality Education for Quality Teaching / Žogla, Irē na (ur.).
Riga : University of Latvia Press, 2008. Str. 169-175.Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Šagud, Mirjana; Petrović Sočo, Biserka.
Playing - Medium for Understanding, Interpreting and Transforming Immediate Reality. // Croatian Journal of Education (1848-5650) 16 (2014), S.I. ; 279-289. 16 (2014) ; 1-316 (pregledni rad, znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Inicijalno obrazovanje odgajatelja i profesionalni razvoj. // Pedagogijska istraživanja. 8 (2011) , 2; 259-269 (članak, znanstveni).

3. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana; Brajša-Žganec, Andreja.
Kompetencije odgajatelja u vrtiću - organizaciji koja uči. // Pedagogijska istraživanja. 3 (2006) , 1; 45-59 (članak, znanstveni).

4. Petrović-Sočo, Biserka; Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Nova paradigma učenja - nove uloge odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 7 (2005) , 2 (10); 315-327 (pregledni rad, znanstveni).Ostali radovi u drugim časopisima

1. Šagud, Mirjana.
INTERAKTIVNO SAGLEDAVANJE PROFESIONALNE, STRUČNE I OSOBNE AUTONOMIJE ODGAJATELJA. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 107-108 (133-134) (2013) ; 6-7 (članak, stručni).

2. Šagud, Mirjana.
Profesionalni razvoj odgajatelja i suvremeni kurikulum djece rane i predškolske dobi. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 21/22 (2011) , 93-94; 16-17 (članak, stručni).

3. Šagud, Mirjana.
Pedagog u građenju i razvijanju kurikuluma. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 90-91 (2010) ; 12-14 (članak, ostalo).

4. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 142 (2001) , 1; 61-70 (pregledni rad, ostalo).

5. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Integrirani metodički pristup učenju predškolskoga djeteta. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 2 (2000) ; 75-83 (članak, stručni).Radovi u postupku objavljivanja

1. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Igra - medij razumijevanja, interpretacije i transformacije neposredne stvarnosti. // Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. (2013) (prihvaćen za objavljivanje).Plenarna izlaganja

1. Šagud, Mirjana; Lešin, Gordana.
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja // EDUvision 2014 / Mojca Orel (ur.).
Ljubljana : EDUvision, 2014. 295-303 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Akcijsko istraživanje-kontinuirano mijenjanje i zajedničko izgrađivanje kurikula // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju, zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju2005. / Ante Murn, Diana Nenadić-Bilan, Robert Bacalja, Mirna Klarin (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2007. 93-102 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Objavljena pozvana predavanja na skupovima

1. Šagud, Mirjana.
Uloga akademske zajednice u profesionalnoj pripremi budućih učitelja // Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. 24-34 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Odgojno – obrazovna praksa – mjesto kontinuiranog učenja odgajatelja // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šagud, Mirjana.
Kompetetencije odgajatelja i suvremena odgojno - obrazovna praksa // Kompetencije i kompetentan učitelj / Babić, Nada (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strosmmayer, 2007. 119-125 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Jurčević-Lozančić, Anka; Šagud, Mirjana; Konstadinović, Danijela.
Education and learning for the future : challenges and questions // School, Education and Learning for the Future / Jurčević-Lozančić, Anka ; Opić, Siniša (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu., 2011. 137-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šagud Mirjana.
Integrated Learning through Play // Modern Methodological Aspects / Bene, Annamaria (ur.).
Subotica : University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, 2010. 66-75 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Akcijsko istraživanje – kontinuirano mijenjanje i zajedničko izgrađivanje kurikula // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2007. 93-102 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Književni sadržaji kao sastavnica poticajnog jezičnog okruženja predškolske djece // Učitelj – godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu.
2007. 119-128 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šagud, Mirjana.
Evaluacija i samoevaluacija odgojno-obrazovne prakse // Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 678-684 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šagud, Mirjana; Slunjski, Edita.
Primjena portfolia u metodičkoj pripremi studenata // VII. dani Mate Demarina – prema suvremenoj školi / Šagud, Mirjana (ur.).
Petrinja : Visoka učiteljska škola u Petrinji, 2006. 89-98 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Jaslice-zajednica koja uči // Zbornika radova Čakovec 2003. / Slunjski, Edita (ur.).
Čakovec : Zrinski, 2003. 19-22 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

6. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Odgojitelj-refleksivni praktičar i pedagoška dokumentacija // Zbornik radova Čakovec 2001. / Varošanec, Lidija (ur.).
Čakovec : Knjigoplastika d.o.o., 2001. 19-24 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

7. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Igra u predškolskoj ustanovi // Mirisi djetinjstva / Hicela, Ivon (ur.).
Split, 20002. 10-13 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).Sažeci u zbornicima skupova

1. Šagud, Mirjana.
Suvremeno djetinjstvo i institucijski kontekst // 14. DANI MATE DEMARINA SUVREMENI IZAZOVI TEORIJE I PRAKSE ODGOJA I OBRAZOVANJA / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.). - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Učiteljski Fakultet , 2014. 374-374 (ISBN: 978-953-7210-72-4). / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.).
Topusko, Hrvastka, 29-30.05.2014. : Učiteljski fakultet Zagreb, 2014. 374-374 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Playing – the media of understanding, interpretation and transformation of the immediate reality // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Petrović-Sočo, Biserka: Šagud, Mirjana.
Institucijski predškolski kontekst i kako ga mijenjati // Dijete i djetinjstvo. Teorija i praksa predškolskog odgoja / Babić, Nada ; Irović, Stanislava (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku. Visoka učiteljska škola, 2002. 44-45 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).