Obavijest - upisi - zimski semestar 2017/18.

UPISIVANJE KOLEGIJA NASTAVNIČKOG MODULA U REDOVITOM STUDIJU

Upisivanje kolegija Nastavničkog modula u redovitom studiju podijeljeno je u tri etape.

1. Registracija studenata 1. godine diplomskih studija na sustav za upisivanje kolegija Centra za obrazovanje nastavnika (do 5. listopada 2017.)

2. Upisivanje podataka o odslušanim i položenim kolegijima iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika upisanima u ljetnom semestru
(do 5. listopada 2017.)

3. Studenti 2. godine diplomskog studija mogu upisati neodslušane obvezne kolegije 
(od 5. listopada 2017. u 9:00 sati) 

4. Upisivanje obveznih i izbornih kolegija u zimskom semestru 2017/2018. godine za sve studente
(započinje u petak 6. listopada 2017. u 9:00 sati)

Upisivanje kolegija moguće je tek nakon unosa podataka o položenim kolegijima. 

Upisi svih kolegija Centra za obrazovanje nastavnika provode se isključivo putem on-line sustava Hydra, te ne prijavljujte upis kolegija nastavnicima putem elektroničke pošte. 

Nakon što ste uspješno upisali kolegij putem sustava Hydra potrebno je kolegij upisati i putem ISVU sustava. Prijave studenata koji nisu upisali kolegij putem sustava Hydra, a upisali su ga putem ISVU sustava biti će obrisane.

Prilikom odustajanja od upisanog kolegija obvezno ga ispišite preko on-line sustava, jer od ljetnog semestra 2017/2018. studenti koji su odustali od kolegija, a nisu ga ispisali, imati će niži prioritet prilikom upisa izbornih kolegija.

Upisi se provode isključivo on-line na stranici:

http://hydra.ffzg.hr/CZON