prof. dr. sc. Vesna Buško

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala je 1990., magistrirala 1995. i doktorirala 2000. godine. U zvanje znanstvenog asistenta izabrana je 1995., u zvanje višeg asistenta 2000., docenta na Katedri  za psihometriju 2002., te u zvanje izvanrednog profesora 2008. godine. Od akademske godine 2005/06. predstojnica je Katedre za psihometriju na Odsjeku za psihologiju.

Na Odsjeku za psihologiju i Filozofskom fakultetu nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja psihometrije i multivarijatne metodologije. U okviru Doktorskog studija psihologije osmislila je i vodi obvezni nastavni modul Psihometrijska teorija i kvantitativne metode. Predavala je i na poslijediplomskim studijima kineziologije i sociologije, a nositeljica je i kolegija Evaluacija dijagnostike i tretmana na specijalističkom studiju iz kliničke psihologije.

Kao stipendist DAAD fondacije, 2002. godine boravila je u studijskom posjetu na Sveučilišta “Friedrich Schiller“ u Jeni i “Frei Universität“ u Berlinu. Kao gostujući profesor 2010. godine  predavala je teme iz područja linearnoga strukturalnog modeliranja za studente poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Buenos Airesu. Trenutno vodi znanstveni projekt Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova te u koautorstvu uredila 2 i napisala priloge za još 8 knjiga. Izložila je šezdesetak priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Izradila je petnaestak kompozitnih psihologijskih testova većinom iz domene općih kognitivnih sposobnosti.

            Od 2006. godine glavna je urednica međunarodnog časopisa Review of Psychology. Od 2009. godine članicaje i uređivačkogodboraPsychologyScienceQuarterly, teod 2010. godine član je uredništvaPsychologicalTestsandAssessmentModeling. Redovita je članica Hrvatskoga psihološkog društva, European Association of Psychological Assessment, International Society for Study of Individual Differences te član osnivač European Association of Methodology.

 

Popis radova objavljenih u posljednjih 5 godina:

1.    Buško, V. & Babić, A. (2006). Prilogempirijskojprovjeriulogeemocionalneinteligencijeu školskompostignućuosnovnoškolaca. Educational Sciences, 12, 2, 313-327.

 
 

 

 

2.     Kulenović, A.  & Buško, V. (2006). Structural equation analyses of personality, appraisals, and coping relationships. Review of Psychology, 13, 2, 103-112.

 

3.     Buško, V. (2007). Analiza linearnih strukturalnih jednadžbi i pitanje ekvivalentnosti modela. Suvremena psihologija, 10, 1, 95-108.

 

4.     Buško, V. (2007). Prediktori mjera psiholoških stanja u kontekstu transakcijske teorije stresa i načina suočavanja. Medicinski glasnik, 4, 2, 63-70.

 

5.     Knezović, D. & Buško, V. (2007). Percipirano roditeljsko ponašanje i različiti aspekti agresivnoga ponašanja djece osnovnoškolske dobi. Odgojne znanosti, 9, 1, 91-106.

 

6.     Štulhofer, A., Landripet, I., Matko, V., Momčilović, A., Kladarić, P. G., & Buško, V. (2007). Pornography and Sexual Satisfaction: Any Relationship? In: S. V. Knudsen, Lofgren-Martenson, L. & Mansson, S. A. (Eds.) Generation P? Youth, Gender and Pornography (pp. 66-84). Copenhagen: Danish School of Education Press.

 

7.     Štulhofer, A., Buško, V. & Landripet, I. (2009). Pornografie, seksuele socialisatie en bevrediging bij jonge mannen. Tijdschrift voor Seksuologie. 33, 97-110.

 

8.     Barić, R. & Buško, V. (2008). The influence of visual demonstration and verbal instruction on learning complex motor skill. U Milanović, D. i Prot, F. (Ur.). Kinesiology Research Trends and Applications: Proceedings Book (pp. 487-489). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

 

9.     Štulhofer, A. & Buško, V. (2008). Evaluacija novog instrumenta za procjenu seksualnog zadovoljstva. Suvremena psihologija, 11, 2, 287-312.

 
 

 

 

10.Tatalović Vorkapić, S., Tadinac, M., Kulenović, A. & Buško, V. (2008). Evoked potentials and abstract thinking. Review of Psychology, 15, 1-2, 67-76.

 

11.Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Development and bi-cultural validation of the new sexual satisfaction scale. Journal of Sex Research, 46, 4, 257-268. (DOI: 10.1080/00224490903100561)

 

12.Buško, V. (2010). Measuring individual differences in psychological attributes: A psychometric view of contextual effects. Review of Psychology, 17, 1, 43-47.

 

13.Štulhofer, A., Buško, V., & Landripet, I. (2010). Pornography, Sexual Socialization, and Satisfaction among Young Men. Archives of Sexual Behavior, 39, 168-178.

 

14.Štulhofer, A., Buško, V., & Schmidt, G. (2011). Adolescent exposure to pornography and relationship intimacy in young adulthood. Psychology and Sexuality, First published on: 18 February 2011 (iFirst). (DOI: 10.1080/19419899.2010.537367).

 

15.Gverović Antunica, A, Karaman, K., Znaor, Lj., Sapunar, A., Buško, V., & Puzović, V. (2012). IL-12 concentrations in the aqueous humor and serum of diabetic retinopathy patients Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, Published online: 08 January 2012. (DOI 10.1007/s00417-011-1905-4).

 

16.Mujagić, A. & Buško, V. (2012). Upravljanje učenjem: konstrukt samoregulacije i struktura njegovih komponenata. Suvremena psihologija, 15, 2.

 

17.Mujagić, A. & Buško, V. (2012). Situational (in)consistency in learning strategies. Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012, 3-7.12.2012.

 

18.Babić Čikeš, A. & Buško, V. (2012). Does ability-based emotional intelligence contribute to school achievement of elementary school pupils? Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012, 3-7.12.2012.

 

19.Buško, V. (2011). Testing and Assessment. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online: Psychology. New York: Oxford University Press. (Article Launch Date: November 2011. http://aboutobo.com/psychology/#4).

 

20.Buško, V. (2011). Psychological Testing Theory. U: M. Lovric (Ed.), International Encyclopedia of Statistical Science(1st Edition). Berlin - Heilderberg: Springer-Verlag.

 

21.Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Sexual Satisfaction Scale and Its Short Form. U: T. D. Fisher, C. M. Davis, W. L. Yarber, & S. L. Davis (Eds.), Handbook of Sexuality-Related Measures (3rd Edition). New York: Routledge.

 

22.Buško, V. (2009).  Shifting from paper-and-pencil to computer-based testing: Requisites, challenges, and consequences for testing outcomes – A Croatian perspective. In:Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing (110-113). Luxembourg: European Communities.

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

 

1.      Kulenović, A. & Buško, V. (1999). EmprijskaevaluacijadijagnostičkeipragmatičkeupotrebljivostipseudoupitnikaCornellIndex. Suvremenapsihologija, 2, 1-2, 49-65.

 

2.      Kulenović, A., Balenović, T. & Buško, V. (2000). Testanalizeemocija: jedanpokušajobjektivnogmjerenjasposobnostiemocionalneinteligencije. Suvremena psihologija, 3, 1-2, 27-48.

 

3.      Buško, V. (1997). Evaluation report II: Evaluation outcomes: Long-term impact of the program. U: Uzelac, M. (Ur.), School-Based Health and Peace Initiative: Trauma Healing and Peaceful Problem Solving (42-53). UNICEF-CARE-McMaster University.

 

4.      Buško, V. & Kulenović, A. (2003). The structure and stability of coping with low-control stressors. Review of Psychology, 10, 2, 75-83.

 

5.      Kulenović, A. & Buško, V. (2005). Latentne osobine i stanja: O jednoj generalizaciji klasične teorije testova. Suvremena psihologija. 8, 2, 133-146.

 
 

 

 

6.      Kulenović, A.  & Buško, V. (2006). Structural equation analyses of personality, appraisals, and coping relationships. Review of Psychology, 13, 2, 103-112.

 

7.      Buško, V. (2007). Analiza linearnih strukturalnih jednadžbi i pitanje ekvivalentnosti modela. Suvremena psihologija, 10, 1, 95-108.

 

8.      Buško, V. (2009).  Shifting from paper-and-pencil to computer-based testing: Requisites, challenges, and consequences for testing outcomes – A Croatian perspective. U:Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing (110-113). Luxembourg: European Communities.

 

9.      Buško, V. (2010). Psychological testing theory. U M. Lovric (Ur.), International Encyclopedia of Statistical Science (1st Ed.). New York: Springer.

 

 

10.  Buško, V. (2011). Testing and Assessment. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online: Psychology. New York: Oxford University Press. (Article Launch Date: November 2011. http://aboutobo.com/psychology/#4).

prof. dr. sc. Renata Marinković

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis:

                Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Nakon završetka studija pedagogije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je na Sveučilišnom interfakultetskom studiju u Zagrebu, a doktorirala informacijske znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

                Bila je zaposlena u Centru za pedagoško-psihološku izobrazbu i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu, zatim na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu (danas Učiteljski fakultet), te   na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju i u Centru za obrazovanje nastavnika.

                U periodu od 2003. do 2007. godine bila je voditeljica Studija pedagoško-psihološke izobrazbe pri Učiteljskom fakultetu za potrebe cjeloživotnog obrazovanja i trajnog usavršavanja odraslih.

                Tijekom godina bila je nositeljica kolegija: Opća pedagogija, Pedagogija -1: Teorija i praksa odgoja i obrazovanja, Pedagogija–2: Obrazovni sustavi, Komunikacija u nastavi. Pored toga autorica je i nositeljica kolegija: Informacijsko-komunikacijski procesi u odgojno-obrazovnom sustavu, Timski rad, Društveno neprihvatljivo ponašanje, Inteligentni sustavi za poučavanje. Na Odsjeku za pedagogiju izvodi nastavu iz kolegija Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju, Virtualno obrazovanje, Upravljanje i autonomija škole.

              Izvodila je nastavu za studente Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Filozofskog fakulteta, Učiteljskog fakulteta, Likovne akademije, Interfakultetskog studija za socijalni rad (pri Pravnom fakultetu), te za studente Politehnike i fizike.

             Bila je nositeljica znanstvenih projekata: Odgojna komunikacija u izvanškolskom životu (Sistemski pristup informacijsko-komunikacijskim procesima odgoja i obrazovanja), Tehnološke implikacije na promjenu koncepcije odgoja i obrazovanja, te je autoricom koncepcije i programa državnog projekta za osposobljavanje odrasle populacije Odgovornost za budućnost. Ujedno je i suradnica na znanstvenom projektu Razvoj metoda nastave kemije na interaktivnoj  školskoj ploči.

            Autorica je i voditeljica međunarodnog Tempus projekta Quality Development of Higher Education. Višekratno se stručno  usavršavala u Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Finskoj. Pored toga sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim, te međunarodnim i domaćim skupovima u zemlji i inozemstvu. Vodila je programske i organizacijske odbore međunarodnih znanstvenih skupova.

            Autorica je knjiga: Regulacijski koncept nastave, Odgojna komunikacija u vanškolskom životu, Inteligentni sustavi za poučavanje, kao i nekoliko poglavlja u knjigama, ali i više od 100 znanstvenih i stručnih radova, te recenzentica 10 knjiga, udžbenika i priručnika za nastavnike, kao i članaka objavljenih u znanstveno relevantnim časopisima. Bila je urednicom nekoliko međunarodnih zbornika.

             Sudjeluje u nastavi Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija pedagogije, pa je tako i mentorom doktorskih disertacija.

              Ekspertom je European Commision (EC) za određene programe, te je Expert for Research Activities (ERCEA), European Research Council (ERC) i Research and Education Association (REA).

 

 


Popis relevantnih radova:

Knjige

 

 1. Marinković, R., Karajić, N. (eds.) (2004): Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of  Science University of Zagreb
 2. Marinković, R. (ed.) (2007): New Perspectives in Quality Development of Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.
 3. Marinković, R. (ed.) (2007): Quality Management and Communication in Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.

 

Članci

 

1.   Marinković, R. (2004.): Inteligentnim sustavima za poučavanje do znanja, Zagreb:  

      Napredak, br.2 (Vol.145), str. 199-206.

      2.   Marinković, R. (2004.): Understanding Communication in Learning, Teaching and 

Tutoring, in: Proceedings of the International Convention Computers in Education,   MIPRO-2004, Opatija, str.17-22.

 1. Marinković, R. (2004.): Analysis of the State of Affairs in Higher Education Teaching 

and Educational Study Programmes, in: Marinković, R., Karajić, N. (eds.) Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb, pp 43-66.

 1. Davidović-Mušica, N., Karajić, N., Marinković, R. (2004.): Importance and 

      Advancement of  Specific Contents and Skills in the Croatian Educational System 

      /Research Report /, in: Marinković, R., Karajić, N. (eds.) Future and the Role of 

      Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb, pp 77-120.

 1. Marinković, R., Davidović-Mušica, N. (2005.): Razvijanje kompetencija kroz hrvatski 

      obrazovni sustav: suprotstavljeni pogledi profesionalaca, Zagreb: Napredak, br.4 

      (Vol.146), str. 468-476.

6.   Marinković, R. (2006.): The Role of Knowledge, Science and Technology in 

      Education, in: Proceedings of the International Convention Computers in Education, 

      MIPRO-2006, Opatija, str.21-28

7.   Marinković, R. (2007.): Nerazdvojivost uloga pedagoške i komunikacijske 

      kompetencije kroz  perspektivu cjeloživotnog obrazovanja učitelja, u: Zborniku 

      radova s Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kompetencije i kompetentnost učitelja 

      (dvojezično), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Učiteljski fakultet u

      Osijeku i Kherson State university Kherson, Ukraine, str.519-525.

8.  Davidović-Mušica, N., Karajić, N., Marinković, R. (2007.): Zadovoljstvo različitih

      profesionalaca u području obrazovanja razvitkom vještina kroz hrvatski obrazovni 

      sustav, Zagreb: Napredak, br.3 (Vol.148), str. 317-327.

 1. Marinković, R. (2007.): Komparativna analiza zapadnoeuropskih nastavničkih kompetencija, u: Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (urednici) PEDAGOGIJA prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, (svezak 2.), Prvi kongres pedagoga Hrvatske, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 389-396.

10. Marinković, R. (2007.): Croatian Educational Space and European Influences, in: 

      Marinković, R. (ed.) New Perspectives in Quality Development of Higher Education,  

      Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.,  pp 25-48.

11. Marinković, R., Karajić, N. (2007.): Socio-Demografic and Working Status of 

      Attenders of Pedagogical-Psychological Education, in: Marinković, R. (ed.) Quality 

      Management and Communication in Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o., 

      pp 95-110.

12. Marinković, R. (2008.): Sustav upravljanja kvalitetom cjeloživotnog obrazovanja, u:

      Uzelac, V., Vujčić, L. (urednice) Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, (svezak 2), 

      Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski faultet u Rijeci, str. 371-377.

13. Marinković, R. (2008.): Communication Technologies in Knowledge and Science 

Development, in: Proceedings of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2008, Opatija, str. 279-284.

     14.  Marinković, R. (2010.): Cjeloživotno obrazovanje nastavnika informatike – stanje i 

            trendovi, in:Proceedings of the International Convention Computers in Education, 

            MIPRO-2010, Opatija, str. 355 - 360.

     15.  Marinković, R. (2010.): Lifelong Learning as a Part of Economic Development, in: 

            Katalinić, B. (ed.) Proceedings of the International Conference „Vallis Aurea“: Focus 

            on Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – 

            Austria – EU, str.0791 – 0797.

      16. Marinković, R.(2011.): Kvaliteta razvoja visokog obrazovanja, Pedagogijska 

            istraživanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 16 str.

      17. Marinković, R., Tomaš, S. (2011.): Formation of Teaching Content in E-Learning, in: 

            Proceedings of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2011, 

            Opatija, str.232-237.

      18. Marinković, R. (2012.): Obrazovni izazovi za buduće generacije, u: Peko, A. (ur.) 

            Didaktički izazovi/Didactic Challenges, Osijek-Slavonski Brod: Sveučilište Josipa 

            Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, 11 str.

      19. Tomaš. S., Marinković, R. (2012.): Primjena sustava E-učenja u nastavnom 

            okruženju, u: Hrvatić, N. (ur.) Pedagogija i kultura (svezak 2), Drugi kongres 

            pedagoga Hrvatske, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 11 str.

      20. Marinković, R. (2012.): Upravljanje ljudskim resursima i razvoj njihovih potencijala/

 Management of Human Resources and Development of their Potentials, in: Katalinić,  

 B.(ed.) Proceedings of the International Conference „Vallis Aurea“: Focus on 

 Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – 

 Austria – EU, str. 0553 – 0559.

 

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

Knjige:

 

Marinković, R. (1984.): Regulacijski koncept nastave, Zagreb: Školska knjiga

 

Marinković, R..(1986.): Odgojna komunikacija u vanškolskom životu, Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Marinković, R. (2004.): Inteligentni sustavi za poučavanje, Zagreb: Hrvatska zajednica tehničke kulture

 

Uredništva zbornika s međunarodnih znanstvenih konferencija (i radovi u njima):

 

Marinković, R., Karajić, N. (eds.) (2004.): Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb

 

Marinković, R. (ed.) (2007.): New Perspectives in Quality Development of Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.

 

Marinković, R. (ed.) (2007.): Quality Management and Communication in Higher Education, Zagreb: A.Z.P. Grafis d.o.o.

 

Relevantni znanstveni radovi:

 

Marinković, R. (1996.): Informatičko obrazovanje u funkciji postizanja kvalitetnog pedagoškog standarda, Zagreb: Napredak, Vol.137. br.4. str. 393-404.

 

Marinković, R., Karajić, N. (2004.): Neke odrednice društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u Hrvatskoj, Zagreb: Napredak, Vol.145. br.4. str. 414-426.

 

Marinković, R. (1994.): Educational Technology in Higher Education, In: Proceedings of the International Conference on Information Technology Interfaces (ITI – 94), Pula, pp 35-40.

 

Marinković, R.: (2003.): Odgovornost za budućnost, U: Od baštine za baštinu, Split-Hvar: Sveučilište u Splitu, str. 131-136.

 

Marinković, R. (2003.): Uvjeti kvalitetnijeg obrazovanja nastavnika, U: Prema kvalitetnoj školi, Split: Sveučilište u Splitu, str. 388-392.

 

Marinković, R. (2004.): Analysis of the State of Affairs in Higher Education Teaching and Educational Study Programmes, In: Marinković,R., Karajić,N. (eds.) Future and the Role of Teachers, Zagreb: Faculty of Science University of Zagreb, pp 43-66.

 

Marinković, R., Davidović-Mušica, N. (2005.): Razvijanje kompetencija kroz hrvatski obrazovni sustav: suprotstavljeni pogledi profesionalaca, Zagreb: Napredak, Vol. 146. br.4. str. 468-476.

 

Marinković, R. (2006.): The Role of Knowledge, Science and Technology in Education, In: Proceedengs of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2006, Opatija, str.21-28.

 

Marinković, R. (2007.): Nerazdvojivost uloga pedagoške i komunikacijske kompetencije kroz perspektivu cjeloživotnog obrazovanja učitelja, U: Kompetencije i kompetentnost učitelja (dvojezično), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Učiteljski fakultet u Osijeku i Kherson State university Kherson, Ukraine, str. 519-525.

 

Marinković, R. (2010.): Lifelong Learning as a Part of Economic Development, In: Katalinić,B. (ed.) Focus on Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – Austria – EU, str. 0791-0797.

 

Marinković, R. (2011.): Kvaliteta razvoja visokog obrazovanja, Pedagogijska istraživanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 16 str.

 

Marinković, R., Tomaš. S. (2011.): Formation of Teaching Content in E-Learning, in. Proceedings of the International Convention Computers in Education, MIPRO-2011, Opatija, str. 232-237.

 

Marinković, R. (2012.): Obrazovni izazovi za buduće generacije, u: Peko,A. (ur.) Didaktički izazovi/Didactic Challanges, Osijek-Slavonski Brod: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, 11 str.

 

Marinković, R. (2012.): Upravljanje ljudskim resursima i razvoj njihovih potencijala/ Management of Human Resources and Development of their Potentials, in: Katalinić, B. (ed.) Proceedings of the International Conference „Vallis Aurea“: Focus on Regional Development, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Vienna – Austria – EU, str. 0553 – 0559.

 

 

prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis:
Jadranka Lasić Lazić (Požega, 1949.) pohađala je i završila gimnaziju u Požegi.  Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i jugoslavenske jezike i književnosti 1975. godine.   Magisterij znanosti stječe nakon završenog Poslijediplomskog studija informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu magistriravši na temi „Pedagoško-animatorski rad s djecom u dječjim odjelima narodnih knjižnica“. Doktorat znanosti stječe iz područja informacijskih znanosti 1991. godine na Sveučilištu u Sarajevu obranom doktorske disertacije „Razvoj bibliotečno informacijskih sustava“. Redoviti je profesor u trajnome zvanju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tri godine radila je honorarno kao novinar pišući priloge za tjednik Vjesnik u srijedu i Potrošački vjesnik. U Matičnoj službi knjižnica grada Zagreba, zaduženoj za razvoj djelatnosti, radi od 1975.-1987. godine na poslovima informatora i stručnog suradnika. Od 1987. godine zaposlena je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu predaje kolegije: Teoriju klasifikacije, Uvod u informacijske znanosti, Upravljanje informacijama i znanjem, Sustave za organizaciju znanja i Upravljanje informacijskim institucijama. Bila je pročelnik Odsjeka u dva mandata. Voditelj je Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu predaje kolegije: Uvod u znanstveno istraživački rad, Upravljanje informacijama i znanjem i Indeksne jezike.  Član je Područnoga znanstvenog vijeća za društvene znanosti i Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je dugogodišnji član Vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Vodila je i sudjelovala na četiri znanstvena projekta. Bila je suradnik na međunarodnom projektu. Kao gostujući predavač predavala je na Poslijediplomskome studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru i diplomskom i poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

 

Dr. Jadranka Lasić Lazić bila je mentorom tridesetak studentskih diplomskih/završnih radova,  osam magistarskih radnji te sedmorici doktoranada.

 

U Zavodu za informacijske znanosti od 2000. godine   obnaša dužnost urednice uredivši tri zbornika i dvije knjige. Autorica je  ili koautorica četiriju knjiga, te preko osamdeset  znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima.

 

Dr. Jadranka Lasić Lazić  2008. godine dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti i za izniman doprinos u promicanju e-učenja  i načina usvajanja znanja i vještina koje nudi informacijska znanost.


Radovi:
1. Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. (2003). Curriculum Development in the Field of Information Science: Knowledge organization Courses // Proceedings of the conference CE / Čičin-Šain, M. Dragojlović, P. Turčić Prstačić, I. (ur.). Opatija : MIPRO HU, 116-122.
2. Lasić-Lazić, Jadranka. (2000). The New Paradigm for Learning. Role of the Library andInformation Technologies as a Base for Life-Long Learning Skills //MIPRO. Opatija, str. 85-90.
3. Kovačević, Dinka; Lasić-Lazić, Jadranka; Lovrinčević, Jasmina. (2004). Školska knjižnica - korak dalje . Zagreb : Zavod za informacijske studije, altaGAMA, (prirucnik).
4. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Banek Zorica, Mihaela.(2004). The management of the learning content // Proceedings of the conference Computers in education / Čičin-Šain, M. Dragojlović, P. Turčić Prstačić, I. (ur.). Opatija : MIPRO HU, 2004. 87-93

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Banek Zorica, Mihaela.(2004). Effective introduction of information technology into modern society // IIS 2004 Proceedings / Aurer, B. ; Kermek, D. (ur.). Varaždin : Faculty of organization and informatics, 119-125

6. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Stančić, Hrvoje; Banek Zorica, Mihaela. (2004). Evaluation of the Library Information System of the facuty of Philosophy in Zagreb, Croatia in the Context of Education in the Electronic Environment // IT innovation in a changing world : proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems / Mahnič, Viljan ; Boštijan, Vilfan (ur.). Ljubljana : Faculty of Computer and Information Science, 112-116

prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis

Dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić rođena je 7. ožujka 1959. godine u Gospiću. Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završila je u Zagrebu. Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu 1984. godine i stekla zvanje diplomiranog dramaturga. Također je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine i stekla zvanje profesora komparativne književnosti i fonetike. Magistrirala je na smjeru komunikologije na zajedničkom Poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine u Varaždinu, obranivši radnju pod naslovom Dinamika konotacijskih vrijednosti temeljnih političkih pojmova. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, disertacijom iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje pod naslovom Zvučne osobine ugode glasa.

Od 1988. do 1993. godine radila je kao mladi istraživač na znanstveno-istraživačkim projektima na Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1994. izabrana je za asistenticu u Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1998. godine za višu asistenticu, 2000. docenticu a 2005. godine za izvanrednu profesoricu na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika, u kojem svojstvu se nalazi i sada. Predaje Ortofoniju, Scenski govor, Ortoepiju hrvatskog jezika, Govor masovnih medija, Neverbalnu komunikaciju, Metodiku govora u elektroničkim medijima i Govorništvo za nastavnike. Na Doktorskom studiju lingvistike predaje Forenzičku fonetiku. Osim na matičnom Odsjeku predavala je ili predaje fonetske kolegije studentima Akademije dramskih umjetnosti, Muzičke akademije, Fakulteta političkih znanosti, Studija Mediji i društvo Sveučilišta u Dubrovniku i Studija glume i lutkarstva Sveučilišta u Osijeku a predaje i studentima Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

Do sada je objavila jednu knjigu i po tridesetak znanstvenih radova i stručnih radova. Urednica je triju zbornika znanstvenih radova i dvaju zbornika sažetaka sa znanstvenih skupova.

Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s tridesetak izlaganja a sama je organizirala dva znanstvena skupa s međunarodnim sudjelovanjem.

Bila je istraživač na projektima o hrvatskoj prozodiji i o hrvatsko-slovenskim fonetskim dodirima u okviru hrvatsko-slovenskih bilateralnih projekta, a glavni je istraživač bila na tri projekta MZOŠ RH o glasu i forenzičkoj fonetici. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga.

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić,  u okviru stručne djelatnosti, surađivala je kao fonetičar na HRT-u, sudjelovala je u radu Govorničke škole za darovite srednjoškolce, koje je sada i voditeljica, održala je nekoliko radionica o glasu i govoru te niz javnih predavanja iz područja fonetike u različitim strukovnim udrugama i ustanovama. Bila je voditeljica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva (2000-2008.), članica uredništva časopisa Govor i njegova je tajnica od 2003. godine.

Bila je pročelnica Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i članica Fakultetskog vijeća (2000.- 2002.), i niza stručnih i upravnih tijela Odsjeka i Fakulteta, a sada je  predstojnica Katedre za ortoepiju hrvatskog jezika.

 


Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina  (2005. – 2010. godina)

 

1.      Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar . Zagreb: FF press, 278 stranica.

2.      Varošanec-Škarić, G. (2006). Vibrato školovanih muških pjevačkih glasova. Govor  - časopis za fonetiku. XXIII, 2; 97-121.

3.      Varošanec-Škarić, G.; Bićanić, J. (2007). A comparison of indices of difference and similarity, based on LTASS and tested on voices in real forensic case in controled conditions. Procedings of 16th International Congress of Phonetic Sciences / Trouvain, Jurgen ; Barry, William J. (ur.). Saarbrucken : Pirrot GmbH, Dudweiler, 2085-2088.

4.      Varošanec-Škarić, G. i Horga, D. (urednici). (2007.) Istraživanja govora – knjiga sažetaka 6. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i HFD.

5.      Varošanec-Škarić, G.; Stanković, D.; Šafarić, I. (2008).
Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru. Govor - časopis za fonetiku. XXV, 2; 143-170.

6.      Varošanec-Škarić, G. (2008). Verifikacija govornika u forenzičnoj foneticiGovor- časopis za fonetiku. XXV, 1; 31-44.

7.      Varošanec-Škarić, G. (2008). Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students. Clinical Linguistics and Phonetics. 22; 881-889.

8.      Varošanec-Škarić, G.; Kišiček, G. (2009) Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora. Suvremena lingvistika. 1.  67; 109-125.

9.      Varošanec-Škarić, G.(2011). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

 

 1. Varošanec, G. (1988). Čija je mora “Mora”? (T. Bakarić: “Mora”). Novi prolog, 8-9, 215-223.
 2. Varošanec-Škarić, G. (1989). Neborci u agonu (Miroslav Krleža: “U agoniji”). Novi prolog, 12-13, 173-176.
 3. Varošanec- Škarić, G. (1993). Evgenij Kumičić: Govori. Govor/Speech, X, 2, 87-93.
 4. Varošanec-Škarić, G. (1993). Politička zbilja projicirana u Galileo prostor. Govor/Speech, X, 1, 51-87.
 5. Varošanec-Škarić, G. (1994). Glasovi radiotelevizijskih spikera na temelju njihova dugotrajnoga prosječnoga spektra. Govor/Speech, XI, 1, 27-40.
 6. Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. (1994). Skupna slika govora Hrvatske televizije. Govor/Speech, XI, 2, 1-12.
 7. Škarić, I. i Varošanec- Škarić, G. (1994). Ocjene televizijskih govornika. Govor/Speech, XI, 1, 1-9.
 8. Varošanec-Škarić, G. (2000). Proksemika glumačkoga govora. Zbornik (ur. K. Podbevšek i T. Gubenšek): Kolokvij o umetniškem govoru, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, str. 46-56.
 9. Varošanec - Škarić, G. (2000). Vježbe za glas i izgovor. Logopedsko društvo Štajerske regije, Maribor, Slovenija.
 10. Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar . Zagreb: FF press.
 11. Varošanec-Škarić, G.(2011). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.

doc. dr. sc. Raul Raunić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis

Rođen 30. rujna 1959. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pazinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1983. godine filozofiju i sociologiju. Od kraja 1984. do sredine 2004. godine radi kao srednjoškolski profesor društveno humanističkih predmeta, odnosno profesor filozofije, logike, etike i sociologije u XII. gimnaziji u Zagrebu. Promaknut u zvanje srednjoškolskog profesora mentora (1997) i profesora savjetnika (2002).

Od 1995. do 2004. godine mentor je studentima filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u okviru kolegija „Metodika nastave filozofije“. Od 1997. do 2000, kao vanjski suradnik, vodi seminare etike na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Od 1996 do 2002. godine član je stručnog povjerenstva Ministarstva prosvjete za nastavne programe i udžbenike etike. Održao je više od desetak uvodnih izlaganja na stručnim skupovima nastavnika etike, znanstvenim skupovima Hrvatskoga filozofskog društva i dva međunarodna znanstvena skupa. Magistrirao je 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Pretpostavke liberalnog shvaćanja pojedinca u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj filozofiji politike“. Doktorsku disertaciju na temu „Liberalno shvaćanje pojedinca: filozofija politike Johna Lockea“ obranio je 2009. godine pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr.sc. Gvozden Flego, predsjednik povjerenstva; prof. dr.sc. Žarko Puhovski, mentor; profesor emeritus Ivan Prpić, član povjerenstva i prof. dr.sc. Vesna Pusić, članica povjerenstva.

Od sredine 2004. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u nastavnom zvanju predavača. 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Na Odsjeku za filozofiju nositelj je predmeta „Metodika nastave filozofije“, a 2010. godine uvodi i predmet „Filozofija odgoja“. Kontinuirano surađuje u izvedbi predmeta „Filozofija politike“.

Uža područja interesa: filozofija odgoja, filozofija politike, socijalna filozofija, etika i metodika. Objavljuje stručne i znanstvene radove u časopisima: Filozofska istraživanja, Metodički ogledi, Naše teme, Kulturni radnik, Politička misao.

 

Popis relevantnih radova (2003 – 2010):

Knjige:

-          Filozofija politike Johna Lockea, Nakladno-istraživački zavod Politička kultura, Zagreb 2009. str. 273.

-          Pretpostavke liberalnog shvaćanja čovjeka, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005., str.225.

Rasprave:

-          (2006) „Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije“ u: Filozofija i odgoj u suvremenom društvu (ur. Milan Polić), Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb. Prethodno objavljeno 2005. u: Filozofska istraživanja, Zgb, br. 97.

-          (2003) „Odumire li država na krivim mjestima? Kriza političkog autoriteta javnog školstva“, Dileme odgoja za demokraciju: što će škola demokraciji? Što će demokracija školi?, Heinrich Böll Stiftung, Zagreb.

 

-          (2003) „Je li školsko poučavanje u moralnom odgoju indoktrinacija i manipulacija?“ i „Što treba biti metodičko uporište nastavnog predmeta etika?“, Metodički ogledi, Vol. 10, No. 1.

doc. dr. sc. Anton Vukelić

Filozofski fakultet Sveučilišta Zagrebu

Elektronička pošta: avukelic@ffzg.hr

 

Životopis

Obrazovanje i napredovanja u zvanju

1990. godine diplomirao na studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1990. godine  izabran u znanstveno-nastavno zvanje mlađeg asistenta za stručno područje sociologija te zaposlen kao mlađi asistent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

1992. godine  upisuje Poslijediplomski studij sociologije migracija pri Odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

1998. godine  magistrirao s temom Stratifikacijski položaji  etnonacionalnih grupa u Hrvatskoj

1998. godine   izabran u znanstveno-nastavno zvanje asistenta za stručno područje sociologija  te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnosu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2001. godine godine prijavljuje doktorsku disertaciju

2003. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Anomija pojedinih socijalnih grupa suvremenoga hrvatskog društva

2004. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  sociologija te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnos na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2008. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  sociologija te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnosu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2008. godine zaposlen kao docent na  Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Nastavno i stručno iskustvo

 Od 1990. - 2008. godine na Katedri za sociologiju Fakultetu strojarstva i brodogradnje predavao je kolegie Sociologija, Industrijska sociologija, Socijalna psihologija malih grupa.

Od 2008. godine  na Odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predaje kolegij Hrvatsko društvo, a pri Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predaje kolegij Sociologija obrazovanja.

 

Popis relevantnih radova objavljenih u posljednjih pet godina

- Political Program at Croatian Public TV: The Socio-demographic Profiles of Viewers

u zborniku radova: 18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 97-101

 (koautorstvo sa K. Korenčić-Kampl i Lj. Bakić-Tomić)

 

- Media, Crime and Public

u zborniku radova: 18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 108-112

(koautorstvosaLj. Bakić-Tomić iZ. Hubnikova)

 

- Zamor od politike: analiza trendova gledanosti političkih emisija na televiziji

            u: Informatologija, 2007, Zagreb, 199-203

 

- Viški jezik i identitet

            u zborniku radova Jezik i identiteti, HDPL, Zagreb-Split, 2007

            (koautorstvo sa A. Pavlinom), 447-456.

 

- Psychological Anomie (Srole’s Scale) and the Unemployed in Croatian Society

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

(koautorstvo sa Z. Hubnikova i A. Hunjet)

 

- Social-Psychological Aspects of Communication with the Handicapped and Unemployed

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

      (koautorstvo sa Z. Hubinkova i A. Wertag)

 

- Gender Aspects of Managerial Communication

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

(koautorstvo sa Lj. Bakić-Tomić i D. Pauknerova)

 

- Percepcija savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ćimbenicima zapošljavanja nezaposlenih

                        u: Informatologija, 2008, Zagreb, 23-32

 

 - Pritisak i zapošljavanje nezaposlenih osoba

                        u: Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1089-1108


 - Teorije anomije

            u zborniku radova: Conference Proceedings of Special Focus Symposiums on ICSKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2008

 

- Single aspects of job satisfaction among engineers

                        u zborniku radova:Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communication, Information and Economic Science in Knowledge Society, Baden-Baden, July 28-29, 2008 : 20th International Conference on Systems Research, Informatiocs and Cybernetics, (July 24th -30th, 2008, Baden-Baden)

(koautorstvo sa Štefanić, Nedeljko; Hubinkova, Zuzana)