prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis:
Jadranka Lasić Lazić (Požega, 1949.) pohađala je i završila gimnaziju u Požegi.  Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i jugoslavenske jezike i književnosti 1975. godine.   Magisterij znanosti stječe nakon završenog Poslijediplomskog studija informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu magistriravši na temi „Pedagoško-animatorski rad s djecom u dječjim odjelima narodnih knjižnica“. Doktorat znanosti stječe iz područja informacijskih znanosti 1991. godine na Sveučilištu u Sarajevu obranom doktorske disertacije „Razvoj bibliotečno informacijskih sustava“. Redoviti je profesor u trajnome zvanju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tri godine radila je honorarno kao novinar pišući priloge za tjednik Vjesnik u srijedu i Potrošački vjesnik. U Matičnoj službi knjižnica grada Zagreba, zaduženoj za razvoj djelatnosti, radi od 1975.-1987. godine na poslovima informatora i stručnog suradnika. Od 1987. godine zaposlena je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu predaje kolegije: Teoriju klasifikacije, Uvod u informacijske znanosti, Upravljanje informacijama i znanjem, Sustave za organizaciju znanja i Upravljanje informacijskim institucijama. Bila je pročelnik Odsjeka u dva mandata. Voditelj je Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu predaje kolegije: Uvod u znanstveno istraživački rad, Upravljanje informacijama i znanjem i Indeksne jezike.  Član je Područnoga znanstvenog vijeća za društvene znanosti i Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je dugogodišnji član Vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Vodila je i sudjelovala na četiri znanstvena projekta. Bila je suradnik na međunarodnom projektu. Kao gostujući predavač predavala je na Poslijediplomskome studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru i diplomskom i poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

 

Dr. Jadranka Lasić Lazić bila je mentorom tridesetak studentskih diplomskih/završnih radova,  osam magistarskih radnji te sedmorici doktoranada.

 

U Zavodu za informacijske znanosti od 2000. godine   obnaša dužnost urednice uredivši tri zbornika i dvije knjige. Autorica je  ili koautorica četiriju knjiga, te preko osamdeset  znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima.

 

Dr. Jadranka Lasić Lazić  2008. godine dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti i za izniman doprinos u promicanju e-učenja  i načina usvajanja znanja i vještina koje nudi informacijska znanost.


Radovi:
1. Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. (2003). Curriculum Development in the Field of Information Science: Knowledge organization Courses // Proceedings of the conference CE / Čičin-Šain, M. Dragojlović, P. Turčić Prstačić, I. (ur.). Opatija : MIPRO HU, 116-122.
2. Lasić-Lazić, Jadranka. (2000). The New Paradigm for Learning. Role of the Library andInformation Technologies as a Base for Life-Long Learning Skills //MIPRO. Opatija, str. 85-90.
3. Kovačević, Dinka; Lasić-Lazić, Jadranka; Lovrinčević, Jasmina. (2004). Školska knjižnica - korak dalje . Zagreb : Zavod za informacijske studije, altaGAMA, (prirucnik).
4. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Banek Zorica, Mihaela.(2004). The management of the learning content // Proceedings of the conference Computers in education / Čičin-Šain, M. Dragojlović, P. Turčić Prstačić, I. (ur.). Opatija : MIPRO HU, 2004. 87-93

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Banek Zorica, Mihaela.(2004). Effective introduction of information technology into modern society // IIS 2004 Proceedings / Aurer, B. ; Kermek, D. (ur.). Varaždin : Faculty of organization and informatics, 119-125

6. Lasić-Lazić, Jadranka; Afrić, Vjekoslav; Stančić, Hrvoje; Banek Zorica, Mihaela. (2004). Evaluation of the Library Information System of the facuty of Philosophy in Zagreb, Croatia in the Context of Education in the Electronic Environment // IT innovation in a changing world : proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems / Mahnič, Viljan ; Boštijan, Vilfan (ur.). Ljubljana : Faculty of Computer and Information Science, 112-116