doc. dr. sc. Iva Ivanković

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za obrazovanje nastavnika
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis
Rođena 23. travnja 1982. godine u Zagrebu.
Osnovnu školu završila je u Bedekovčini, gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala je 27. travnja
2005. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer logopedija. U
akademskoj godini 2009./2010. upisala je sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod
naslovom „Interkulturalne odrednice dvojezičnoga obrazovanja“ uspješno je obranila 23.
svibnja 2017. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj
doktora znanosti, područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija.

Godine 2018. izabrana je u znanstveno zvanje-znanstvenog suradnika u znanstvenom
području društvenih znanosti-polje pedagogija.

Godine 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nositeljica je kolegija Didaktika.

Od akademske godine 2014./2015. kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu vodi seminare na nekoliko kolegija: Pedagoška
resocijalizacija, Interkulturalni kurikulum, Domski odgoj, Metodika rada s učenicima s
posebnim potrebama, Osnove pedagogije i Osnove specijalne pedagogije.

Tijekom profesionalne karijere Iva Ivanković bila je mentor pripravnicima logopedima pri
polaganju stručnih ispita u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Završila je
opći verbotalni seminar I. i II.; seminar za primjenu metode „Talking Mats“ u radu s osobama
s komunikacijskim teškoćama; seminar za primjenu augmentativne i alternativne
komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne
(DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden).

Od travnja 2018. godine izabrana je za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje
kurikularne reforme Republike Hrvatske u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju,
potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prikaz radova na stranicama Hrvatske  bibliografske baze: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=369105